search

Перелік періодичних видань, передплачених бібліотекою УІПА на 2017 р.

 

Перелік

періодичних видань, замовлених

Науковою бібліотекою УІПА

в 2017 році

Скорочення:

Бух. – Бухгалтерія

ВК  – Відділ кадрів

ВНІБД – Відділ наукової інформаційно-бібліографічної діяльності -

          Корп.2, каб. 213, тел.: 42-67

ОМС – Організаційно-методичний сектор - Корп.2, каб. 213, тел.: 42-68

Х/а – Абонемент художньої літератури - Корп.2, каб. 218, тел.: 44-28

Ч/з –  Читальний зал - Корп.2,  тел.: 44-95

Ч/зн –  Читальний зал - Корп.2,  тел.: 42-98

Н/а – Абонемент наукової літератури та фонду рідкісних видань -Корп. 2, тел.: 42-29

ТК – Тендерний комітет

*- Видання, вперше замовлене в поточному році

№ з/п

                              

                                      Назва видання

Місце

зберігання

                                                       ГАЗЕТИ:
  Баланс-бюджет (Дніпропетровськ) Бух.
  Бюджетная бухгалтерия Бух.
  Время (Харьков) Ч/з
  Головбух: Бюджет Бух.
  Голос України Ч/з
  Комсомольская правда в Украине (Пятница) http://kp.ua/ Ч/з
  Освіта Ч/з
  Освіта України Ч/з
  Педагогічна газета Ч/з
  Позакласний час Х/а
  Праця і зарплата Ч/з
  Слобідський край (Харків) Ч/з
  Спецвипуск газети «Освіта України»www.pedpresa.com Ч/з
  Урядовий кур’єр Ч/з
  Харьковские извЪстия (Харьков) Ч/з
  Шкільна бібліотека плюс ОМС

ЖУРНАЛИ:

