search

Праці вчених УІПА в дзеркалі бібліографії

Створення бібліографічних покажчиків - це пропаганда досягнень науковців та організація інформаційної бази для вивчення і відображення спадку вчених Української інженерно-педагогічної академії.

2017 Хорошилов О. М. [Текст] : біобібліогр. покажч. : До 65-річчя з дня народження / Укр. інж.-пед. акад. / уклад.…
Кафедра менеджменту Видання професорсько-викладацького складу та співробітників кафедри менеджмменту Української інженерно-педагогічної академії (2011-2016 рр.) [Текст] : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. /…