search

Викладачам

На допомогу авторам і упорядникам. Перелік та зразки оформлення нормативних розробок з методичного забезпечення навчального процесу (наказ ректора № 265…
Підлягають розгляду і схваленню Вченою радою УІПАНавчальна література Підручник Навчальний посібник. Підлягають затвердженню Науково-методичною радою УІПА Навчальна література: Навчально-методичний посібник…
Допомога у визначенны індексів Універсальної Десяткової Класифікації (УДК), а також авторський знак на власні видання та статті надається лише науковцям,…
Комплектування фонду Наукової бібліотеки здійснюється відділом наукового формування, опрацювання і каталогізації бібліотечно-інформаційних ресурсів. Завданням відділу є здійснення повного, науково обґрунтованого…
Положення про підготовку до видання підручників та навчальних посібників в Українській інженерно-педагогічній академії від 01.06.2021 р. №166
Службова записка. Витяг з протоколу засідання кафедри. Рецензії на рукопис двох-трьох фахівців (див. п.4.1 Положення про структуру, зміст, обсяг підручників…
до рукопису підручника (навчального посібника) автора(ів) (назва підручника чи посібника) Я (ми) автор(и) підручника (навчального посібника) ретельно вичитавши рукопис стверджуємо…
_______________________________________________________ (назва видання, ПІБ авторів) 1. Вихідна інформація: _____________________________________________________ (шифр, назва напряму підготовки, код та назва спеціальності) _____________________________________________________ (назва навчальної…
1. Назва рукопису відповідає чи не відповідає його змісту . 2. Зміст рукопису відповідає чи не відповідає навчальній (робочій навчальній)…
Ректору Української інженерно- педагогічної академії проф. Коваленко О. Е. завідувача кафедри ЕКТСУ ННППІ УІПА проф. Бондаренка М. А. СЛУЖБОВА ЗАПИСКА…
Сторінка 1 із 2

Нові надходження