search

Службова записка.

Ректору

Української інженерно-

педагогічної академії

проф. Коваленко О. Е.

завідувача кафедри ЕКТСУ ННППІ УІПА

проф. Бондаренка М. А.

 

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

            Кафедра ЕКТСУ Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту УІПА, відповідно до протоколу засідання кафедри №10 від 21 травня 2014 року, просить дати дозвіл на видання підручника "Електроніка і мікросхемотехніка. Цифрова електроніка" підготовленого до друку кандидатом технічних наук, доцентом Бітченком О. М. та кандидатом технічних наук, заступником керівника ННППІ УІПА Семенцем Д. А. Підручник відповідає сучасним педагогічним технологіям і вимогам до навчальної книги. Матеріал підручника викладено на високому науково-методичному рівні.

            Підручник призначений для студентів технічних та інженерно-педагогічних вищих навчальних закладів напрямів підготовки: 6.050201 «Системна інженерія», 6.050702 «Електромеханіка», 6.010104 «Професійна освіта. Телекомунікації та зв'язок», 6.010104 «Професійна освіта. Електромеханіка», 6.010104 «Професійна освіта. Енергетика».

            Видання підручника буде здійснено за рахунок авторів.         

            Додається:

1. Витяг з протоколу засідання кафедри ЕКТСУ.

2.Рецензія доктора технічних наук, професора завідувача кафедри радіо-електронних пристроїв Харківського національного університету радіоелектроніки Цопи О. І.

3. Рецензія доктора технічних наук, професора завідувача кафедри інформаційно-управляючих систем Кременчуцького національного університету імені М. Остроградського Оксанича А. П.

4. Рецензія доктора технічних наук, професора кафедри метрології та безпеки життєдіяльності Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.                                   

5. Відповіді на зауваження рецензентів.

6. Висновок експерта методичної комісії УІПА про можливість направлення рукопису підручника для розгляду вченою радою академії та одержання рекомендації до друку.

7. Відомості про авторів.

8. Авторська довідка.

9. Копія навчального плану напряму підготовки 6.010104 "Професійна освіта. Телекомунікації та зв'язок".

10. Робоча навчальна програма дисципліни "Електроніка і мікросхемотехніка. Цифрова електроніка".

11. Обґрунтування доцільності видання.

12. Рукопис підручника державною мовою на 335 сторінках.

Завідувач кафедри ЕКТСУ                                                                М. А. Бондаренко

Нові надходження