search

Перелік літератури для книгообміну з обмінного фонду бібліотеки УІПА.

 1. Акива Товиевич Ашеров. К 70-летию со дня рождения: биобиблиографический указатель / Укр. инж.-пед. акад.; сост. Е. И. Еремина [и др.]; отв. ред. Н. Н. Николаенко. - Харків: УИПА, 2008.
 2. Аналитические и механистические модели механики резания материалов: учеб. пособие для студ. спец. 6(7)10104 "Профессиональное образование. Машиностроение", 6(7)090202 "Технология машиностроения" / А. П. Тарасюк [и др.]; Укр. инж.-пед. акад. - Харків: Точка, 2013.
 3. Ашеров, Акива Товиевич.       Подготовка, экспертиза и защита диссертаций: учеб. пособие для магистров, аспирантов и соискателей всех спец. / А. Т. Ашеров; Укр. инж. - пед. акад. - Харків: Б.и., 2002.
 4. Бакуменко, Віктор Максимович. Електронні пристрої в поліграфії: навч. посібник для вищих навч. закладів напряму підготовки "Професійна освіта" / В. М. Бакуменко, Ю. М. Латинін, С. В. Петров; Укр. інж.-пед. академія. - Харків: Точка, 2011. - 144 с.
 5. Бібліотека: буклет / Укр. інж.-пед. акад. - Харків: [б. в.], 2008. - 8 с.
 6. Бочарова Светлана Петровна. К 80-летию со дня рождения: биобиблиографический указатель / Укр. инж.-пед. академия; сост. Е. И. Еремина, Е. Н. Онуфриева; отв. ред. Н. Н. Николаенко. - Харків: УИПА, 2008. - 51 с.
 7. Брюханова, Наталія Олександрівна. Методика навчання викладачів технічних дисциплін проектуванню дидактичних матеріалів електромеханічного та електроенергетичного профілю: метод. рекомендації для викладачів / Н. О. Брюханова; Укр. інж.-пед. акад. - Харків: [б. в.], 2007. - 145 с.
 8. Бошицький, Юрій Ладиславович. Комерційні найменування: основні правові аспекти / Ю. Л. Бошицький, О. О. Козлова, Г. О. Андрощук; за заг. ред. Ю. С. Шемшученка; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Міжнародний центр правових проблем інтелектуальної власності, Київський ун-т права НАН України. - Київ: Юридична думка, 2006. - 216 с.
 9. Друковані видання професорсько-викладацького складу та співробітників Української інженерно-педагогічної академії (2003-2007 рр.): бібліографічний покажчик: ювілейний вип. / Бібліотека Укр. інж.-пед. академії; уклад. О. І. Єрьоміна, О. М. Онуфрієва; відповід. ред. Н. М. Ніколаєнко. - Харків: УIПА, 2007.
 10. Єфіменко, Микола Григорович. Зварювання спеціальних сталей і сплавів: підручник для вищих навч. закадів напрямку "Зварювання" / М. Г. Єфіменко; Укр. інж.-пед. акад. - Харків: Б.в., 2007. - 166 с.
 11. Єфіменко, Микола Григорович. Металознавство і термічна обробка зварних з'єднань: підручник для вищих навч. закладів зварювальних спец. / М. Г. Єфіменко, Н. О. Радзівілова . - Харків: Б.в., 2003. - 488 с.
 12. Інженерно-педагогічна освіта у дослідженнях науковців / Укр. інж.-пед. акад.; за заг. ред.: О. Е. Коваленко, Л. В. Штефан. - Харків: [б. в.], 2011. - 313 с.
 13. Історія УЗПІ-ХІПІ-УІПА (1958-2007): бібліографічний покажчик / Бібліотека Укр. інж.-пед. академії; уклад. О. І. Єрьоміна, О. М. Онуфріїва, О. М. Рибальченко ; відповід. ред. Н. М. Ніколаєнко. - Харків: УIПА, 2007. - 61 с.
 14. Коваленко Д.В. Нормативно-правове забезпечення освітньої діяльності: підручник.- Х.: друкарня Мадрид, 2016.
 15. Коваленко Д.В. Теоретико-правові основи освіти: навч.посібник.- 2-ге вид., перероб. і доп.- Харків: друкарня Мадрид, 2015.
 16. Коваленко Олена Едуардівна: до 50-річчя від дня народження: біобібліогр. покажчик / Укр. інж.-пед. акад.; уклад. О. І. Єрьоміна [та інші]; наук. консультант В. І. Лобунець; наук. ред. Н. М. Ніколаєнко. - Харків: УIПА, 2009. - 133 с.
