Уточнення запиту
 
в знайденому
Надходження за
СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
Загальна кількість знайдених документів : 112
Показані документи с 1 по 20
запит: <.>DP=2023$<.>
1.

     Бізнес-комунікації: метод. вказівки до організації та планування самостійної роботи для здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр» денної та заоч. форм здобуття освіти спец.: 073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування), 015.16 Професійна освіта (Сфера обслуговування), 051 Економіка/ Укр. інж.-пед. акад., Каф. економіки та менеджменту; упоряд. О. А. Карлова. - Харків: УІПА, 2023. - 16 с.
Для доступу до електронних документів пройдіть авторизаціюСхожі документи

2.

     Бізнес-комунікації: метод. вказівки до проведення практичних занять для здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр» денної та заоч. форм здобуття освіти спец.: 073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування), 015.16 Професійна освіта (Сфера обслуговування), 051 Економіка/ Укр. інж.-пед. акад., Каф. економіки та менеджменту; упоряд. О. А. Карлова. - Харків: УІПА, 2023. - 24 с.
Для доступу до електронних документів пройдіть авторизаціюСхожі документи

3.

     Управління ризиками: метод. вказівки до проведення практичних занять для здобувачів вищої освіти ОС «магістр» денної та заоч. форм здобуття освіти спец. 073 Менеджмент/ Укр. інж.-пед. акад., Каф. економіки та менеджменту; упоряд. Ю. Е. Дуднєва. - Харків: УІПА, 2023. - 32 с.
Для доступу до електронних документів пройдіть авторизаціюСхожі документи

4.

Дуднєва, Ю. Е..
     Управління ризиками: конспект лекцій для здобувачів вищої освіти ОС «магістр» денної та заоч. форм здобуття освіти спец. 073 Менеджмент/ Ю. Е. Дуднєва; Укр. інж.-пед. акад., Каф. економіки та менеджменту. - Харків: УІПА, 2023. - 79 с.
Для доступу до електронних документів пройдіть авторизаціюСхожі документи

5.

     Основи інженерно-педагогічної творчості: метод. вказівки до проведення практичних занять для здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр» денної та заочної форм здобуття освіти спец. 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)/ Укр. інж.-пед. акад., Каф. краєзнавчо-туристичної роботи, соціальних і гуманітарних наук; упоряд.: М. І. Лазарєв, Н. П. Рубан. - Харків: УІПА, 2023. - 25 с.
Для доступу до електронних документів пройдіть авторизаціюСхожі документи

6.

     Основи інженерно-педагогічної творчості: метод. вказівки до організації та планування самостійної роботи для здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр» денної та заочної форм здобуття освіти спец. 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)/ Укр. інж.-пед. акад., Каф. краєзнавчо-туристичної роботи, соціальних і гуманітарних наук; упоряд.: М. І. Лазарєв, Н. П. Рубан. - Харків: УІПА, 2023. - 29 с.
Для доступу до електронних документів пройдіть авторизаціюСхожі документи

7.

     Теоретичні засади інтелектуальної власності та трансферу технологій: метод. вказівки до проведення практичних занять для здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр» денної форми здобуття освіти спеціальності 126 Інформаційні системи та технології/ Укр. інж.-пед. акад., Каф. краєзнавчо-туристичної роботи, соціальних і гуманітарних наук; упоряд. Ю. Ю. Черненко. - Харків: УІПА, 2023. - 40 с.
Для доступу до електронних документів пройдіть авторизаціюСхожі документи

8.

     Промислова екологія: навч. посібник/ А. С. Апостолюк [та iн.]. - 2-ге вид., виправл. і доповн.. - Київ: Знання, 2012. - 430 с.: рис., табл.. - (Вища освіта ХХІ століття). - ISBN 978-966-346-929-4
Рекомендовано для...
Для доступу до електронних документів пройдіть авторизацію
Схожі документи

9.

     Промилова еколоiя: навч. посібник для студ ВНЗ/ В. Л. Филипчук [та iн.] ; за ред. В. Л. Филипчука; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. - Рівне: НУВГП, 2013. - 452 с.: рис., табл.. - ISBN 978-966-327-233-7
Рекомендовано для...
Для доступу до електронних документів пройдіть авторизацію
Схожі документи

10.

Кляченко, О. М..
     Екологічні біотехнології: теорія і практика: навч. посібник/ О. М. Кляченко, М. Д. Мельничук, Т. В. Іванова; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Вінниця: Нілан-ЛТД, 2015. - 254 с.: рис., табл.. - Бібліогр.: с. 251-252 (36 назв). - ISBN 978-966-924-047-7
Рекомендовано для...
Для доступу до електронних документів пройдіть авторизацію
Схожі документи

11.

