search

Праці вчених УІПА в дзеркалі бібліографії

Створення бібліографічних покажчиків - це пропаганда досягнень науковців та організація інформаційної бази для вивчення і відображення спадку вчених Української інженерно-педагогічної академії.

2018 Тарасюк А. П. : до 60-річчя з дня народження : біобібліогр. покажчик / Укр. інж.-пед. акад. / уклад.: С.…
Кафедра менеджменту Видання професорсько-викладацького складу та співробітників кафедри менеджмменту Української інженерно-педагогічної академії (2011-2016 рр.) [Текст] : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. /…

Нові надходження