 17. Коваленко, Елена Эдуардовна. Методика профессионального обучения. Инженерная педагогика / Е. Э. Коваленко; пер. Л. В. Гаплевская . - 1-е изд. - Харків: УИПА, 2004. - 158 с.
 18. Коваленко, Олена Едуардівна. Методичні основи технології навчання. Теоретико-методичний та практичний аспекти викладання дисциплин електроенергетичного циклу / О. Е. Коваленко. - Харків: Основа, 1996. - 176 с.
 19. Машинобудування: збірник наук. пр.: вид. 2 рази на рік. Вип. 2 / Укр. інж.-пед. акад.; гол. ред. А. П. Нестеров. - Харків: УIПА, 2008. - 170 с.
 20. Машинобудування: збірник наук. пр.: вид. 2 рази на рік. Вип. 4 / Укр. інж.-пед. акад.; гол. ред. А. П. Нестеров. - Харків: УIПА, 2009. - 220 с.
 21. Мелецінек, Адольф. Інженерна педагогіка. Практика передачі технічних знань. Техніка підручників Шпринглера / А. Мелецінек; пер. С. Ф. Артюх. - 4-е вид., перероб. - Wien; NewYork: Verlag-Springer, 2001. - 240 с.
 22. Модели и методы повышения отказоустойчивости и производительности управляющих вычислительных комплексов специализированных систем управления реального времени на основе применения непозиционных кодовых структур модулярной: монография / В. И. Барсов [и др.]; под общ. ред. канд. техн. наук, доц. В. И. Барсова. - Харків: УИПА, 2008. - 148 с.
 23. Наукові праці ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського. Вип. 4 Інтегрований галузевий інформ.ресурс: стан, перспективи створення та забезпечення доступу: збірник наук. праць. - Вінниця, Нілан ЛТД, 2014.
 24. Наукові школи Української інженерно-педагогічної академії / Укр. інж.-пед. акад.; голова ред. ради О. Е. Коваленко; уклад.: М. І. Лазарєв, С. В. Драгун, О. О. Мельниченко. - Харків: [б. в.], 2011. - 153 с.
 25. Основи виробничого навчання з професії "Кравець": навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / М. Л. Рябчиков [та ін.]; Укр. інж.-пед. акад. - Харків: Точка, 2012. - 432 с.
 26. Підручники і навчальні посібники з гуманітарних дисциплін для початкових і середніх навчальних закладів (1818-1945рр) з фонду ДНПБ  України імені В.О. Сухомлинського: каталог .- Київ: б.в., 2014. 
 27. Практикум з практичної граматики англійської мови: навч. посібник/ Г.І. Зеленін та ін.; за ред. К.О. Ремізенцевої.- Харків: друкарня Мадрид, 2015.
 28. Преріс, Анатолій Маркович. Основи комп'ютерної технології створення конструкторської документації: навч. посібник для інж. та інж.-пед. спец. вищих навч. закладів / А. М. Преріс. - Харків: УIПА, 2005. - 168 с.
 29. Проблеми інженерно-педагогічної освіти: збірник наук. праць. Вип. 1 / Укр. інж.-пед. акад. - Харків: УIПА, 2001. - 162 с.
 30. Проблеми інженерно-педагогічної освіти: збірник наук. праць. Вип. 2 / Укр. інж.-пед. акад. - Харків: УIПА, 2001. - 178 с.
 31. Проблеми інженерно-педагогічної освіти: збірник наук. праць. Вип. 3 / Укр. інж.-пед. акад. - Харків: УIПА, 2002. - 200 с.
 32. Проблеми інженерно-педагогічної освіти: збірник наук. праць. Вип. 4 / Укр. інж.-пед. акад. - Харків: УIПА, 2003. - 186 с.
 33. Проблеми інженерно-педагогічної освіти: збірник наук. праць. Вип. 6 / Укр. інж.-пед. акад. - Харків: УIПА, 2004. - 256 с.
 34. Проблеми інженерно-педагогічної освіти: збірник наук. праць. Вип. 26-27 / Укр. інж.-пед. акад.; гол. ред. О. Е. Коваленко. - Харків: [б. в.], 2010. - 271 с.
 35. Проблеми інженерно-педагогічної освіти: збірник наук. праць. Вип. 28-29 / Укр. інж.-пед. акад.; гол. ред. О. Е. Коваленко. - Харків: [б. в.], 2010. - 276 с.
 36. Проблеми інженерно-педагогічної освіти: збірник наук. праць. Вип. 38-39 / Укр. інж.-пед. акад.; гол. ред. О. Е. Коваленко. - Харків: [б. в.], 2013. - 471 с.