Прохорова, В. В..
     Економіка і фінанси підприємства: практикум для здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр» денної та заочної форм здобуття освіти спец. : 051 Економіка/ В. В. Прохорова, Р. А. Чемчикаленко, О. Л. Шелест; Укр. інж.-пед. акад., Каф. економіки та менеджменту. - Харків: УІПА, 2023. - 273 с.
Для доступу до електронних документів пройдіть авторизаціюСхожі документи

12.

Карлова, О. А..
     Бізнес-комунікації: конспект лекцій для здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр» денної форми здобуття освіти спец.: 073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування), 015.16 Професійна освіта (Сфера обслуговування), 051 Економіка/ О. А. Карлова; Укр. інж.-пед. акад., Каф. економіки та менеджменту. - Харків: УІПА, 2023. - 67 с.
Для доступу до електронних документів пройдіть авторизаціюСхожі документи

13.

     Управління ризиками: метод. вказівки до організації та планування самостійної роботи для здобувачів вищої освіти ОС «магістр» денної форми здобуття освіти спец. 073 Менеджмент/ Укр. інж.-пед. акад., Каф. економіки та менеджменту; упоряд. Ю. Е. Дуднєва. - Харків: УІПА, 2023. - 28 с.
Для доступу до електронних документів пройдіть авторизаціюСхожі документи

14.

     Лідерство та управління конфліктами: метод. вказівки до організації та планування самостійної роботи для здобувачів вищої освіти ОС «магістр» денної та заочної форм здобуття освіти спеціальностей: 073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування), 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом)/ Укр. інж.-пед. акад., Каф. економіки та менеджменту; упоряд. Ю. Е. Дуднєва. - Харків: УІПА, 2023. - 24 с.
Рекомендовано для...
Для доступу до електронних документів пройдіть авторизацію
Схожі документи

15.

     Управління соціально-економічними системами на основі підвищення ефективності маркетингових послуг в умовах діджиталізації: колективна монографія/ Укр. інж.-пед. акад.; за ред. д-ра економ. наук, проф. В. І. Чобіток. - Харків: Вид-во Іванченка І. С., 2023. - 363 с.
Для доступу до електронних документів пройдіть авторизаціюСхожі документи

16.

Пак, А. В..
     Організація торгівлі: практикум/ А. В. Пак, Н. М. Курилова; ХТЕІ КНТЕУ. - Харків: ХТЕІ КНТЕУ, 2021. - 78 с.
Для доступу до електронних документів пройдіть авторизаціюСхожі документи

17.

     Технологічна практика: метод. вказівки до виконання для здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр» денної та заочної форм здобуття освіти спец. 015 Професійна освіта (Охорона праці)/ упоряд. Н. О. Аксакова. - Бахмут: УIПА, 2023. - 19 с.
Для доступу до електронних документів пройдіть авторизаціюСхожі документи

18.

Янушкевич, Д. А..
     Митна справа: Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»/ Д. А. Янушкевич, А. В. Пак; ХТЕІ КНТЕУ. - Харків: ХТЕІ КНТЕУ, 2021. - 15 с.
Для доступу до електронних документів пройдіть авторизаціюСхожі документи

19.

     Методологія сучасної психології: метод. вказівки до проведення практичних занять для здобувачів вищої освіти ОС «магістр» денної та заочної форм здобуття освіти спеціальності 053 Психологія/ Укр. інж.-пед. акад., Каф. практичної психології; упоряд. Г. М. Казарова. - Харків: УІПА, 2022. - 10 с.
Для доступу до електронних документів пройдіть авторизаціюСхожі документи

20.

Соколова, І. М..
     Методологія сучасної психології: конспект лекцій для здобувачів вищої освіти ОС «магістр» денної та заоч. форм здобуття освіти спеціальності 053 Психологія/ І. М. Соколова; Укр. інж.-пед. акад., Каф. практичної психології. - Харків: УІПА, 2022. - 78 с.
Для доступу до електронних документів пройдіть авторизаціюСхожі документи

 1-20   21-40   41-60      
Каталоги бiблiотеки УIПА
Електронний каталог НБ УIПА
База даних авторських свiдоцтв, патентiв, та iнших охранних документiв
Інтернет-ресурси
Праці співробітників УІПА (статистика)
Електронний каталог ННППІ м.Бахмут
Новi надходження
НОВІ НАДХОДЖЕННЯ
Авторизацiя
Пароль - номер читацького квитка. Для позначення апострофа в прізвищі застосовується клавіша "ё" англійської клавіатури.