search
×

Попередження

JUser::_load: неможливо завантажити користувача з ID: 67

Науковий доробок Наукової бібліотеки УІПА

Бібліографічні та біобібліографічні покажчики, видані НБ УІПА

 1.  Акива Товиевич Ашеров: к 70-летию со дня рождения [Текст] : биобиблиографический указатель / Укр. инж.-пед. акад. ; сост. Е. И. Еремина [и др.] ; отв. ред. Н. Н. Николаенко. – Х. : УИПА, 2008. – 74 с. : фото. – (Ученые УИПА – юбиляры).

 2. Андреев Георгий Яковлевич: к 100-летию со дня рождения [Текст] : библиогр. указатель / Укр. инж.-пед. акад. ; сост. С. Ф. Артюх [и др.] ; науч. ред. Н. Н. Николаенко. – Х. : УИПА, 2010. – 72 с. : фото. – (Ученые УИПА – юбиляры).

 3. Бочарова Светлана Петровна: к 80-летию со дня рождения [Текст] : биобиблиографический указатель / Укр. инж.-пед. акад. ; сост. Е. И. Еремина, Е. Н. Онуфриева; отв. ред. Н. Н. Николаенко. – Х. : УИПА, 2008. – 51 с. : фото. – (Ученые УИПА – юбиляры).

 4. Видання професорсько-викладацького складу і співробітників Української інженерно-педагогічної академії (2008–2012рр.): бібліогр. покажч. / Укр. інж.-пед. акад. / уклад.: О. І. Єрьоміна, С. В. Карпенко; відп. ред. Н. М. Ніколаєнко. – Х., 2012. 

 5. Видання професорсько-викладацького складу та співробітників кафедри педагогіки та методики професійного навчання Української інженерно-педагогічної академії (1991–2012 рр.) [Текст] : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.: О. І. Єрьоміна,С. В. Карпенко; відп. ред. Н. М. Ніколаєнко; наук. консультант О. Е. Коваленко. – Х. : УІПА, 2012. – 203 с. – (Історія кафедр УІПА).

 6. Владимир Иванович Лобунец: к 80-летию со дня рождения и 54-летию научно-педагогической деятельности [Текст] : Страницы биографии и библиография трудов / Укр. инж.-пед. акад. ; сост. Е. К. Белова,Е. И. Еремина . – Х. : УИПА, 2005. – 30 с. : ил. – (Ученые УИПА – юбиляры).

 7. Воробйов Сергій Олександрович: до 105-річчя з дня народження [Текст] : біобібліогр. покажч. / Укр. інж.-пед. акад., Наук. б-ка ; уклад.: С. В. Карпенко, О. І. Єрьоміна ; відповід. ред. Н. М. Ніколаєнко. – Х. : [б. в.], 2011. – 16 с. : фот. – (Вчені УІПА – ювіляри).

 8. Друковані видання професорсько-викладацького складу та співробітників Української інженерно-педагогічної академії (2003–2007 рр.) [Текст] : бібліографічний покажчик: ювілейний вип. / Бібліотека Укр. інж.-пед. академії ; уклад. О. І. Єрьоміна, О. М. Онуфрієва ; відповід. ред. Н. М. Ніколаєнко. – Х. : УIПА, 2007. – 118 с.

 9.  Иванов Виктор Георгиевич: к 80-летию со дня рождения [Текст] : биобиблиографический указатель / Укр. инж.-пед. акад. ; сост. Е. И. Ерёмина [и др.] ; науч. ред. Н. Н. Николаенко. – Х. : УИПА, 2011. – 48 с. : ил., фот. + 1 л. портр. – (Ученые УИПА – юбиляры).

 10.  Игорь Григорьевич Шелепов [Текст] : биобиблиографический указатель /  Укр. инж.-пед. акад. ;  сост.: С. Ф. Артюх, Е. И. Еремина. – 2–е изд.,  доп. – Х.,  2006. – 36 с.

 11. Игорь Григорьевич Шелепов: к 70-летию со дня рождения [Текст] : Биобиблиографический указатель / Укр. инж.-пед. акад. ; сост. С. Ф. Артюх,  Е. И. Еремина. – Х. : УИПА, 2005. – 37 с. – (Ученые УИПА – юбиляры).

