search

Обґрунтування доцільності видання.

 

_______________________________________________________

(назва видання, ПІБ авторів)

1. Вихідна інформація:

_____________________________________________________

(шифр, назва напряму підготовки, код та назва спеціальності)

_____________________________________________________

(назва навчальної дисципліни)

2. Стан існуючого забезпечення дисципліни підручниками та навчальними посібниками за фондом Наукової бібліотеки УІПА

№ п/п Повне найменування Рік видання Мова Кількість примірників Недоліки видання
           
           

3. Обґрунтування необхідності видання (перевидання)

       Вказати на актуальність видання, мету його створення, розкрити, в чому полягає новизна видання, відмінність від інших вже існуючих підручників та навчальних посібників та яку частину курсу або окремих його тем забезпечує це видання.

 4. Цілі та завдання пропонованого видання

     Видання забезпечує _____ аудиторних навчальних годин з дисципліни та ________ годин самостійної роботи студентів згідно з робочою навчальною програмою дисципліни.

Автори:       __________________________                    /____________/

                     __________________________                    /____________/

Завідувач кафедри ____________________                   /____________/

 

Нові надходження