search

Наші видання

menВ серії « Праці вчених в дзеркалі бібліографії» підготовлено науково-допоміжний бібліографічний покажчик «Видання професорсько-викладацького складу та співробітників кафедри менеджменту Української-інженерно-педагогічної академії(2011-2016рр.), де представлено науковий та науково-педагогічний доробок науковців кафедри менеджменту.

У покажчику вміщено бібліографічні записи праць кафедри: монографії, підручники, навчальні посібники, навчально-методичні видання, статті з продовжуваних, періодичних видань, збірників наукових праць, матеріалів наукових конференцій, автореферати дисертацій та звіти НДР.

Видання буде корисним для спеціалістів у сфері менеджменту: викладачам, аспірантам, студентам ВНЗ та всім, хто цікавиться питаннями теорії і методики навчання менеджменту. Далі

 

 

 

 

Нові надходження