 12. Інновації в освіті [Текст] : щорічний наук.-допоміж. бібліогр. покажч. / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. Н. Л. Панасенко, С. В. Карпенко; наук. ред. Н. М. Ніколаєнко. – Х. : УІПА, 2011. (2010 Вип 1 2011. Вип.2   2012 Вип.3)

 13.  Історія УЗПІ–ХІПІ–УІПА (1958–2007) [Текст] : бібліографічний покажчик / Бібліотека Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. О. І. Єрьоміна,О. М. Онуфріїва, О. М. Рибальченко ; відповід. ред. Н. М. Ніколаєнко. – Х. : УIПА, 2007. – 61 с.

 14. Канюк Г. І. [Текст] : біобібліогр. покажч. : До 60-річчя з дня народження / Укр. інж.-пед. акад. / уклад. С. В. Карпенко ; наук. ред. Н. М. Ніколаєнко. – Харків : УІПА, 2017. – 67 с.
 15. Коваленко Олена Едуардівна: до 50-річчя від дня народження [Текст] : біобібліогр. покажчик / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. О. І. Єрьоміна [та інші]; наук. консультант В. І. Лобунець; наук. ред. Н. М. Ніколаєнко. – Х. : УIПА, 2009. – 133 с. : фото + 1 л. порт. – (Вчені УІПА – ювіляри).

 16. Литвин Олег Миколайович [Текст] : до 70-річчя від дня народження:  біобібліогр. покажчик : / Укр. інж.-пед. акад. / уклад.: О. І. Єрьоміна, С. В. Карпенко; відп. ред. Н. М. Ніколаєнко. – Х. : УІПА, 2012. – 108 с. – (Вчені УІПА – ювіляри).

 17. Литвин Олег Миколайович [Текст] : біобібліогр. покажч. : До 75- річчя з дня народж. / Укр. інж.-пед. акад. / уклад.: В. В. Руденко; відп. ред. О. М. Рибальченко. – Харків : УІПА, 2017. – 132 с.
 18. Посторонко Анатолій Іванович: до 75-річчя від дня народження [Текст] : бібліогр. покажчик / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. О. М. Онуфрієва, О. І. Єрьоміна, О. М. Рибальченко ; наук. ред. Н. М. Ніколаєнко. – Х. : УIПА, 2010. – 60 с. : фото. – (Вчені УІПА – ювіляри).

 19. Проблеми сучасної освіти [Текст] : наук.-допоміж.  бібліогр. покажч. : вих. 2 р. на рік. Вип. 1 / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. Н. Л. Панасенко,С. В. Карпенко ; наук. консультант Л. В. Штефан ; наук. ред.Н. М. Николаенко. – Х. : УІПА,  2012. – 87 с.

 20. Проблеми сучасної освіти [Текст] : наук.-допоміж.  бібліогр. покажч. : вих. 2 р. на рік. Вип. 2 / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. Н. Л. Панасенко,С. В. Карпенко ; наук. консультант Л. В. Штефан ; наук. ред.Н. М. Николаенко. – Х. : УІПА,  2012. – 111 с.

 21. Станислав Федорович Артюх: к 70-летию со дня рождения [Текст] : библиографический указатель / Укр. инж.-пед. акад. – Х., 2006. – 92 с. : ил. – (Ученые УИПА – юбиляры).

 22. Технології навчання в системі професійної освіти [Текст] : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. Н. Л. Панасенко, О. М. Онуфрієва ; наук. ред. Н. М. Ніколаєнко . – Х. : УIПА, 2010. – 96 с.

 23. Фідровська Н. М. [Текст] : біобібліогр. покажч. : до 65-річчя від дня народження / Укр. інж.-пед. акад. / уклад. В. В. Руденко ; наук. ред. Н. М. Ніколаєнко. – Харків : [б. в.], 2017. – 58 с.
 24.  Хорошилов О. М. [Текст] : біобібліогр. покажч. : До 65-річчя з дня народження / Укр. інж.-пед. акад. / уклад. С. В. Карпенко ; наук. ред. Н. М. Ніколаєнко. – Харків : УІПА, 2016. – 68 с.

