search

Витяг з протоколу засідання кафедри.

1. Назва рукопису відповідає чи не відповідає його змісту .

2. Зміст рукопису відповідає чи не відповідає навчальній (робочій навчальній) програмі.

3. Обсяг підручника  (навчального посібника)  (_____авт.арк.) відповідає чи не відповідає кількості годин, яка відводиться на вивчення дисципліни :

Vn/нn = Kn/нn∙0,14∙T=(підставити числа та записати результат),

де  Vn/нn – обсяг підручника чи навчального посібника в авторських аркушах, Т – загальна кількість годин у навчальному плані, відведених на дисципліну.

4. У бібліографічному списку вказана чи не вказана основна використана та рекомендована література для поглибленого вивчення курсу.

5. Рукопис підручника чи навчального посібника дублює чи не дублює робіт або їх частин (відомих завідувачу або викладачам кафедри) інших авторів.

6. Рукопис прочитано: орфографічні помилки – відсутні, використовується лише загально прийнята українська термінологія, одиниці вимірів, символьні позначення та науково-технічна термінологія відповідає встановленим стандартам або прийнятим у науковій літературі(або є зауваження).

7. Результати голосування: «за» ____, «проти» _____, «утрималось» ________.

Нові надходження