search

Українські журнали в Scopus і Web of Science (станом на 20 січня 2020)

Три рази на на рік на сайті компанії Elsevier оприлюднюється список журналів, які індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science Core Collection

Українські журнали в Scopus та/або Web of Science Core Collection (станом на 20.01.2020)

Нові надходження