search

Технологія харчової промисловості

2016

 1. Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах [Текст] : підручник для студ. вищих навч. закладів / Л. Л. Товажнянский [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехн. ін.-т". – К. : Центр учбової літ., 2011. – 832 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 814–818 (67 назв). – ISBN 978-611-01-0208-7.

 

2015

 1. Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах : підручник для студ. вищих навч. закладів / Л. Л. Товажнянский [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехн. ін-т". - К. : ЦУЛ, 2011. - 832 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 814-818 (67 назв). – Інв. № 479367. – Экземпляры: всего:2 - Н/Аб(1), ЧЗ(1).
 2. Лазарєва, Т. А. Інноваційний розвиток харчової галузі. Продукти. Технології. Обладнання : навч. посібник для студ. спец. "Професійна освіта. Харчові технології" / Т. А. Лазарєва ; Укр. інж.-пед. акад. - Х. : Право, 2014. - 174 с. : табл., рис. – Інв. № 482185. – Экземпляры: всего: 20 - Н/Аб(1), Аб.2(18), ЧЗ(1).
 3. Логінов, М. І. Технологія виробництва і переробка продуктів рослинництва : навч. посібник / М. І. Логінов, М. Г. Росновський, А. М. Логінов ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка. - Глухів : ГНПУ, 2014. - 229 с. – Інв. № 481933. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 4. Методичні положення і норми продуктивності на виробництво пива, солоду, безалкогольних напоїв, мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки / І. М. Демчак [та ін.] ; Укр. наук.-дослід. ін-т продуктивності агропромислового комплексу, Поліський зональний наук.-дослід. центр продуктивності агропромислового комплексу. - К. : [б. в.], 2013. - 195 с. : табл., рис. - (Б-ка спец. АПК "Економічні нормативи"). – Інв. № 481881. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 5. Особливості ресторанного сервісу. Обслуговування іноземних туристів : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Л. О. Радченко [та ін.]. - Х. : Світ книг, 2012. - 288 с. : табл., рис. – Шифр 640.43(075.8). – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 6. Процеси і апарати харчових виробництв. Лабораторний практикум : навч. посібник / О. І. Черевко [та ін.] ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Х. : Світ книг, 2013. - 168 с. : ил., табл. – Шифр 664.002.5(075.8). – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 7. Тітлов, О. С. Холодильне обладнання підприємств харчової промисловості : навч. посібник / О. С. Тітлов, С. Ф. Горикін. - Львів : Новий Свiт-2000, 2012. - 286 с. : табл., рис. - (Вища освіта в Україні). – Шифр 621.56(075.8). – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 8. Чирва, О. Г. Конкурентна стратегія підприємств харчової промисловості: проблеми теорії і практики : монографія / О. Г. Чирва. - Херсон : Вид. Грінь Д. С., 2013. - 368 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 339-366 (291 назва). – Інв. №481887. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).

