search

Біобібліографічні покажчики

Створення бібліографічних покажчиків - це пропаганда досягнень науковців та організація інформаційної бази для вивчення і відображення спадку вчених Української інженерно-педагогічної академії.

2020 Лунячек В. Е. [Текст] : біобібліогр. покажчик : до 60-річчя з дня народження / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.:…

Нові надходження