search

Конференції та семінари

В 2014 році було проведено науково-практичний семінар «Науково-інформаційне та довідково-бібліографічне обслуговування в сфері освіти: трансформація послуг та ресурсів». Спільно з…
В рамках створення єдиного інформаційного освітнього простору в системі професійно-технічної освіти спільно з Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України (м. Київ)…
21 червня 2013 року в Науковій бібліотеці УІПА відбувся науково-методичний семінар «Практичні аспекти роботи бібліотеки в умовах впровадження нових інформаційно-комунікаційних…
8 квітня 2011 р. НБ УІПА відбулась школа-семінар «Інноваційна діяльність – основа якісного інформаційного обслуговування користувачів бібліотек ВНЗ»
14, 16 квітня поточного року за ініціативою бібліотеки УІПА сумісно з НТБ Харківського національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»…
Відкриття ХVНауково-практичної конференції «Сучасні інформаційно-бібліотечні технології як складова реформування навчального процесу» (проректор з наукової роботи проф. Лазарєв М.І.). Президіум конференції…

Нові надходження