 25. Шкилько Анатолий Максимович: к 70-летию со Дня рождения [Текст] : биобиблиогр. указатель / Укр. инж.-пед. академия ; сост. Е. И. Еремина, В. В. Тихоненко, Е. Н. Рыбальченко ; науч. ред. Н. Н. Николаенко. – Х. : УИПА, 2010. – 68 с. : фото. – (Ученые УИПА – юбиляры).

Публікації співробітників НБ УІПА

Рекомендаційний бібліографічний список

 1. "Библиотека высшего учебного заведения сегодня: новые технологии", науч.-практический семинар (14, 16 апреля 2009 г.; Харьков)  [Текст] : доклады / Науч.-техн. б-ка Нац. аэрокосмического ун-та им. Н. Е. Жуковского "Харьковский авиационный ин-т", Библиотека Укр. инж.-пед. академии ; сост. Н. М. Ткаченко [и др.] ; ред. Е. Н. Подковырина, Е. Н. Рыбальченко. – Х. : [б. и.], 2009. – 76 с. : рис., фото. – Библиогр. в конце ст.

 2. "Інноваційна діяльність – основа якісного інформаційного обслуговування користувачів бібліотек ВНЗ", школа-семінар (8 квітня 2011 р. ; м. Харків)  [Текст] : матеріали ... / Науков бібліотека Укр. інж.-пед. академії ; уклад.: Н. М. Ніколаєнко, О. М. Рибальченко ; ред. І. І. Царенко. – Х. : УIПА, 2011. – 32 с. – Текст укр. та рос. мовами.

 3.  Карпенко, С. В.  Автоматизована підтримка технологічних процесів роботи відділу комплектування з обліку видань в АБІС "ІРБІС" [Текст] / С. В. Карпенко // Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (41-ша; 28–31 січня 2008; Харків) : збірник тез доповідей / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2008. – Ч. 6. – С. 89.

 4.  Карпенко, С. В. О новой форме информационной поддержки пользователей научной библиотеки УИПА [Текст] / С. В. Карпенко // Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (44-та; 18–25 лютого 2011 р.) : збірник тез доповідей / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2011. – Ч. 6. – С. 55.

 5.   Лінгвістичне забезпечення електронного каталогу в АБІС ІРБІС [Текст] : матеріали "Круглого столу" (13 квітня 2010; Харків) / Бібліотека Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. Н. М. Ніколаєнко, І. М. Пяткова ; ред. І. І. Царенко, Н. М. Чертищева. – Х. : УIПА, 2010. – 68 с. – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.

 6. Мартынова, Т. М.         Лингвистическое обеспечение ЭК библиотеки [Текст] / Т. М. Мартынова // Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (43-тя; 19–20 лютого 2010; Харків): збірник тез доповідей / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2010. – Ч. 6.– С. 62.

 7. Николаенко, Н. Н.  Внедрение компьютерных технологий в работу библиотеки как составная часть формирования информационной среды и информационной культуры личности [Текст] / Н. Н. Николаенко // Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (41-ша; 28–31 січня 2008; Харків) : збірник тез доповідей / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2008. – Ч. 6. – С. 90.

 8.  Николаенко, Н. Н. Вузовские библиотеки в условиях реформирования высшего образования [Текст] / Н. Николаенко, В. Сосипатрова // Бібліотечний форум України. – 2008. – N 3. – С. 28–32.

 9.  Николаенко, Н.  Н. Инновационная ориентированность руководителя – залог успешной деятельности библиотеки [Текст] / Н. Николаенко // Бібліотечний форум України. – 2010. – N 3. – С. 5–8.

 10.  Ніколаєнко, Н. М. Новий інформаційний ресурс на допомогу фахівцям інженерно-педагогічної освіти [Текст] / Н. М. Ніколаєнко // Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (45-а; 2012 р.; Харків) : збірник тез доповідей / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2012. – Ч. 6. – С. 35.

 11.  Ніколаєнко, Н. М. Інноваційна діяльність бібліотеки Української інженерно-педагогічної академії: стан і перспективи [Текст] / Н. М. Ніколаєнко // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. –  Х., 2009. – Вип. 22–23. – С. 332–337.

