Уточнення запиту
 
в знайденому
Праці співробітників УІПА (7)
Надходження за
СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
Загальна кількість знайдених документів : 85
Показані документи с 1 по 20
запит: <.>DP=2019$<.>
1.

Вечерний Харьков
. - Газета. - Выходит три раза в неделю: газета/ Гл. ред. Шевчук Е.. - Харьков: Фактор-Друк, изд. с 1 января 1969 - . - 2019 г. N 7 (18 января)
Екземпляри є у відділах: ЧЗ(1)
Схожі документи

2.

Вечерний Харьков
. - Газета. - Выходит три раза в неделю: газета/ Гл. ред. Шевчук Е.. - Харьков: Фактор-Друк, изд. с 1 января 1969 - . - 2019 г. N 5 (15 января)
Екземпляри є у відділах: ЧЗ(1)
Схожі документи

3.

Время
. - Газета. - Выходит три раза в неделю: газета/ гл. ред. Стронова Е.. - Харьков: ЗАО "Время", изд. с 1938 г. - . - 2019 г. N 6 (18 января)
Екземпляри є у відділах: ЧЗ(1)
Схожі документи

4.

Урядовий кур'єр
. - Газета: газета/ Кабінет Міністрів України. - Київ: Преса України, вид. з 1990 р. - . - 2019 г. N 10 (17 січня)
Екземпляри є у відділах: ЧЗ(1)
Схожі документи

5.
621.38:621.391.822
В 17

324502 / В 17 - Н/Аб
Ван дер Зил, А.
     Шум. Источники, описание, измерение: монография/ А. Ван дер Зил ; пер. с англ. В. Н. Кулешова, Д. П. Царапкина ; под ред. А. К. Нарышкина. - М.: Советское радио, 1973. - 228 с.: рис.. - Библиогр.: с. 221-225 (133 назв.)
Предметні рубрики:

Екземпляри є у відділах: Н/Аб(1)
Схожі документи

6.

Український математичний журнал
. - Журнал. - Выходит ежемесячно: наук. журн./ Ін-т математики НАН України. - Київ: Ін-т математики НАН України, вид. з травня 1949 р. - . - 2018 г. т.70 N 12
Екземпляри є у відділах: ЧЗ(1)
Схожі документи

7.

Позакласний час
. - Газета. - Выходит ежемесячно: газета : часопис/ Т-во "Редакція газети "Позакласний час". - Київ: Т-во "Ред. газ. "Позакласний час", вид. з 2003 р. - . - 2019 г. N 1
Екземпляри є у відділах: Х/Аб(1)
Схожі документи

8.

Комсомольская правда в Украине. Харьковский выпуск
. - Газета: газета/ ЗАО "Комсом. правда" - Украина". - Харьков: ООО "Изд-во "Теленеделя-Харьков", вых. с 2006 г. - . - 2019 г. N 2 (17-24 января)
Екземпляри є у відділах: ЧЗ(1)
Схожі документи

9.

Голос України
. - Газета: газета/ Верховна Рада України. - Київ: ВАТ "Вид-во "Київ. правда", вид. з 1 січня 1991 р. - . - 2019 г. N 9 (16 січня)
Екземпляри є у відділах: ЧЗ(1)
Схожі документи

10.

Вечерний Харьков
. - Газета. - Выходит три раза в неделю: газета/ Гл. ред. Шевчук Е.. - Харьков: Фактор-Друк, изд. с 1 января 1969 - . - 2019 г. N 6 (17 января)
Екземпляри є у відділах: ЧЗ(1)
Схожі документи

11.

Праця і зарплата
. - Газета. - Выходит еженедельно: газета/ М-во соц. політики України ; ТОВ "Інформ.-консультац. фірма "Праця". - Київ: ТОВ "ІКФ "Праця", вид. з 1997 р. - . - 2019 г. N 2 (16 січня)
Екземпляри є у відділах: ЧЗ(1)
Схожі документи

12.

Офіційний вісник України
. - Журнал. - Выходит еженедельно: збірник нормат.-правов. актів : офіц. вид./ М-во юстиції України ; ДП "Укр. правова інформація". - Київ: ДП "Укр. правова інформація", вид. з 1996 р. - . - 2018 г. N 99
Екземпляри є у відділах: ІБВ(1)
Схожі документи

13.

