search

Академічна доброчесність в ЗВО

Академічна доброчесність дуже важлива як основа національної системи освіти. Вона захищає академічну репутацію закладів освіти та учасників освітнього процесу. Чесність у навчанні та викладанні є базовою умовою побудови довіри між усіма, причетними до освітнього процесу. Важливо втілювати принципи академічної доброчесності в академічному середовищі, спрямувати здобувачів на доброчесність у навчанні, розвивати навички оригінального мислення, посилювати позитивну репутацію вишу. З цією метою протягом 12-18.12.2023 року директоркою Наукової бібліотеки Української інженерно-педагогічної академії Л. Г. Бакуменко було проведено 5 лекцій за темою «Академічна доброчесність в ЗВО» для студентів 2-4 курсів, магістрів та аспірантів усіх факультетів академії.  

Здобувачів вищої освіти було ознайомлено з теоретичними основами академічної доброчесності, формами порушення академічної доброчесності, типами і видами плагіату, було акцентовано увагу на академічній відповідальності. Також було розглянуто питання академічного письма, правила бібліографічного опису джерел та цитувань. Наукова бібліотека сподівається, що проведені заходи сприятимуть удосконаленню культури академічної доброчесності усіх учасників освітнього процесу академії.  

Рисунок1ю1

Нові надходження