search

Перелік та зразки оформлення нормативних розробок з методичного забезпечення навчального процесу.

Підлягають розгляду і схваленню Вченою радою УІПА
Навчальна література
 1. Підручник
 2. Навчальний посібник.

Підлягають затвердженню Науково-методичною радою УІПА

Навчальна література:

 1. Навчально-методичний посібник з дисципліни.
 2. Навчально-методичний посібник з курсового проектування.
 3. Навчально-методичний посібник з дипломного проектування.
 4. Текст лекцій (іноземною мовою);
 5. Конспект лекцій;
Навчально-методична література:
 1. Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни (для заочної форми навчання).
 2. Методичні вказівки до організації та планування самостійної роботи;
 3. Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять;
 4. Методичні вказівки до лабораторних занять;
 5. Методичні вказівки до виконання курсового проекту (роботи);
 6. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту (роботи);
 7. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи за напрямком...;
 8. Методичні вказівки за видом практики (залежно від конкретної спеціальності чи спеціалізації);
 

Нові надходження