search

Як стати користувачем бібліотеки

Згідно з «Правилами користування Науковою бібліотекою» запис до бібліотеки здійснюється на підставі:

студенти - даних приймальної комісії, наказів ректора про зарахування та студентського квитка;

аспіранти- наказів ректора про зарахування та аспірантського посвідчення;

викладачи та співробітникі академії – паспорту та довідки з відділу кадрів.

Під час запису до бібліотеки користувач повинен ознайомитись із «Правилами користування Науковою бібліотекою» і підписати зобов'язання про їх дотримання.

Наукова бібліотека є учасником проекту "Єдина картка читача бібліотек ВНЗ м. Харкова", метою якого є доступ студентів, аспірантів, викладачів та науковців вищих навчальних закладів Харкова до фондів та електронних ресурсів бібліотек для використання їх у навчальній та науково-дослідній роботі.  Перелiк бібліотек-учасниць проекту.

Бібліотека безкоштовно видає всім користувачам "Єдину картку читача бібліотек ВНЗ м. Харкова", яка надає право користуватися усіма видами бібліотечно-бібліографічних послуг. «Єдина картка читача» продовжується щорічно під час перереєстрації взятої літератури.

У випадку втрати «Єдиної картки читача» користувач повинен отримати її дублікат, для чого необхідно:

-      заявити про втрату «Єдиної картки читача» на абонементі, де картка була отримана

-      у випадку заборгованості літератури сплатити на абонементі пеню і здати (або продовжити) усі видання

-      відшкодувати вартість дублікату у розмірі, що відповідає витратам на його виготовлення (наказ ректора №494 від 29.11.2013 р.), і отримати дублікат картки.

 

Нові надходження