  Burda /Бурда. (Україна)http://burdastyle.ru/zhurnaly/ Х/а
  Alma mater (Вестник высшей школы)http://www.almavest.ru/ Ч/з
  Автоматическая сварка http://patonpublishinghouse.com/rus/journals/as/years Ч/з
  Бібліотечна планета http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=1172 ОМС
  Бібліотечний вісник ОМС
  Бібліотечний форум : історія, теорія і практика http://www.libraryforum.info ОМС
  Вісник Київського Національного університету технологій та дизайну http://vistnyk.knutd.com.ua Ч/з
  Вісник Книжкової палати  http://www.ukrbook.net/visnyk.htm ОМС
  Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання ВНІБД
  Вища освіта України Ч/з
  Вища школа Ч/з
  Восточно-европейский журнал передових технологий http://www.jet.com.ua/
Ч/з
  Высшее образование в России www.vovr.ru Ч/з
  Губерния. Регион. Украина. Мир Ч/з
  Держава та регіони. Серія: «Економіка та підприємництво» Ч/з
  Дистанционное и виртуальное обучение http://www.edit.muh.ru/content/mags_dist.htm
Ч/з
  Дніпроhttp://www.dnipro-ukr.com.ua/ Х/а
  Довідник спеціаліста з охорони праці + CD http://shop.mcfr.com.ua/ua/catalog/okhrana_truda/dsop_CD/#fresh Ч/з
  Доповіді Національної Академії наук України Ч/з
  Дружба народов http://magazines.russ.ru/druzhba Х/а
  Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка http://eir.pntu.edu.ua Ч/з
  Економіка України http://www.economukraine.com.ua/index.php Ч/з
  Еконміка. Фінанси. Право http://efp.in.ua  
  Енергетика та електрифікація http://www.energo.net.ua/index.php?par=magazine Ч/з
  Энергосбережение. Энергетика, Энергоаудит http://eee.khpi.edu.ua Ч/з
  Заработная плата Бух.
  Известия вузов. Пищевая технология http://ivpt.kubstu.ru/ Ч/з
  Известия вузов. Электромеханика http://www.npi-tu.ru/index.php?id=130 Ч/з
  Инновации в образовании http://www.edit.muh.ru/content/mags_innov.htm Ч/з
  Іноземні мови http://inozemnimovy.knlu.kyiv.ua/?s Ч/з
  Інтелектуальна власність http://www.intelvlas.com.ua/ Ч/з
  Інформаційний бюлетень з охорони праці Ч/з
  Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України http://pedpresa.com.ua/biblioteka/category/izmon/ ВНІБД
  Казна України Бух.
  Календар знаменних і пам’ятних дат ВНІБД
  Кибернетика и системный анализ http://www.kibernetika.org/ Ч/з
  Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология http://management.socionic.info/ Ч/з
  Метрологія та прилади http://metpriladi.com                                                       Ч/з
  Надзвичайна ситуація http://www.mns.gov.ua/content/journal_ns.html Ч/з
  Наука та інновації http://scinn.nas.gov.ua/ru Ч/з
  Науковий часопис "Філософія освіти. Philosophi of Education" http://www.philosophy.ua/uk/community/periodicals/filosofiya-osvity Ч/з
  Научные и технические библиотеки http://www.gpntb.ru/ntb/ ОМС
  Новий колегіум (Харків) Ч/з
  Оборудование и инструмент для профессионалов. Металлообработка http://www.informdom.com/ Ч/з
  Охорона праці http://ohoronapraci.kiev.ua/ Ч/з
  Охорона праці і пожежна безпекаhttp://oppb.com.ua/ Ч/з
  Офіційний вісник України  http://ovu.com.ua ВНІБД
  Педагогика www.pedagogika-rao.ru Ч/з
  Педагогические технологии http://www.trizway.com/ Ч/з
  Педагогіка і психологія http://pedpresa.com.ua/biblioteka/category/gm/pip/ Ч/з
  Післядипломна освіта в Україні Ч/з
  Подъемные сооружения. Специальная техника (Одесса) http://ptm.com.ua/
Ч/з
  * Пожежна та техногенна безпека Ч/з
  Поліграфія і видавнича справа (Львів) Н/а
  Право України http://pravoua.com.ua/ru/ Ч/з
  Приборы и техника эксперимента www.maik.ru Ч/з
  Проблемы машиностроения Ч/з
  Професійно-технічна освіта http://ipto.kiev.ua/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=97&Itemid=73 Ч/з
  Професійно-технічна освіта в Україні. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВНІБД
  Профессиональное образование. Столица http://www.itiprao.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=593&Itemid=105 Ч/з
  Профтехосвіта http://www.osvitaua.com/pt/staff Ч/з
  Психологический журналhttp://ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html Ч/з
  Психологія та суспільство Ч/з
  Радник в сфері державних закупівель http://radnuk.com.ua/ ТК
  Сварщик http://welder.kiev.ua/ Ч/з
  Серія.Закони України (Офіційне видання. Додаток до щотижневика «Відомості Верховної Ради України» ВНІБД
  Системні дослідження і інформаційні технологій http://journal.iasa.kpi.ua/ Ч/з
  Смена http://smena-online.ru/ Х/а
  Социология: Теория, методы, маркетингhttp://i-soc.com.ua/journal/content.php Ч/з
  Справочник кадровика http://mediapro.com.ua/novosti/zhurnal-dovidnik-kadrovika-u-2014-roci ВК
  Стандартизація.Сертифікація.Якість (Харків) www.ukrndnc.org.ua Ч/з
  Теорія і практика інтелектуальної власності http://www.ndiiv.org.ua/ua/zhurnal-teorija-i-praktyka-intelektualnoji-vlasnoci.html Ч/з
  Теорія і практика управління соціальними системами (Харків) http://library.kpi.kharkov.ua/ntu_teor_ta_pract.html Ч/з
  Теплоэнергетика http://tepen.ru/ Ч/з
  Україна: аспекти праці  http://uap.in.ua Ч/з
  *Українська мова http://www1.nas.gov.ua/INSTITUTES/IUM/E-LIBRARY/UKRAJINSKA-MOVA/Pages/default.aspx Ч/з
  Український історичний журнал http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/257 Ч/з
  *Український математичний журнал http://www.imath.kiev.ua/~umzh/  Ч/з
  Український реферативний журнал «Джерело». Серія 1. Природничі науки http://www.ipri.kiev.ua/index.php?id=104 Ч/зн
  Український реферативний журнал «Джерело». Серія 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство http://www.ipri.kiev.ua/index.php?id=104 Ч/зн
  Український реферативний журнал «Джерело». Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки http://www.ipri.kiev.ua/index.php?id=104 Ч/зн
  Фізико-хімічна механіка матеріалів (Львів) http://www.ipm.lviv.ua/editions/pcmm/index.php?menu=2&language=ua Ч/з
  Філософська думка http://www.filosof.com.ua/publik.htm Ч/з
  Фінанси України http://fu.minfin.gov.ua Ч/з
  Фінансовий контроль https://fincontrol.com.ua Бух.
  Химическая промышленностьhttp://www.chemjournals.net/main/index.php Ч/з
  Хімічна промисловість України http://chemunion.org.ua/uk/publikatsiji/zhurnal-khpu.html Ч/з
  Швейная промышленностьhttp://www.legprominfo.ru/ Ч/з
  Энерготехнологии и ресурсосбережение http://www.ingas.org.ua/index.files/etrs.htm Ч/з
  РЕФЕРАТИВНІ ВИДАННЯ:  
  БД. Экономика промышленности. Кадры (Подбор. Подготовка. Эффективность использования) Экономика образования Ч/з
  БД.  Экономика промышленности. Экономика отраслей металлургического и машиностроительного комплексов Ч/з
  БД. Экономика промышленности. Экономика отраслей топливно-энергетического комплекса Ч/з
 

БД. Электротехника. Электропривод и автоматизация

промышленных установок

Ч/з
  БД. Энергетика. Электрические станции и сети Ч/з
  БД. Легкая промышленность (технология  и оборудование). (с указателями) Ч/з
  БД. Тепловые электростанции. Теплоснабжение Ч/з
  БД. Строительно-дорожные и подъемно-транспортные машины Ч/з
  БД. Психология Ч/з 

 

 

Нові надходження