Урядовий кур'єр
. - Газета: газета/ Кабінет Міністрів України. - Київ: Преса України, вид. з 1990 р. - . - 2019 г. N 9 (16 січня)
Екземпляри є у відділах: ЧЗ(1)
Схожі документи

14.

Слобідський край
. - Газета. - Выходит три раза в неделю: газета/ Харків. обл. держ. адмін. ; Харків. обл. Рада. - Харків: Трудов. кол. ред., вид. з березня 1917 р. - . - 2019 г. N 4 (17 січня)
Екземпляри є у відділах: ЧЗ(1)
Схожі документи

15.
621.874(043.5)
Т 89

Д-407 - ЧЗН
Турчин, О.В..
     Удосконалення методів визначення навантажень від перекосу для кранів мостового типу: дис. ... канд. техн. наук спец. 05.05.05 - піднімально-транспортні машини; 133 - галузеве машинобудування/ О. В. Турчин ; наук. кер. д-р техн. наук, проф. О. В. Григоров; Укр. інж.-пед. акад., Нац. техн. ун-т "Харківський політехн. ін-т". - Харків: УІПА, 2018. - 199 л.: табл., рис.. - Бібліогр.: с. 168-179 (129 назв)
Зміст:...

Предметні рубрики:

Екземпляри є у відділах: ЧЗН(1)
Схожі документи

16.
378.141.251-054.68:004(043.5)
А 45

Д-406 - ЧЗН
Алєксєєва, Г.С..
     Формування інформаційної культури іноземних студентів інженерно-педагогічних спеціальностей: дис. ... канд. пед. наук спец. 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти/ Г. С. Алєксєєва ; наук. кер. канд. пед. наук, доц. І. В. Синельник; Укр. інж.-пед. акад.. - Харків: УІПА, 2018. - 388 л.: табл., рис.. - Бібліогр.: с. 230-273 (422 назви)
Зміст:...

Предметні рубрики:

Екземпляри є у відділах: ЧЗН(1)
Схожі документи

17.
621.002:658.56(043.5)
К 93

Д-408 - ЧЗН
Куриляк, В.В..
     Підвищення достовірності оцінювання рівня якості металевих матеріалів в умовах високошвидкісних навантажень: дис. ... канд. техн. наук спец. 05.01.02 - стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення/ В. В. Куриляк ; наук. кер. д-р техн. наук, проф. Г. І. Хімічева; Укр. інж.-пед. акад.. - Харків: УІПА, 2018. - 145,[96] л.: табл., рис.. - Бібліогр.: с. 129-144 (174 назви)
Зміст:...

Предметні рубрики:

Екземпляри є у відділах: ЧЗН(1)
Схожі документи

18.

Урядовий кур'єр
. - Газета: газета/ Кабінет Міністрів України. - Київ: Преса України, вид. з 1990 р. - . - 2019 г. N 8 (15 січня)
Екземпляри є у відділах: ЧЗ(1)
Схожі документи

19.

Голос України
. - Газета: газета/ Верховна Рада України. - Київ: ВАТ "Вид-во "Київ. правда", вид. з 1 січня 1991 р. - . - 2019 г. N 8 (15 січня)
Екземпляри є у відділах: ЧЗ(1)
Схожі документи

20.

Довідник спеціаліста з охорони праці
. - Журнал. - Выходит ежемесячно: щомісяч. спеціаліз. журнал/ ТОВ "Міжнар. центр фінанс.-екон. розвитку - Україна". - Київ: "МЦФЕР - Україна", вид. з 2008 р. - . - . - 2018 г. N 12
Екземпляри є у відділах: ЧЗ(1)
Схожі документи

 1-20   21-40   41-60      
Каталоги бiблiотеки УIПА
Електронний каталог НБ УIПА
База даних авторських свiдоцтв, патентiв, та iнших охранних документiв
Інтернет-ресурси
Праці співробітників УІПА (статистика)
Електронний каталог ННППІ м.Бахмут
Новi надходження
НОВІ НАДХОДЖЕННЯ
Авторизацiя
Пароль - номер читацького квитка. Для позначення апострофа в прізвищі застосовується клавіша "ё" англійської клавіатури.