search

Перелік періодичних видань, передплачених бібліотекою УІПА на 2018 р.

Перелік

періодичних видань, замовлених

Науковою бібліотекою УІПА

в 2018 році

Скорочення:

Бух. – Бухгалтерія

ВК  – Відділ кадрів

ВНІБД – Відділ наукової інформаційно-бібліографічної діяльності -

          Корп.2, каб. 213, тел.: 42-68

ОМС – Організаційно-методичний сектор - Корп.2, каб. 218, тел.: 42-98

Х/а – Абонемент художньої літератури - Корп.2, каб 221, тел.: 42-29

Ч/з –  Читальний зал - Корп.2, каб. 221, тел.: 42-29

Ч/зн –  Читальний зал для науковців - Корп.2, каб. 218,  тел.: 42-98

ТК – Тендерний комітет

*- Видання, вперше замовлене в поточному році

№ з/п

                              

                                      Назва видання

Місце

зберігання

                                                       ГАЗЕТИ:

 

Баланс-бюджет (Дніпропетровськ)

Бух.

 

Бюджетная бухгалтерия

Бух.

 

Время (Харьков)

Ч/з

 

Головбух: Бюджет

Бух.

 

Голос України

Ч/з

 

Комсомольская правда в Украине (Пятница) http://kp.ua/

Ч/з

 

Освіта

Ч/з

 

Освіта України

Ч/з

 

Педагогічна газета

Ч/з

 

Позакласний час

Х/а

 

Праця і зарплата

Ч/з

 

Слобідський край (Харків)

Ч/з

 

Спецвипуск газети «Освіта України»www.pedpresa.com

Ч/з

 

Урядовий кур’єр

Ч/з

 

Харьковские извЪстия (Харьков)

Ч/з

 

Шкільна бібліотека плюс

ОМС

ЖУРНАЛИ:

 

Burda /Бурда. (Україна)http://burdastyle.ru/zhurnaly/

Х/а

 

Автоматическая сварка http://patonpublishinghouse.com/rus/journals/as/years

Ч/з

 

Бібліотечна планета http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=1172

ОМС

 

Бібліотечний вісник

ОМС

 

Бібліотечний форум : історія, теорія і практика http://www.libraryforum.info

ОМС

 

Вісник Київського Національного університету технологій та дизайну http://vistnyk.knutd.com.ua

Ч/з

 

Вісник Книжкової палати  http://www.ukrbook.net/visnyk.htm

ОМС

 

Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання

ВНІБД

 

Вища освіта України

Ч/з

 

Вища школа

Ч/з

 

Восточно-европейский журнал передових технологий http://www.jet.com.ua/

Ч/з

 

Губерния. Регион. Украина. Мир

Ч/з

 

Держава та регіони. Серія: «Економіка та підприємництво»

Ч/з

 

Дніпроhttp://www.dnipro-ukr.com.ua/

Х/а

 

Довідник спеціаліста з охорони праці + CD http://shop.mcfr.com.ua/ua/catalog/okhrana_truda/dsop_CD/#fresh

Ч/з

 

Доповіді Національної Академії наук України

Ч/з

 

Дружба народов http://magazines.russ.ru/druzhba

Х/а

 

Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка http://eir.pntu.edu.ua

Ч/з

 

Економіка України http://www.economukraine.com.ua/index.php

Ч/з

 

Еконміка. Фінанси. Право http://efp.in.ua

 
 

Енергетика та електрифікація http://www.energo.net.ua/index.php?par=magazine

Ч/з

 

Энергосбережение. Энергетика, Энергоаудит http://eee.khpi.edu.ua

Ч/з

 

Заработная плата

Бух.

 

Іноземні мови http://inozemnimovy.knlu.kyiv.ua/?s

Ч/з

 

Інтелектуальна власність http://www.intelvlas.com.ua/

Ч/з

 

Інформаційний бюлетень з охорони праці

Ч/з

 

Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України http://pedpresa.com.ua/biblioteka/category/izmon/

ВНІБД

 

Казна України

Бух.

