search

2. «Системна організація інформаційно-бібліографічного забезпечення розвитку інженерно-педагогічної освіти» 2012-2014 р.р. (державний реєстраційний номер 0114 U 005632)

Керівник – Н.О.Брюханова - докт.пед.наук, доц., професор кафедри педагогіки та методики професійного навчання.
Виконавці:
- Д.В.Коваленко - канд.пед.наук, доц., доцент кафедри психології, філософії та освітніх технологій,
- Н.М.Ніколаєнко - директор Наукової бібліотеки УІПА,
- О. М. Рибальченко - вчений секретар Наукової бібліотеки УІПА.Керівник –    Н. О. Брюханова , канд. пед. наук, доцент, докторант каф. педагогіки та методики професійного навчання

Мета дослідження – розробити та теоретично обґрунтувати методологічні основи системної організації інформаційно-бібліографічного забезпечення розвитку інженерно-педагогічної освіти для вирішення на високому рівні професійних завдань по підготовці кваліфікованих інженерно-педагогічних кадрів та створення відповідних умов для подальших наукових досліджень цього напрямку.

Дослідження розпочато у 2012 році. Завершено в 2014 році.

 У заключному звіті  визначено, що сучасна бібліотека як складова інформаційного простору ВНЗ відіграє роль повноцінного учасника інформаційного ринку освітніх послуг, посилення її значення відбувається завдяки розвиткові інформаційних функцій, створенню власних ресурсів та наданню доступу до національних і світових освітніх інформаційних ресурсів.

В результаті дослідження вперше:

- структуровані напрями системи інформаційно-бібліографічного забезпечення розвитку інженерно-педагогічної освіти;

- запропоновано принципово нову систему організації інформаційно-бібліографічного забезпечення діяльності студентського, викладацького та адміністративного секторів інженерно-педагогічної освіти,

- розроблено алгоритм пошуку інформації для забезпечення діяльності студентів інженерно-педагогічних спеціальностей.

Нові надходження