 37. Проблеми інженерно-педагогічної освіти: збірник наук. праць. Вип. 42-43 / Укр. інж.-пед. акад.; гол. ред. О. Е. Коваленко. - Харків: [б. в.], 2014. - 299 с.
 38. Проблеми інженерно-педагогічної освіти: збірник наук. праць. Вип. 44 / Укр. інж.-пед. акад.; гол. ред. О. Е. Коваленко. - Харків: [б. в.], 2014.-204 c.
 39. Проблеми інженерно-педагогічної освіти: збірник наук. праць. Вип. 45 / Укр. інж.-пед. акад.; гол. ред. О. Е. Коваленко. - Харків: [б. в.], 2014.-205 c.
 40. Промоскаль В.І. Метрологічні основи теплоенергетики: навч. посібник.- Харків: друкарня Мадрид, 2015.
 41. Резніченко, Микола Кирилович. Якість та енергозбереження в процесах складання та розбирання з'єднань індукційним нагрівом: монографія / М. К. Резніченко; Укр. інж.-пед. акад. - Горлівка: Ліхтар, 2009. - 180 с.
 42. Рябчиков, Микола Львович. Вали з гідравлічним керуванням: монографія / М. Л. Рябчиков; Укр. інж.-пед. акад. - Харків: [б. в.], 2008. - 156 с.
 43. Рябчиков, Микола Львович. Сучасні методи утворення машинних стібків і строчок / М. Л. Рябчиков; Укр. інж.-пед. акад. - Харків: [б. в.], 2007. - 293 с.
 44. Свідло, Карина Володимирівна. Харчові технології: навч. посібник для студентів вищих навч. закладів напряму підготовки "Професійна освіта" / К. В. Свідло, Т. А. Лазарєва, І. В. Цихановська; Укр. інж.-пед. акад. - Харків: [б. в.], 2011. - 230 с.
 45. Система обработки информации и управления АСУ ТП на основе применения кодов модулярной арифметики: монография / В. И. Барсов [и др.]; под ред. канд. техн. наук В. И. Барсова; Укр. инж.-пед. академия. - Харків: [б. и.], 2009. - 160 с.
 46. Сосипатрова, Валентина Ивановна. Путь длиною в 50 лет / В. И. Сосипатрова, И. Н. Пяткова, Е. Н. Рыбальченко; под ред. Н. Н. Николаенко; Библиотека Укр. инж.-пед. акад. - Харків: [б. и.], 2008.
 47. Соціологія: навч. посібник для вищих навч. закладів / О. О. Бакуменко [та ініш]; Укр. інж.-пед. акад. - Харків.: НТМТ, 2009. - 176 с.
 48. Сулима, Володимир Степанович. Електрорадіоматеріали: навч. посібник для вищих пед. навч. закладів напряму підготовки "Професійна освіта" / В. С. Сулима; Укр. інж.-пед. акад. - 2-ге вид. - Харків: [б. в.], 2010. - 128 с.
 49. Сучасні інформаційно-бібліотечні технології як складова реформування навчального процесу: матеріали 15 науково-практичної конференції (15 квітня 2008 р.; Харків): до 50-річчя заснування бібліотеки УІПА / Бібліотека Укр. інж.-пед. академії; під ред. Н. М. Ніколаєнко, І. М. Пяткової, О. М. Рибальченко. - Харків: УIПА, 2008. - 166 с.
 50. Технічна механіка: навч. посібник для інж.-пед. спец. Ч. 4. Деталі машин / М. К. Кравцов [та інші]; Укр. інж.-пед. акад. -Харків: [б. в.], 2009. - 169 с.
 51. Чмиленко, Федір Олександрович. Використання ультразвукового випромінювання у хімічному аналізі: монографія / Ф. О. Чмиленко, О. М. Бакланов; Укр. інж.-пед. акад., Дніпропетровський нац. ун-т. - Горлівка: Ліхтар, 2009. - 171 с.
 52. Шкилько Анатолий Максимович. К 70-летию со Дня рождения: биобиблиогр. указатель / Укр. инж.-пед. академия; сост. Е. И. Еремина, В. В. Тихоненко, Е. Н. Рыбальченко; науч. ред. Н. Н. Николаенко. - Харків: УИПА, 2010. - 68 с.
 53. Шкилько, Анатолий Максимович. Введение в нанотехнологию / А. М. Шкилько; Укр. инж.-пед. академия. - Харків: [б. и.], 2008. - 152 с.

Нові надходження