search

Українські журнали в Scopus і Web of Science

Три рази на на рік на сайті компанії Elsevier оприлюднюється список журналів, які індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science Core Collection

Українські журнали в Scopus та/або Web of Science Core Collection 

 

Нові надходження