 

Календар знаменних і пам’ятних дат

ВНІБД

 

Кибернетика и системный анализ http://www.kibernetika.org/

Ч/з

 

Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология http://management.socionic.info/

Ч/з

 

Метрологія та прилади http://metpriladi.com                                                      

Ч/з

 

Надзвичайна ситуація http://www.mns.gov.ua/content/journal_ns.html

Ч/з

 

Наука та інновації http://scinn.nas.gov.ua/ru

Ч/з

 

Науковий часопис "Філософія освіти. Philosophi of Education" http://www.philosophy.ua/uk/community/periodicals/filosofiya-osvity

Ч/з

 

Новий колегіум (Харків)

Ч/з

 

Оборудование и инструмент для профессионалов. Металлообработка http://www.informdom.com/

Ч/з

 

Охорона праці http://ohoronapraci.kiev.ua/

Ч/з

 

Охорона праці і пожежна безпекаhttp://oppb.com.ua/

Ч/з

 

Офіційний вісник України  http://ovu.com.ua

ВНІБД

 

Педагогіка і психологія http://pedpresa.com.ua/biblioteka/category/gm/pip/

Ч/з

 

Післядипломна освіта в Україні

Ч/з

 

Подъемные сооружения. Специальная техника (Одесса) http://ptm.com.ua/

Ч/з

 

* Пожежна та техногенна безпека

Ч/з

 

Право України http://pravoua.com.ua/ru/

Ч/з

 

Проблемы машиностроения

Ч/з

 

Професійно-технічна освіта http://ipto.kiev.ua/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=97&Itemid=73

Ч/з

 

Професійно-технічна освіта в Україні. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

ВНІБД

 

Профтехосвіта http://www.osvitaua.com/pt/staff

Ч/з

 

Психологія та суспільство

Ч/з

 

Радник в сфері державних закупівель http://radnuk.com.ua/

ТК

 

Сварщик http://welder.kiev.ua/

Ч/з

 

Серія.Закони України (Офіційне видання. Додаток до щотижневика «Відомості Верховної Ради України»

ВНІБД

 

Системні дослідження і інформаційні технологій http://journal.iasa.kpi.ua/

Ч/з

 

Социология: Теория, методы, маркетингhttp://i-soc.com.ua/journal/content.php

Ч/з

 

Справочник кадровика http://mediapro.com.ua/novosti/zhurnal-dovidnik-kadrovika-u-2014-roci

ВК

 

Стандартизація.Сертифікація.Якість (Харків) www.ukrndnc.org.ua

Ч/з

 

Теорія і практика інтелектуальної власності http://www.ndiiv.org.ua/ua/zhurnal-teorija-i-praktyka-intelektualnoji-vlasnoci.html

Ч/з

 

Теорія і практика управління соціальними системами (Харків) http://library.kpi.kharkov.ua/ntu_teor_ta_pract.html

Ч/з

 

Україна: аспекти праці  http://uap.in.ua

Ч/з

 

*Українська мова http://www1.nas.gov.ua/INSTITUTES/IUM/E-LIBRARY/UKRAJINSKA-MOVA/Pages/default.aspx

Ч/з

 

Український історичний журнал http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/257

Ч/з

 

*Український математичний журнал http://www.imath.kiev.ua/~umzh/ 

Ч/з

 

Український реферативний журнал «Джерело». Серія 1. Природничі науки http://www.ipri.kiev.ua/index.php?id=104

Ч/зн

 

Український реферативний журнал «Джерело». Серія 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство http://www.ipri.kiev.ua/index.php?id=104

Ч/зн

 

Український реферативний журнал «Джерело». Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки http://www.ipri.kiev.ua/index.php?id=104

Ч/зн

 

Фізико-хімічна механіка матеріалів (Львів) http://www.ipm.lviv.ua/editions/pcmm/index.php?menu=2&language=ua

Ч/з

 

Філософська думка http://www.filosof.com.ua/publik.htm

Ч/з

 

Фінанси України http://fu.minfin.gov.ua

Ч/з

 

Фінансовий контроль https://fincontrol.com.ua

Бух.

 

Хімічна промисловість України http://chemunion.org.ua/uk/publikatsiji/zhurnal-khpu.html

Ч/з

 

Энерготехнологии и ресурсосбережение http://www.ingas.org.ua/index.files/etrs.htm

Ч/з

 

Нові надходження