search

Висновок експерта Науково-методичної УІПА.

 

на_______________________________________________________

(назва видання, ПІБ авторів)

 

№ п/п Назва показника Експертна оцінка в балах (від 0 до 5 балів)
1. Відповідність структури навчальної книги вимогам «Положення про структуру, зміст, обсяг підручників і навчальних посібників та процедуру їх  схвалення  Вченою радою УІПА»  
2. Результати перевірки на плагіат  
3. Відповідність бібліографічного опису встановленим вимогам  
4. Використання загальноприйнятої української термінології    
5. Оформлення рукопису, наявність помилок та невідредагованих комп’ютерних перекладів з іноземних джерел  
6. Якість ілюстративного матеріалу, формул та таблиць рукопису  
7. Стиль викладання навчального матеріалу: чіткість, логічність, послідовність, структурованість  
8. Професійна спрямованість матеріалу  
9. Якість витягу з протоколу засідання кафедри  
10. Якість представлених рецензій  

 

Примітка: пункти 1-4 заповнюються представником наукової бібліотеки.

Висновок: рукопис рекомендувати до друку, доопрацювати, відхилити (підкреслити необхідне).

Експерт: доц. (проф.) кафедри _____________________ П.І.Б.

Підпис ____________________

Дата     _________________

Читайте також: « Службова записка.

Нові надходження