Уточнення запиту
 
в знайденому
Праці співробітників УІПА (4)
Надходження за
СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
Загальна кількість знайдених документів : 641
Показані документи с 1 по 20
запит: <.>DP=2018$<.>
1.
662.7
Х 46

329287 / Х 46 - Н/Аб
     Химия и переработка топлив: труды. Т. 29. Вып. 1: Переработка топлив/ отв. ред. д-р техн. наук А. А. Кричко. - М.: [б. и.], 1973. - 200 с.: рис., табл.. - Библиогр. в конце ст.
Предметні рубрики:

Екземпляри є у відділах: Н/Аб(1)
Схожі документи

2.
621.311-52
А 45

329267 / А 45 - Н/Аб
     Алгоритмы и программы выбора состава работающих агрегатов энергосистем/ В. Г. Журавлев [и др.] ; под ред. д-ра техн. наук В. Г. Журавлева. - Кишинев: Штиинца, 1973. - 104 с.: ил. - Библиогр.: с. 100-102 (26 назв.). - Авт. указ. на обороте тит. л.. - 750 экз.
Зміст:...

Предметні рубрики:

Екземпляри є у відділах: Н/Аб(1)
Схожі документи

3.

Харьковские извЪстия
. - Газета. - Выходит три раза в неделю: газета/ Харьков. гор. совет. - Харьков: КП "Газета "Харьковские извЪстия", изд. с 1991 г. - . - 2018 г. N 21/22 (20 февр.)
Екземпляри є у відділах: ЧЗ(1)
Схожі документи

4.
621.7/9
С 23

329268 / С 23 - Н/Аб
329269 / С 23 - Н/Аб
     Сборник научно-методических статей по технологии металлов и других конструкционных материалов и материаловедению. Вып. 1/ под ред.: проф. Н. П. Дубинина, проф. В. Т. Жадана. - М.: Высш. шк., 1973. - 64 с.: ил.. - Библиогр. в конце ст.
Предметні рубрики:

Екземпляри є у відділах: Н/Аб(2)
Схожі документи

5.
669.018.2
Э 45

329853 / Э 45 - Н/Аб
     Электротехнические сплавы/ Гос. науч.-исслед. и проектный ин-т сплавов и обработки цветных металлов (Гидроцветметобработка); под науч. ред.: проф., д-р техн. наук В. М. Розенберга, канд. техн. наук Е. С. Шпичинецкого. - М.: Металлургия, 1974. - 121 с.: табл., рис.. - (Научные труды института; Вып. 41). - Библиогр. в конце ст.
Предметні рубрики:

Екземпляри є у відділах: Н/Аб(1)
Схожі документи

6.
74.580.054
П 78

329281 / П 78 - Н/Аб
     Проблеми вищої школи: республік. навч.-метод. збірник. Вип. 15: Вдосконалення заочної та вечірньої освіти. Педагогічні питання вищої школи. Психофізіологічні проблеми та фізичне виховання студентів/ голов. ред. Г. І. Волков. - К.: Вища шк., 1973. - 132 с.: табл., рис.
Предметні рубрики:

Екземпляри є у відділах: Н/Аб(1)
Схожі документи

7.
74.580.054
П 78

329282 / П 78 - Н/Аб
329283 / П 78 - Н/Аб
     Проблеми вищої школи: республік. навч.-метод. збірник. Вип. 14: Фізико-математична підготовка студентів (математика)/ голов. ред. Г. І. Волков. - К.: Вища шк., 1973. - 136 с.: табл., рис.
Предметні рубрики:

Екземпляри є у відділах: Н/Аб(2)
Схожі документи

8.

Время
. - Газета. - Выходит три раза в неделю: газета/ гл. ред. Стронова Е.. - Харьков: ЗАО "Время", изд. с 1938 г. - . - 2018 г. N 19 (17 лют.)
Екземпляри є у відділах: ЧЗ(1)
  1. Буряковская Т. Пусть репрессии навсегда останутся в прошлом/ Т. Буряковская (стр.7)
Схожі документи

9.

Голос України
. - Газета: газета/ Верховна Рада України. - Київ: ВАТ "Вид-во "Київ. правда", вид. з 1 січня 1991 р. - . - 2018 г. N 33 (17 лют.)
Екземпляри є у відділах: ЧЗ(1)
Схожі документи

10.

Слобідський край
. - Газета. - Выходит три раза в неделю: газета/ Харків. обл. держ. адмін. ; Харків. обл. Рада. - Харків: Трудов. кол. ред., вид. з березня 1917 р. - . - 2018 г. N 14 (17 лют.)
Екземпляри є у відділах: ЧЗ(1)
  1. Срибна В. Бунтарський талант Любові Ліницької/ В. Срибна (стр.15)
Схожі документи

11.
004.42(075.8)
С 13

329838 / С 13 - Н/Аб
Савицкий, Н. И..
     Вычислительные машины и программирование: учеб. пособие для студ. эконом. вузов и факультетов/ Н. И. Савицкий. - Минск: Вышэйшая школа, 1973. - 432 с.: табл., рис.
Зміст:...

