search

Рекомендаційні списки

Рекомендаційний список літератури Законодавчі та нормативно-інструктивні документи Безпекажиттєдіяльності. Нормативні документи для навчальних закладів / відповід. за вип., упоряд. М. В.…
Бібліографічні та біобібліографічні покажчики, видані НБ УІПА Акива Товиевич Ашеров: к 70-летию со дня рождения [Текст] : биобиблиографический указатель /…