search

1. "Створення та використання ресурсів електронної мережевої бібліотеки ЕТФ УІПА у системі самостійного навчання та тестового контролю знань студентів із загальнонаукових та фахових дисциплін" 2008-2010 р.р.

Керівник – ст. викл. Чикунов П. О., співвиконавець – директор бібліотеки Н.М.Ніколаєнко).

Завершено 2010 р.:

Створення та використання ресурсів електронної мережної бібліотеки ЕТФ УІПА у системі самостійного навчання та тестового контролю знань студентів з загальнонаукових та фахових дисциплін: звіт про НДР (заключний)/ Укр. інж.-пед. акад.; кер. теми, виконав. роботи П. О. Чикунов [та інші]. - Х.: [б.в.], 2010. - 193 с.. - Бібліогр.: с. 169-173 (50 назви).

 

Нові надходження