search

Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. Випуск 54-55

Майковська В. І. Концептуальні засади формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців в Україні

Бурбига В. А. Особистісно-орієнтоване навчання як парадигма підготовки майбутніх інженерів-педагогів

Ковальська В. С. Професійна підготовка майбутніх інженерів в контексті ринкової орієнтації інженерної діяльності

Лунячек В. Е., Рубан Н. П., Рубашка В. П., Тіманюк В. М., Фесенко Н. С. Компетентнісна модель випускника магістратури – фахівця у сфері управління інтелектуальною власністю

Харківська А. А. Стратегічне управління системою науково-методичної роботи ВНЗ

Бардус І. О. Структура та зміст професійної компетентності фахівців у галузі інформаційних технологій

Єрьоменко О. А. Конфліктологічні компетенції в системі «педагог-студент»

Крашеніннік І. В., Осадчий В. В. Короткострокові програми навчання інженерів-програмістів у закладах формальної і неформальної освіти України

Куруч А. В. Теоретичні аспекти формування політичної компетентності військовослужбовців: історичний аспект

Олійник Н. Ю. Особливості формування електронного контенту в змішаному навчанні

Пермінова А. В. Модель удосконалення розвитку управлінської компетенції завідувача кафедри

Разумовська Н. Р. Суть професійної спрямованості майбутніх фахівців автомобільно-дорожньої галузію

Солошич І. О. Науково-дослідницька компетентність майбутніх фахівців-екологів

Шапошник А. М. Лазарєва Т. А. Формування концептуальної моделі поняття "обладнання хімічної технології"

Шкіца Л. Є., Корнута О. В. Інформаційно-методичне забезпечення графічної підготовки майбутніх інженерів

Грохова Г. П. Спортивно-оздоровчий туризм як засіб здоров’язбереження студентів

Мефанік М. С. Комунікативна діяльність інженера-педагога у професійному навчанні учнів професійно-технічного навчального закладу

Предиткевич О. С. Експериментальна модель формування готовності командирів військових підрозділів до педагогічної фасилітації

Радченко К. А., Зміївський Г. А., Петрук О. В. Розробка та впровадження дистанційних навчальних курсів з тактичних дисциплін у вищому військовому навчальному закладі

Армейський О. С. Особливості розвитку правової компетентності вчителів технології у післядипломній педагогічній освіті

Бакатанова В. Б. Критерії та методика відбору учнівської молоді на інженерно-педагогічні спеціальності

Березенська С. М. Застосування методу морфологічного аналізу для проектування методики навчання електротехніки

Благий О. С. Метод формування здоров’язберігаючої компетентності у майбутніх інженерів-технологів харчової галузі

Борисенко Д. В. Аналіз методик навчання комп’ютерного проектування фахівців з дизайну

Борисенко К. Б. Технологічні аспекти проведення навчальної практики майбутніх вчителів географії в класичному університеті

Британ Ю. А. Обґрунтування організаційно-педагогічних умов формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх інженерів-педагогів з країн середньої Азії у вищих навчальних закладах України

Брославська Г. М. Теоретичне обґрунтування структурно-функціональної моделі формування інструментальних компетентностей майбутніх учителів математики та фізики у процесі професійної підготовки

Васильєва Н. Г. Формування самоосвітніх  умінь, навичок і основних професійних  компетенцій у студентів ВНЗ у процесі безперервної освіти

Згурська М. П.,  Ніжевська Т. В. Оцінка залежності якісних змінних за результатами педагогічного експерименту

Литвинов А. Л. Особливості  навчального процесу з використанням ELECTRONICS WORKBENCH у комп'ютерних дисциплінах

Матвійчук-Юдіна О. В., Лобода С. М. Метод проектів у формуванні компетентності з інфографіки у майбутніх бакалаврів кібербезпеки

Мостова Л. М., Запаренко Г. В. Віртуальна екскурсія у заклад ресторанного господарства як сучасний метод активного навчання

Олійник Ю. О., Буйнова Н. О. Використання web-квесту для практичної підготовки фахівців з гігієни і санітаріїОлійник Ю. О., Буйнова Н. О. Використання web-квесту для практичної підготовки фахівців з гігієни і санітарії

Ремізанцева К. О., Зеленін Г. І. Визначення ролі розвитку семантики синтаксису в навчанні іноземної мови майбутніх інженерів-педагогів

Рудевіч Н. В. Критерії та показники ефективності методичної системи професійної підготовки майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем та основі каузального навчання

Стонога А. О. Формування кінетичного та вербального іміджу майбутніх інженерів-педагогів

Упатова І. П. Методична підготовка майбутніх учителів за умов упровадження дидактико-методичних комплексів

Харківський В. С. Порівняльний аналіз результатів впровадження структурно-функціональної моделі системи розвитку правової компетентності фахівців медичної галузі у післядипломній освіті

Чеботарьова І. О. Вимірювання комунікативної компетентності майбутніх керівників закладів освіти в процесі педагогічного експерименту

Ящун Т. В., Громов Є. В. Педагогічні аспекти розроблення методичного забезпечення для дистанційного навчання мови програмування C#

Романовська О. О. Синдром емоційного вигорання в професійній діяльності викладача ВНЗ як психологічна і педагогічна проблема

Соколюк О. В. Аналіз проблеми моніторингу розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів фізичного виховання

Васильєва І. Г. Особливості діяльності викладача вищої школи в умовах персоналізації сучасної освіти 

Волкова Н. В. Методи формування творчої особистості майбутніх інженерів-педагогів

Нові надходження