search

Інновації в освіті : щорічний науково-допоміжний бібліографічний покажчик

Передмова.

Щорічний науково-допоміжний бібліографічний покажчик «Інновації в освіті» містить матеріали з питань модернізації вищої освіти, впровадження інноваційних методів професійного навчання та застосування новітних технологій в навчальний процес. Покажчик складено на основі інформаційно-документальної бази бібліотеки УІПА, яка відображає статті з наукових збірників, періодичних видань з проблем педагогіки (30 назв. журналів) та продовжуваних видань («Проблеми інженерно-педагогічної освіти», «Проблеми освіти», «Нові технології навчання»).

Структура покажчика складається з двох тематичних розділів (які мають деталізовані підрозділи). У межах розділу видання розміщені за абеткою авторів та назв творів. Покажчик підготовлений в автоматизованому режимі на основі електронного каталогу бібліотеки УІПА. Матеріали подано мовою оригіналу за ГОСТом «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила скорочення (ГОСТ 7.1–2003, IDT): ДСТУ ГОСТ 7.1–2006». Слова і словосполучення скорочуються відповідно до ДСТУ 3582–97 «Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ГОСТа 7.12–93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русcком языке. Общие требования и правила».

Покажчик створено на допомогу наукового та навчально-виховного процессу. Видання розраховано на керівників закладів освіти, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

I. Інноваційні технології в освіті 1. Markova, O. Using the methods of interactive learning at communicative competence formation of technical…
I. Інноваційні технології в освіті 1. Алмазова, Н. И. Теоретические и прикладные аспекты вузовского инновационного процесса (на примере дисциплины иностранный…
Інновації в освіті. Випуск 5/2014 Інноваційні технології в освіті Беззубец, Е. С. Тестирование как способ формирования и контроля технологических умений…
 Іноваційні технології в освіті Болдырев, Е. В. Актуальные проблемы подготовки бакалавров педагогики к инновационной деятельности [Текст] / Е. В. Болдырев…
Інноваційні технології в освіті Авєршин, А. О. Історико-теоретичний аналіз проблеми розвитку креативності / А. О. Авєршин, Т. В. Яковенко, М.…
І. Інноваційні технології в освіті. Агафонова, А. Проведення бінарних занять з метою виховання толерантності / А. Агафонова // Освіта. Технікуми,…
I. Інноваційні технології в освіті. Ерусалимский Я. М. Технология асинхронного обучения : опыт ЮФУ / Я. М. Ерусалимский, И. М.…

Нові надходження