search

Науково-дослідні роботи

Керівник – ст. викл. Чикунов П. О., співвиконавець – директор бібліотеки Н.М.Ніколаєнко). Завершено 2010 р.: Створення та використання ресурсів електронної…
Керівник – Н.О.Брюханова - докт.пед.наук, доц., професор кафедри педагогіки та методики професійного навчання.Виконавці:- Д.В.Коваленко - канд.пед.наук, доц., доцент кафедри психології,…

Нові надходження