search

Доступ до електронних ресурсів бібліотеки

Доступ до власних повнотекстових електронних ресурсів бібліотеки надається цілодобово.

Через авторизацію в електронному каталозі надається доступ до повнотекстових баз даних (БД):

- Електронні навчально-методичні видання кафедр

- Монографії науковців УІПА

- Автореферати дисертацій науковців УІПА

Доступ до повнотекстових колекцій електронного архіву (репозиторію) УІПА, збірників наукових праць УІПА «Проблеми інженерно-педагогічної освіти» та «Машинобудування» надається на сайті бібліотеки.

Передплатні БД РЖ ВІНІТІ інстальовані на комп’ютерах у читальному залі.

Мережевий варіант повнотекстової законодавчої БД «Ліга-Еліт» доступний у науковому  читальному залі.

Доступ до бібліографічних БД бібліотеки є необмеженим, функціонує цілодобово через електронний каталог. Це:

-          Електронний каталог (ЕК) НБ;

-          Електронний каталог міста Бахмут

-          Електронні каталоги на окремі види видань:

-                     AS – Авторські свідоцтва, патенти, інші охоронні документи науковців УІПА;

-                     TR – Праці співробітників УІПА;

-                     R – Інтернет-ресурси з профілю УІПА;

БД «Праці співробітників УІПА» містить інформацію про видання та публікації співробітників академії незалежно від їх наявності у фонді бібліотеки. Крім бібліографічної інформації ця БД містить активні посилання на повні тексти видань або статей, опублікованих доповідей та тез доповідей, інше.

БД «Інтернет-ресурси з профілю УІПА» містить активні посилання на ресурси віддаленого доступу: бібліографічні, реферативні, повнотекстові.

Нові надходження