2014

 1. Наукові праці Національного університету харчових технологій = Scientific works of national university of food technologies : журнал. № 47 / Нац. ун-т харчових технологій ; голов. ред. С. В. Іванов. - К. : НУХТ, 2012. - 212 с. : ил., табл. – Інв № 480713. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 2. Наукові праці Національного університету харчових технологій = Scientific works of national university of food technologies : журнал. № 48 / Нац. ун-т харчових технологiй ; голов. ред. С. В. Іванов. - К. : НУХТ, 2013. - 249 с. : табл., рис. – Інв № 480088. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 3. Наукові праці Національного університету харчових технологій = Scientific works of national university of food technologies : журнал. № 49 / Нац. ун-т харчових технологiй ; голов. ред. С. В. Іванов. - К. : НУХТ, 2013. - 248 с. : табл., рис. – Інв № 480089. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 4. Наукові праці Національного університету харчових технологій = Scientific works of national university of food technologies : журнал. Вип. 51 / Нац. ун-т харчових технологiй ; голов. ред. С. В. Іванов. - К. : НУХТ, 2013. - 249 с. – Інв. № 481051. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 5. Наукові праці Національного університету харчових технологій = Scientific works of national university of food technologies : журнал. Вип. 52 / Нац. ун-т харчових технологiй ; голов. ред. С. В. Іванов. - К. : НУХТ, 2013. - 244 с. : табл., рис. – Інв. № 481401. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 6. Наукові праці Національного університету харчових технологій = Scientific works of national university of food technologies : журнал. Вип. 53 / Нац. ун-т харчових технологiй ; голов. ред. B. C. Іванов. - К. : НУХТ, 2013. - 245 с. : табл., рис. – Інв № 481528. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 7. Скородумова Ольга Борисівна : біобібліогр. покажч.: до 55-річчя з дня народження / Укр. інж.-пед. акад., Наук. б-ка ; уклад.: Т. Б. Гонтар, О. І. Єрьоміна, С. В. Карпенко ; відповід. ред. Н. М. Ніколаєнко. - Х. : УІПА, 2014. - 85 с. : портр., фот. – (Ювіляри УІПА). – Шифр 74.58я1. – Экземпляры: всего:2 - ІБВ(2).
 8. Смирнитська, М. Б. Охорона праці в галузі. Ресторанне господарство і торгівля : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / М. Б. Смирнитська, Р. М. Тріщ ; Укр. інж.-пед. акад. - Х. : Світ книг, 2014. - 362 с. : табл., рис. - Бібліогр. в кінці глав. – Экземпляры: всего:8 - Н/Аб(2), Аб.2(5), ЧЗ(1)
 9. Технологія продуктів дієтичного призначення : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л. М. Мостова [та ін.] ; Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Укр. інж.-пед. акад. - Х. : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2014. - 266 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 261-263 (31 назва). – Інв. № 481587. – Экземпляры: всего:2 - Н/Аб(1), ЧЗ(1)
