search

Перелiк бiблiотек – учасниць проекту

Найменування учбового закладу
Університети:
1 Харківський національний університет 
імені В.Н.Каразіна
2 Харківський національний університет 
радіоелектроніки
3 Харкiвський національний медичний університет
4 Національний фармацевтичний університет
5 Харківський національний технічний університет 
сільського господарства імені П. Василенка
6 Харківський державний університет харчування
та торгівлі

7 Харківський національний аграрний 
університет ім. Докучаєва
8 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
9 Харківський національний університет міського
господарства імені О.М.Бекетова
10 Харкiвський нацiональний економiчний унiверситет ім. С. Кузнеця
11 Харківський національний педагогічний 
університет імені Г.С. Сковороди
12 Національний університет цивільного захисту України
13 Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
14 Національний аерокосмiчний університет iменi Жуковського "Харкiвський авiацiйний iнститут"
15 Харківський національний університет 
внутрiшнiх справ
16 Харківський національний автомобільно-дорожній
університет
17 Український державний університет 
залізничного транспорту

18 Харківський гуманітарний університет 
“Народна українська академія”
19 Харківський інститут фінансів Українського 
державного університету та міжнародної торгівлі
 Інститути:
20 Харківський регіональний інститут державного 
управління Національної академії при Президентові України
21 Харкiвський торговельно - економiчний iнститут Київського Нацiонального торговельно - економiчного унiверситету
22 Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи національного банку України
 Академії:
23 Українська інженерно - педагогічна академія
24 Харківська гуманітарно - педагогічна академія
25 Харьківська медична академія 
післядипломної освіти

26 Харківська державна академія культури

Нові надходження