 12. Ніколаєнко, Н. М. Інноваційна діяльність бібліотеки УІПА: стан і перспективи [Текст] / Н. М. Ніколаєнко // Діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у світлі модернізації вищої освіти: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Севастополь, 19-21 травня 2009 р. – Севастополь, 2009. – С. 177–183. 
 13.  Ніколаєнко, Н. М. Модернізація сайту наукової бібліотеки УІПА – один із засобів забезпечення користувачів потужним інформаційним ресурсом [Текст] / Н. М. Ніколаєнко, О. В. Нестеренко // Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (45-а; 2012 р.; Харків) : збірник тез доповідей / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2012. – Ч. 6. – С. 36.

 14.  Ніколаєнко, Н. М. Напрямки діяльності бібліотеки згідно з «Концепцією розвитку Наукової бібліотеки УІПА на 2011–2015 рр.» [Текст] /Н. М. Ніколаєнко // Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (44-та; 18–25 лютого 2011 р.) : збірник тез доповідей / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2011. – Ч. 6. – С. 56.

 15. Николаенко, Н. Н. Новые технологии в информационном обеспечении научно-исследовательской работы академии [Текст] / Н. Н. Николаенко // Библиотеки ВУЗа на новом этапе развития социальных коммуникаций: материалы междунар.науч.-практ.конф., Днепропетровск, 22-23 апр. 2010г. – Донецк, 2010. – С. 74­­–75.

 16. Ніколаєнко Н. М. Новий інформаційний ресурс для фахівців в галузі освіти: з досвіду роботи Наукової бібліотеки УІПА // Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій у бібліотеках: матеріали Всеукраїн. наук.-практ. конф., 28 березня 2012 р., [м. Харків] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Наук. б-ка Харків. держ. ун-ту харчування та торгівлі, Наук. б-ка Харків. нац. ун-ту радіоелектроніки, Асоц. сучасних інформ.-бібл. технологій. – Х.: ХДУХТ, 2012. – С. 30–36.

 17. Ніколаєнко, Н. М. Основи бібліотечної інноватики і інноваційної діяльності бібліотек / Н. М. Ніколаєнко // XLII Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії, 19-20 лютого 2009 р. : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. – X., 2009. – Ч. 6. – С. 78.

 18. Ніколаєнко, Н. М. Про підсумки роботи по автоматизації бібліотечних процесів та інформаційного забезпечення користувачів згідно з «Концепцією розвитку бібліотеки на 2006-2007 pp.» [Текст] / Н. М. Ніколаєнко // XLIII Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії, 19-20 лютого 2010 р. : зб. тез доп. – X., 2010. – Ч. 6. – С. 64. 

 19. Ніколаєнко Н. М. Управление инновационной деятельностью библиотеки. Проблемы и решения // Від XIX до XXI століття: трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 12-14 жовтня 2011 р., м. Харків/ Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад. О. П. Куніч ; ред. кол. В. Д. Ракитянська [та ін.]. – Х. : РА "ІРІС", 2011. – 244-251.

 20. Панарина, О. С. База данных «Книгообеспеченность» – инструмент информационного обеспечения учебного процесса и система управления формированием фонда  вузовской библиотеки [Текст] / О. С. Панарина, В. И. Сосипатрова // Научные и технические библиотеки. – 2010. – № 7. – С. 10–17.

 21.  Панарина, О. С. Электронная база "Книгообеспеченность" как составная часть информационной системы вуза [Текст] / О. С. Панарина // Бібліотечний форум України. – 2008. – N 4. – С. 12–15.

 22.   Пяткова, И. Н. Автоматизация библиотеки вуза: опыт внедрения, проблемы, состояние [Текст] / И. Пяткова // Бібліотечний форум України. – 2009. – N 2. – С. 9–11.

 23.  Пяткова, И. Н. Актуальные проблемы повышения квалификации сотрудников вузовских библиотек в условиях внедрения инновационных технологий [Текст] / И. Н. Пяткова // Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (42-га; 19–20 лютого 2009; Харків) : збірник тез доповідей / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2009. – Ч. 6. – С. 78.

 24.  Пяткова, И. Н. Информатизация библиотеки: основные направления работы [Текст] / И. Н. Пяткова // Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (41-ша; 28–31 січня 2008; Харків) : збірник тез доповідей / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2008. – Ч. 6. – С. 93.

 25.  Пяткова, І. М.  Нові комунікативні підходи в роботі з користувачами Наукової бібліотеки УІПА [Текст] / І. М. Пяткова // Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (44-та; 18–25 лютого 2011 р.) : збірник тез доповідей / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2011. – Ч. 6. – С. 57.