 10. Технологія харчових продуктів функціонального призначення : підручник для студ. вищих навч. закл. / Л. М. Мостова [та ін.] ; Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Укр. інж.-пед. акад. - Х. : [б. в.], 2013. - 451 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 437-444 (137 назв). – Інв. № 480321-480322. – Экземпляры: всего:4 - Н/Аб(2), ЧЗ(2)

2013

 1. Микитюк В. В. Оцінка якості тваринницької сировини : навч. посібник / В. В. Микитюк ; Дніпропетровський держ. аграрний ун-т, Ін-т біотехнології та здоров'я тварин. - Дніпропетровськ : ТОВ "ЕНЕМ", 2008. - 208 с. : табл., рис. - Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1). – Шифр 637.05(075.8).
 2. Наукові праці Національного університету харчових технологій = Scientificworksofnationaluniversityoffoodtechnologies : журнал. Вип. 45 / Нац. ун-т харчових технологiй ; голов. ред. С. В. Іванов. - К. : НУХТ, 2012. - 207 с. : табл., рис. - Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1). – Інв. № 476736.
 3. Нутриціологія : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Н. В. Дуденко [та ін.] ; під. заг. ред. Н. В. Дуденко. - Х. : Світ книг, 2013. - 560 с. : табл., рис.  –Экземпляры: всего:10 - Н/Аб(2)– Інв. № 479083-479084; Аб.2(7), ЧЗ(1)
 4. Свідло К. В. Методологія і організація наукових досліджень в харчовій галузі : підручник для студ. вищих навч. закладів / К. В. Свідло, Т. А. Лазарєва, Л. О. Бачієва ; Укр. інж.-пед. акад. - Х. : Світ книг, 2013. - 225 с. : рис. – Экземпляры: всего:70 - Н/Аб(2) – Інв. № 477308-477309; Аб.2(67), ЧЗ(1)
 5. Технічна мікробіологія : підручник для студ. вищих навч. закладів / В. О. Коваленко [та ін.] ; [Укр. інж.-пед. акад.]. - Х. : Світ книг, 2013. - 680 с. : табл., рис. - Экземпляры: всего:20 - Н/Аб(2)– Інв. № 479103-479104; Аб.1(17), ЧЗ(1)
 6. Тітлов О. С. Холодильне обладнання підприємств харчової промисловості : навч. посібник / О. С. Тітлов, С. Ф. Горикін. - Львiв : Новий Свiт-2000, 2012. - 286 с. – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)– Шифр 621.56(075.8).
 7. Фізіологія харчування. Практикум : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Л. Ф. Павлоцька [та ін.]. - Суми : Унiверситетська книга, 2012. - 152 с. : табл. - Бібліогр.: с. 150-151 (45 назв). – Экземпляры: всего:2 - Н/Аб(1) – Інв. № 479934 ; ЧЗ(1)
 8. Харчові технології у схемах та таблицях : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. напряму підготовки "Професійна освіта" / Т. А. Лазарєва [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад. - Х. : ТОВ "Цифрова друкарня №1", 2013. - 240 с. : табл., рис. – Экземпляры: всего:5 - Н/Аб(1)– Інв. № 479448; Аб.2(3), ЧЗ(1)
 9. Чмиленко Ф. О. Хімічний контроль якості харчових продуктів : навч. посібник для студ. хім. та хім.-технол. спец. вищих навч. закладів / Ф. О. Чмиленко, Л. П. Сидорова ; Дніпропетровський нац. ун-т. - Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2006. - 304 с. : табл., рис. - Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)– Шифр 664:543(075.8) .