Предметні рубрики:

Екземпляри є у відділах: Н/Аб(1)
Схожі документи

12.
543.063
А 50

329653 / А 50 - Н/Аб
329654 / А 50 - Н/Аб
Алимарин, И. П..
     Качественный и количественный ультрамикрохимический анализ/ И. П. Алимарин, М. Н. Петрикова. - М.: Химия, 1974. - 191 с.: рис., табл.. - Библиогр.: с. 186-191 (232 назв.)
Зміст:...

Предметні рубрики:

Екземпляри є у відділах: Н/Аб(2)
Схожі документи

13.
621.771.07
Д 46

269628 / Д 46 - Н/Аб
Диомидов, Б. Б..
     Калибровка прокатных валков: учеб. пособие для студ. вузов по спец. "Обработка металлов давлением"/ Б. Б. Диомидов, Н. В. Литовченко. - М.: Металлургия, 1970. - 312 с.: ил.. - Библиогр.: с. 312
Зміст:...

Предметні рубрики:

Екземпляри є у відділах: Н/Аб(1)
Ключевые слова: КАЛИБРОВКА ВАЛКОВ - ВЫТЯЖНЫЕ КАЛИБРЫ - ЧЕРНОВЫЕ КАЛИБРЫ - ФЛАНЦЕВЫЕ ПРОФИЛИ - ВАЛКОВАЯ АРМАТУРА - ВАЛЬЦЕТОКАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Схожі документи

14.

Урядовий кур'єр
. - Газета: газета/ Кабінет Міністрів України. - Київ: Преса України, вид. з 1990 р. - . - 2018 г. N 34 (17 лют.)
Екземпляри є у відділах: ЧЗ(1)
  1. Звіт уряду (стр.2-3)
  2. Шпак В. Кривава "Звєзда" на Слобожанщині/ В. Шпак (стр.9)
Схожі документи

15.

Офіційний вісник України
. - Журнал. - Выходит еженедельно: збірник нормат.-правов. актів : офіц. вид./ М-во юстиції України ; ДП "Укр. правова інформація". - Київ: ДП "Укр. правова інформація", вид. з 1996 р. - . - 2018 г. N 10
Екземпляри є у відділах: ІБВ(1)
  1. Про утворення комісії з реорганізації Державної інспекції навчальних закладів (стр.33)
Схожі документи

16.

Харьковские извЪстия
. - Газета. - Выходит три раза в неделю: газета/ Харьков. гор. совет. - Харьков: КП "Газета "Харьковские извЪстия", изд. с 1991 г. - . - 2018 г. N 20 (17 февр.)
Екземпляри є у відділах: ЧЗ(1)
Схожі документи

17.

Урядовий кур'єр
. - Газета: газета/ Кабінет Міністрів України. - Київ: Преса України, вид. з 1990 р. - . - 2018 г. N 33 (16 лют.)
Екземпляри є у відділах: ЧЗ(1)
  1. Чорна С. Ми довели: свобода - це природньо/ С. Чорна (стр.5)
  2. Про внесення змін до деякх законодавчих актів України щодо корпоративних договорів (стр.7)
  3. Про внесення змін до деяких законів України щодо додаткових гарантій соціального захисту дітей-інвалідів (стр.7)
Схожі документи

18.

Подъемные сооружения. Специальная техника
. - Журнал. - Выходит ежемесячно: науч.-техн. и производ. журнал/ Науч.-техн. ассоц. "Подъемные сооружения". - Одесса: ООО "Крантест", изд. с апр. 2001 г. - . - 2018 г. N 2
Екземпляри є у відділах: ЧЗ(1)
Схожі документи

19.

Український математичний журнал
. - Журнал. - Выходит ежемесячно: наук. журн./ Ін-т математики НАН України. - Київ: Ін-т математики НАН України, вид. з травня 1949 р. - . - 2018 г. т.70 N 1
Екземпляри є у відділах: ЧЗ(1)
Схожі документи

20.

Офіційний вісник України
. - Журнал. - Выходит еженедельно: збірник нормат.-правов. актів : офіц. вид./ М-во юстиції України ; ДП "Укр. правова інформація". - Київ: ДП "Укр. правова інформація", вид. з 1996 р. - . - 2018 г. N 9
Екземпляри є у відділах: ІБВ(1)
  1. Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України (стр.227-229)
Схожі документи

 1-20   21-40   41-60      
Каталоги бiблiотеки УIПА
Електронний каталог НБ УIПА
База даних авторських свiдоцтв, патентiв, та iнших охранних документiв
Інтернет-ресурси
Праці співробітників УІПА (статистика)
Електронний каталог ННППІ м.Бахмут
Новi надходження
НОВІ НАДХОДЖЕННЯ
Авторизацiя
Пароль - номер читацького квитка. Для позначення апострофа в прізвищі застосовується клавіша "ё" англійської клавіатури.