 26.  Рибальченко, О. М.  База даних «Організаційно-технологічна документація» в АБІС ІРБІС як робочий інструмент методичної роботи Наукової бібліотеки УІПА [Текст] / О. М. Рибальченко // Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (45-а; 2012 р.; Харків) : збірник тез доповідей / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2012. – Ч. 6.  – С. 37

 27.  Рибальченко, О. М.  Інтернет як робочий інструмент вченого і дослідника [Текст] / О. М. Рибальченко // Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (44-та; 18–25 лютого 2011 р.) : збірник тез доповідей / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2011. – Ч. 6. – С. 58.

 28.  Рыбальченко, Е. Н.  Создание авторитетного файла индивидуальных авторов в формате ИРБИС/AUTHORITY в библиотеке УИПА [Текст] / Е. Н. Рыбальченко // Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (41-ша; 28–31 січня 2008; Харків) :  збірник тез доповідей / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2008. – Ч. 6. – С. 94.

 29.  Рыбальченко, Е. Н. Использование средств лингвистического обеспечения электронного каталога для релевантного поиска информации и выполнения различных запросов [Текст] / Е. Н. Рыбальченко // Научные и технические библиотеки. – 2011. – N 7. – С. 46–51.

 30.  Рыбальченко, Е.  Н.  Формирование информационной компетентности пользователей вузовских библиотек [Текст] / Е. Н. Рыбальченко // Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (42-га; 19–20 лютого 2009; Харків) : збірник тез доповідей / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2009. – Ч. 6. – С. 79.

 31.  Сосипатрова, В. И. Библиотека Украинской инженерно-педагогической академии: становление и этапы развития (1958–2008 гг.) [Текст] / В. И. Сосипатрова, И. Н. Пяткова // Бібліотечний форум України. – 2008. – N 3. – С. 38–42.

 32.  Сучасні інформаційно-бібліотечні технології як складова реформування навчального процесу [Текст] : матеріали 15 науково-практичної конференції (15 квітня 2008 р.; Харків): до 50-річчя заснування бібліотеки УІПА / Бібліотека Укр. інж.-пед. акад. ; під ред. Н. М. Ніколаєнко, І. М. Пяткової, О. М. Рибальченко. – Х. : УIПА, 2008. – 166 с. : іл.

 33.  Цимбал, Л. С. Бібліотека Української державної інженерно-педагогічної академії / Л. С. Цимбал // Енциклопедія сучасної України. – К., 2003. – Т. 2 : Б – Біо. – С. 716.

 34.  Цимбал, Л. Шлях довжиною в 40 років [Текст] : Бібліотека української інженерно-педагогічної академії / Л. Цимбал, В. Сосіпатрова // Історія освітянських бібліотек України : наук. зб. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – К. : Вирій, 2006. – С. 262 – 274.

 35.  Цымбал, Л. С. Путь длиною в сорок лет [Текст] : Библиотека Украинской инженерно-педагогической академии / Л. С. Цымбал, В. И. Сосипатрова // Очерки истории вузовских библиотек г. Харькова / Под общ. ред. В. И. Астаховой. – Х., 2001. – С. 444–463.

 36.  Чертищева, Н. М. Досвід впровадження АБІС «ІРБІС–64» в роботу Наукової бібліотеки Украінської інженерно-педагогічної академії [Текст] / Н. М. Чертищева // Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (45-а; 2012 р.; Харків) : збірник тез доповідей / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – Ч. 6. – С. 40.

 37.   Штефан Л. В. Інформаційна підтримка  інноваційних підходів в освіті / Л. В. Штефан, Н. М. Николаенко // Пробл. інж.-пед. світи : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2011. – Вип. 28-29. – С. 260–268.

 38.  Штефан, Л. В. Новий ресурс на допомогу інноватизації освітянських процесів: із досвіду роботи навчально-методичної лабораторії з проблем інженерно-педагогічної освіти та наукової бібліотеки [Текст] / Л. В. Штефан, Н. М. Николаенко // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2011. – Вип. 30-31. – С. 296–306.

Укладач  Панасенко Н. Л., гол. бібліограф відділу наукової інформаційно-бібліографічної діяльності НБ УІПА

Нові надходження