2012

 1. Дейниченко, Г. В. Удосконалення комбінованих способів переробки плодів баклажана та перцю солодкого : монографія / Г. В. Дейниченко, О. Г. Терешкін, Д. В. Горєлков. - Х. : [б. в.], 2011. - 223 с. : ил. – Інв. № 475137-475138. – Экземпляры: всего:18 - Н/Аб(2), Аб.2(12), Аб.3(2), ЧЗ(2).
 2. Макаревич, А. Мужские напитки или Занимательная наркология-2 / А. Макаревич, М. Гарбер. - М. : ЭКСМО, 2010. - 256 с. : ил. – Інв. № 477392. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 3. Мостова, Л. М. Організація та проектування закладів ресторанного господарства : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів напрямку підготовки "Професійна освіта" / Л. М. Мостова, К. В. Свідло, Т. А. Лазарєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. інж.-пед. акад., Харк. торгівельно-економічний ін-т КНТЕУ. - Х. : [б. в.], 2012. - 352 с. : табл., рис. – Інв № 476660-476661. – Экземпляры: всего:15 - Н/Аб(2), Аб.2(12), ЧЗ(1).
 4. Основи раціонального і лікувального харчування : навч. посібник / П. О. Карпенко [и др.] ; заг. ред. д-ра мед. наук, проф. П. О. Карпенка. - К. : [б. в.], 2011. - 504 с. : табл. – Інв. № 613.2(075.8). – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 5. Сборник технологических карт на кулинарную продукцию для детских оздоровительных лагерей [Текст] / Харьк. гос. ун-т питания и торговли ; кол. разработ.: А. И. Черевко, Л. Н. Крайнюк, Л. А. Касилова и др. - Х. : [б. и.], 2006. - 406 с. : табл. Інв. № 475185. – Экземпляры : всего :2 : Н/Аб (1), ЧЗ (1).
 6. Сборник технологических карт на кулинарную продукцию для диетического питания / Харьк. гос. ун-т питания и торговли, Науч.-учеб. ин-т технологии питания и бизнеса. - Х. : [б. и.], 2010. - 285 с. – Інв. № 475187. – Экземпляры: всего:2 - Н/Аб(1), ЧЗ(1).
 7. Свідло, К. В. Методологія і організація наукових досліджень в харчовій галузі : підручник для студ. вищих навч. закладів / К. В. Свідло, Т. А. Лазарєва, Л. О. Бачієва ; Укр. інж.-пед. акад. - Х. : Світ книг, 2013. - 225 с. : рис. – Інв № 477308-477309. – Экземпляры: всего:60 - Н/Аб(2), Аб.2(57), ЧЗ(1)
 8. Сімахіна, Г.О. Низькі температури у технологіях оздоровчих продуктів : монографія / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко. - К. : [б. в.], 2011. - 364 с. : табл., рис. – Інв № 472582.. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 9. Теоретичні основи харчових технологій : навч. посібник / П. П. Пивоваров [та інші] ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Х. : [б. в.], 2011. - 362 с. – Інв. № 475172-475173. – Экземпляры: всего:7 - Н/Аб(2), ЧЗ(1), Аб.2(4).
 10. Устаткування підприємств харчування. Курсове проектування : навчальний посібник / О. І. Черевко [та ін.] ; за ред.: О. І. Черевка Г. В. Дейниченка ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. - 2-е вид, перероб. і доп. - Х. : Факт, 2011. - 256 с. : табл., рис. – Інв. № 472667-472668. – Экземпляры: всего:11 - Н/Аб(2), Аб.2(8), ЧЗ(1).
 11. Харчова хімія : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В. В. Євлаш [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Х. : Світ книг, 2012. - 504 с. : рис., табл. –Інв № 476768-476769. – Экземпляры: всего:30 - Н/Аб(2), Аб.2(2), Аб.3(25), ЧЗ(1).

2011

 1. Димань, Т. М. Безпека продовольчої сировини і харчових продуктів : підручник для вищих навч. закладів / Т. М. Димань, Т. Г. Мазур. - К. : Академiя, 2011. - 520 с. : рис., табл. - (Альма-матер). – Інв. № 468918, шифр 664:61(075.8). –Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 2. Історія солодкого життя :нариси з історіївиробництвасолодощів у Харкові / В. Іващенко, О. Марченко, П. Джерелянський ; за ред. А. Коваленко ; худож. оформ. В. Христенко ; пер. англ. В. Ковалів. - Х. : Іріс, 2010. - 240 с. : іл. – Інв. № 468874. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1)
 3. Капрельянц, Л. В.Лікувально-профілактичні властивості харчових продуктів та основи дієтології [Текст] : підручник для вищих навч. закладів за проф. напрямком 6.091700 "Технологія харчових продуктів оздоровчого і профілактичного призначення" / Л. В. Капрельянц, А. П. Петросьянц. - Одесса : Друк, 2011. - 272 с. : табл. – Інв. № 470454-470455. – Экземпляры: всего:10 - Н/Аб(2), Аб.2(6), ЧЗ(2).
 4. Ковальчук, Т. І. Менеджмент та маркетинг у громадському харчуванні : тлумачний термінологічний словник (англійська, російська та українска мови) / Т. І. Ковальчук ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 208 с. – Інв № 469357, шифр 81'374.8(03). – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
 5. Онищенко, В. М. Технологія та товарознавство ковбасних оболонок : навч. посібник для вищих навч. закладів / В. М. Онищенко, Л. Ю. Шубіна, М. О. Янчева. - Суми : Унiверситетська книга, 2009. - 224 с. : рис., табл. – Інв. № 469359, шифр 664(075.8). – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
 6. Прогресивна техніка та технології харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі. Економічнастратегія і перспективирозвиткусфериторгівлі та послуг", міжнароднанауково-практична конференція (19 травня 2011 р. ; Харків) : [у 4 ч.] Ч. 1 : Секції 1-2 [Текст] : тезидоповідей / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, Вроцлавськийекон. ун-т (РеспублікаПольща), Трансільванський ун-т (Брашов, Румунія), Санкт-Петербурзькийторгівельно-економічнийін-т (РосійськаФедерація) ; відповід. ред. О. І. Черевко. - Х. : ХДУХТ, 2011. - 131 с. : рис., табл.. – Інв. № 470875. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1)
 7. "Прогресивна техніка та технології харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі. Економічнастратегія і перспективирозвиткусфериторгівлі та послуг", міжнароднанауково-практична конференція (19 травня 2011 року ; Харків) : [у 4 ч.] Ч. 2 : Секції : 3-7  [Текст] : тезидоповідей / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, Вроцлавськийекон. ун-т (РеспублікаПольща), Трансільванський ун-т (Брашов, Румунія), Санкт-Петербурзькийторгівельно-економічнийін-т (РосійськаФедерація) ; відповід. ред. О. І. Черевко. - Х. : ХДУХТ, 2011. - 107 с. : рис., табл. – Інв. № 470876. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1)
 8. "Прогресивна техніка та технології харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі. Економічнастратегія і перспективирозвиткусфериторгівлі та послуг", міжнароднанауково-практична конференція (19 травня 2011 року ; Харків) : [у 4 ч.] Ч. 3 : Секції 8-11 [Текст] : тезидоповідей / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, Вроцлавськийекон. ун-т (РеспублікаПольща), Трансільванський ун-т (Брашов, Румунія), Санкт-Петербурзькийторгівельно-економічнийін-т (РосійськаФедерація) ; відповід. ред. О. І. Черевко. - Х. : ХДУХТ, 2011. - 114 с. : табл. – Інв. № 470877. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 9. "Прогресивна техніка та технології харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі. Економічнастратегія і перспективирозвиткусфериторгівлі та послуг", міжнароднанауково-практична конференція (19 травня 2011 року ; Харків) : [у 4 ч.] Ч. 4 : Секції 12-16 [Текст] : тезидоповідей / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, Вроцлавськийекон. ун-т (РеспублікаПольща), Трансільванський ун-т (Брашов, Румунія), Санкт-Петербурзькийторгівельно-економічнийін-т (РосійськаФедерація) ; відповід. ред. О. І. Черевко. - Х. : ХДУХТ, 2011. - 122 с. : рис., табл. – Інв. № 470878. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1)
 10. Свідло, К. В. Харчові технології [Текст] : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів напряму підготовки "Професійна освіта" / К. В. Свідло, Т. А. Лазарєва, І. В. Цихановська ; Укр. інж.-пед. академія. - Х. : [б. в.], 2011. - 230 с. : рис., табл. – Інв. № 471371-471372. – Экземпляры: всего:75 - Н/Аб(2), Аб1(10), Аб2(36), Аб3(25), ЧЗ(2)
 11. Тарасенко, І. І. Процеси та апарати харчових виробництв : навч. посібник для вищих навч. закладів / І. І. Тарасенко ; Київський нац. торговельно-економічний ун-т. - К. : КНЕУ, 2002. - 203 с. : рис., табл. – Інв. № 469358, шифр 664.002.5(075.8). – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

2010

 1. Барановский, В. А. Повар-технолог : учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений / В. А. Барановский. - 2-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. - 416 с. - (Среднее профессиональное образование). – Інв. № 466904. - экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 2. Вступ до спеціальності "Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва" : навч. посібник для вищих навч. закладів / В. І. Ладика [та інші] ; за ред. канд. с.-г. наук, доц. О. В. Крятова. - 2-ге вид., випр. і доп. - Суми : Унiверситетська книга, 2008. - 256 с. : іл. - Інв. № 466307. - экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 3. Гридасов, В. І. Товарознавство : навч. посібник для вищих навч. закладів / В. І. Гридасов, О. В. Винник, Л. М. Оридорога ; Нац. фармацевтичний ун-т. - Х. : Золотi сторiнки, 2003. - 176 с. : табл., рис. - Інв. № 466082. - экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 4. Коник, Н. В. Товароведение, экспертиза и сертификация молока и молочных продуктов : учеб. пособие для образовательных уч-ний, реализующих программы сред. проф. образования / Н. В. Коник, Е. А. Павлова, И. С. Киселева. - М. : Альфа-М ; М. : ИНФРА-М, 2009. - 236 с. : табл. - (ПРОФИль). - Інв. № 466920. - экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 5. Кулинария : учеб. пособие для образовательный уч-ний сред. проф. образования по спец. 160502 "Технология продукции общественного питания" и 260202 "Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий" / И. Г. Мальчикова [и др.]. - М. : Альфа-М ; М. : ИНФРА-М, 2009. - 368 с. : рис., табл. - (Сервис). - Інв. № 466903. - экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 6. Шатун, Л. Г. Повар : учеб. пособие для проф. лицеев и училищ / Л. Г. Шатун, О. Г. Шатун. - 7-е изд., доп. и перераб. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. - 344 с. : табл. - (Начальное профессиональное образование). - Інв. № 466914. - экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) .

2009

 1. Дейниченко, Г. В. Совершенствование процессов переработки мясного сырья на предприятиях питания : монография / Г. В. Дейниченко, А. А. Простаков, В. В. Дуб ; Харьк. гос. ун-т питания и торговли. - Х. : Студцентр, 2003. - 280 с. : табл., рис. – Інв. № 463348-463349. – Экземпляры: всего:2 - Н/Аб(2).
 2. Дейниченко, Г. В. Ультрафільтраційні процеси та технології раціональної переробки білково-вуглеводної молочної сировини : монографія / Г. В. Дейниченко, З. О. Мазняк, І. В. Золотухіна. - Х. : Факт, 2008. - 208 с. : табл., рис. – Інв. № 463350-463351. – Экземпляры: всего:2 - Н/Аб(2).
 3. Дубовис, Г. А. Украинская кухня [Текст] / Г. А. Дубовис ; худож. оформ. Л. Д. Киркач-Осипова. - Х. : Фолио, 2008. - 320 с. - (Хозяйке на заметку). – Інв. № 464477-464479. – Экземпляры : всего 5 : Н/Аб(3), ЧЗ(2).
 4. Закони України "Про охорону дитинства"; "Про дитяче харчування" : за станом на 23 грудня 2008 року / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К. :Парламентське вид-во, 2008. - 32 с. - (Закони України). – Інв. № 462028. – Экземпляры: всего:1 - ДБВ(1).
 5. Пивоваров, П. П. Теоретична технологія продукції громадського харчування. Ч. 1: Білки в технології продукції громадського харчування : навч. посібник / П. П. Пивоваров ; Харківська держ. академія технології та організації харчування. - Х. : Б. в., 2000. - 117 с. : рис., табл. – Інв. № 462633-462634. –Экземпляры: всего:3 - Н/Аб(2), ЧЗ(1).
 6. Процеси та апарати харчових виробництв [Текст] : навч. посібник для вищих навч. закладів / М. Г. Ілюха [та ін.] ; Укр. інж.-пед. академія. - Х. : УIПА, 2009. - 153 с. : рис., табл. – Інв. № 465078-465080. – Экземпляры : всего 118 : Н/Аб(3), Аб.2(58), Аб.3(55), ЧЗ(2).
 7. Пивоваров, П. П. Теоретичні основи технології громадського харчування. Ч. 2: Вуглеводи в технологічному процесі виробництва продукції громадського харчування : навч. посібник / П. П. Пивоваров, О. О. Гринченко ; Харківська держ. академія технології та організації харчування. - Х. : Б. в., 2001. - 162 с. : рис. – Інв. № 462636-462637. – Экземпляры: всего:3 - Н/Аб(2), ЧЗ(1).
 8. Пивоваров, П. П. Теоретичні основи технології громадського харчування. Ч. 3: Ліпіди та їх значення у формуванні фізико-хімічних, органолептичних показників сировини та продукції громадського харчування :навч. посібник / П. П. Пивоваров ; Харківська держ. ун-т харчування та торгівлі. - Х. : Б. в., 2002. - 88 с. : рис., табл. – Інв. № 462639-462640. – Экземпляры: всего:3 - Н/Аб(2), ЧЗ(1).
 9. Пивоваров, П. П. Теоретичні основи технології громадського харчування. Ч. 4: Вода та її значення у формуванні фізико-хімічних, органолептичних показників сировини та продуктів харчування : навч. посібник / П. П. Пивоваров, Д. Ю. Прасол ; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Х. : Б. в., 2003. - 48 с. : рис. – Інв. № 462642-462643. – Экземпляры: всего:3 - Н/Аб(2), ЧЗ(1).
 10. Реологічні методи дослідження сировини і харчових продуктів та автоматизація розрахунків реологічних характеристик : навч. посібник / А. Б. Горальчук [та інші] ; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Х. : Б. в., 2006. - 64 с. : табл., рис. – Інв. № 462645-462646. – Экземпляры: всего:3 - Н/Аб(2), ЧЗ(1).
 11. Ростовський В. С. Технологія виробництва борошняних кондитерських виробів : навч. посібник / В. С. Ростовський, О. В. Новікова ; Полтавський ун-т споживчої кооперації . - К. : Ліра-К, 2009. - 574 с. – Інв. № 459630. – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 12. Технологічне обладнання харчової галузі [Текст] : навч. посібник для вищих навч. закладів / Т. А. Лазарєва [та інші] ; Укр. інж.-пед. академія. - Х. : УIПА, 2009. - 185 с. : рис., табл. – Інв. № 464960-464962. – Экземпляры: всего 118 : Н/Аб(3), Аб.2(73), Аб.3(40), ЧЗ(2).
 13. Шумило, Г. І. Технологія приготування їжі [Текст] : навч. посібник для навч. закладів I-II рівнів акредитації / Г. І. Шумило. - К. : Кондор, 2008. - 506 с. : рис., табл. – Інв. № 464482-464485. – Экземпляры : всего 30 : Н/Аб(4), Аб.2(23), ЧЗ(3).

2008

 1. Єресько, Г. О. Технологічне обладнання молочних виробництв : навч. посібник для вищих навч. закладів / Г. О. Єресько, М. М. Шинкарик, В. Я. Ворощук. - К. : ІНКОС ; К. : Центр навч. лiтератури, 2007. - 344 с. : рис. - (Харчова промисловість). – Інв № 459021. – Экземпляры: всего:2 - Н/Аб(1), ЧЗ(1).
 2. Ілюха, М. Г. Процеси та апарати харчових виробництв : навч.-метод. посібник з курс. проектування для спец. 6.010100(20) "Проф. навчання. Технологія харчової га-лузі та громадського харчування" / М. Г. Ілюха, О. О. Новосельцев, Т. А. Лазарєва ; Укр. інж.-пед. академія. - Х. : УIПА, 2008. - 104 с. : мал., табл. – Інв. № 459412-459413. – Экземпляры: всего:50 - Н/Аб(2), Аб.3(46), ЧЗ(2) .
 3. Гончаренко Г. М. Технологічне обладнання консервних та овочепереробних ви-робництв. Довідник : навч. посібник для вищих навч. закладів / Г. М. Гончаренко, В. В. Дуб, В. В. Гончаренко. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 304 с. : рис., табл. – Інв. № 458984-458985.– Экземпляры: всего:7 - Н/Аб(2), Аб.2(4), ЧЗ(1).
 4. Драгилев, А. И. Сборник задач по расчету технологического оборудования кондитерского производства[Текст]: учеб. пособие высш. учеб. заведений по спец. 270300 "Технололгия хлеба,кондитерских и макаронных изделий" направления подготовки диплом. спец. 655600 "Производство продуктов питания из растительного сырья" и по спец. 170600 "Машины и аппараты пищевых производств" направления подготовки диплом. спец. 655800 "Пищевая инженерия" / А. И. Драгилев. - М. : ДеЛи принт, 2005. - 244 с. : рис., табл. – Інв. № 459034. – Экземпляры: всего:2 - Н/Аб(1), ЧЗ(1).
 5. Калошин, Ю. А. Технология и оборудование масложировых предприятий : учебник для учреждений начального проф. образования / Ю. А. Калошин. - М. : Ака-демия, 2002. - 362 с. : рис., табл. - (Профессиональное образование. Производство пищевой продукции). – Інв. № 459019. – Экземпляры: всего:2 - Н/Аб(1), ЧЗ(1).
 6. Клименко М. М.Технологія проектування м'ясо-жирових підприємств м'ясної промисловості : навч. посібник для вищих навч. закладів / М. М. Клименко, В. М. Пасічний, М. М. Масліков; за ред. проф. М. М. Клименка ; Нац. ун-т харчових техно-логiй. - Вiнниця : Нова книга, 2005. - 384 с. : табл., рис. – Інв. № 458998. – Экземпля-ры: всего:7 - Н/Аб(1), Аб.2(5), ЧЗ(1) .
 7. Курочкин, А. А. Основы расчета и конструирования машин и аппаратов пере-рабатывающих производств : учеб. пособие для высш. учеб. заведений по спец. 110303 "Механизация переработки сельскохоз. продукции" / А. А. Курочкин, В. М. Зимняков; под общ. ред. проф., д-ра техн. наук А. А. Курочкина ; Междунар. ассоциа-ция "Агрообразование". - М. : КолосС, 2006. - 320 с. : рис. - (Учебники и учебные по-собия для студентов высших учебных заведений). – Інв. № 459015. – Экземпляры: всего:2 - Н/Аб(1), ЧЗ(1).
 8. Обладнання підприємств переробної та харчової промисловості : підручник для вищих навч. закладів / В. Г. Мирончук [та інші]; за ред. д-ра техн. наук, проф. В. Г. Мирончука. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Вiнниця : Нова книга, 2007. - 648 с. : рис., табл. – Інв. № 459023-459024.– Экземпляры: всего:6 - Н/Аб(2), Аб.2(2), Аб.3(1), ЧЗ(1).
 9. Оборудование и автоматизация перерабатывающих производств : учебник для высш. учеб. заведений по спец. 110305 "Технология производства и переработки сельскохоз. продукции" / А. А. Курочкин [и др.]. - М. : КолосС, 2007. - 592 с. : рис., табл. - (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений). – Інв. № 459013. – Экземпляры: всего:2 - Н/Аб(1), ЧЗ(1).
 10. Павлоцкая, Л. Ф. Пищевая, биологическая ценность и безопасность сырья и продуктов его переработки : учебник для высш. учеб. заведений / Л. Ф. Павлоцкая, Н. В. Дуденко, В. В. Евлаш. - К. : ИНКОС, 2007. - 288 с. : табл. – Інв. № 458977-458978. – Экземпляры: всего:7 - Н/Аб(2), Аб.2(4), ЧЗ(1).
 11. Пальчевський, Б. О. Автоматизація технологічних процесів (виготовлення і па-кування виробів) : навч. посібник для вищих навч. закладів / Б. О. Пальчевський. - Львiв : Свiт, 2007. - 392 с. : рис., табл. – Інв. № 459775-459776. – Экземпляры: все-го:5 - Н/Аб(2), Аб.2(2), ЧЗ(1).
 12. Процеси і апарати харчових виробництв : підручник для вищих навч. закладів / А. М. Поперечний [та інші]; за ред. А. М. Поперечного ; Донецький держ. ун-т еко-номіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 304 с. : рис. – Інв. № 458992, 458996. – Экземпляры: всего:7 - Н/Аб(2), Аб.3(3), ЧЗ(2).
 13. Розрахунки обладнання підприємств переробної і харчової промисло-вості :навч. посібник для вищих навч. закладів / В. Г. Мирончук [та інші] ; Нац. ун-т ха-рчових технологій. - Вiнниця : Нова книга, 2004. - 288 с. : iл. – Інв. № 448701,459005. – Экземпляры: всего:16 - ЧЗ(2), Н/Аб(2), Аб.2(8), Аб.3(4).

Нові надходження