search

Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. Випуск 47.

Титул

Зміст
Каньковський І. Є. Генезис концепцій інженерно-педагогічної освіти в країнах Східної Європи
Балута В. С., Осадчий В.В., Шаров С.В., Чураков А.Я. Проблема онтологічної підготовки майбутніх спеціалістів з інформаційних технологій 
Діуліна В. В. Витоки становлення професійної державно-управлінської освіти в Україні 
Когут Р. Й., Печеник О. М., Тернюк М. Є., Шандиба О. В. Система світових порогів знань для інноваційної діяльності та освіти 
Марченко О. Г. Герментевтичний підхід до формування освітнього середовища вищого військового навчального закладу 
Слесик К. М. Удосконалення системи вищої освіти України на основі порівняльного аналізу деяких аспектів розвитку освітніх систем України та США 
Солошич І. О. Підходи щодо формування здібностей до дослідницької діяльності у майбутніх фахівців-екологів 
Яворська Г. Х. Професійно-правова підготовка педагога: пошуки і перспективи
Баранов П. Ю. Основы оценочной деятельности при подготовке магистров интеллектуальной собственности
Благий О. С. Інтеграційні процеси підготовки майбутніх інженерів-технологів харчової галузі 
Лунячек В. Е. Креативний підхід в педагогіці: управлінський аспект 
Міршук О. Є. Педагогічні аспекти підготовки магістрів в умовах вищого військового навчального закладу за матеріалами наукових досліджень 
Чеботарьова І. О. Вітчизняні та зарубіжні термінологічні аспекти впровадження компетентнісного підходу 
Бондаренко Т. С., Агєєва О. О., Кожевніков Г. К. Система візуального моніторингу якості проведення занять 
Ящун Т. В., Громов Є. В., Сажко Г. І. Формування віртуального інформаційно-освітнього середовища на базі хмарних технологій: стан проблеми 
Алексєєва Г. С., Ротова Н. В. Засвоєння фахової термінологічної лексики у процесі вивчення дисципліни “російська мова” іноземними студентами в технічному ВНЗ 
Зеленська О. М. Формування професійної компетентності майбутніх перекладачів технічної літератури
Калініченко Т. В. Особливості формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів технічних дисциплін 
Пушкар О. І., Фомічова О. В. Дослідно-експериментальна перевірка методики формування готовності майбутніх фахівців із технологій електронних мультимедійних видань до інноваційної професійної діяльності
Рудевіч Н. В. Формування проектної компетентності майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем
Тименко М. М. Форми та методи профорієнтаційного та кар’єрного навчання учнів середніх навчальних закладів Англії 
Зеленин Г. И., Маковская Е. А. Психологические особенности изучения иностранного языка инженерами-педагогами 
Воронин Д. А. Рубашка В.П. Роль высшего образования в формировании человеческого капитала 
Зеленов Є. А. Формування високого рівня інтелектуальної культури як складова планетарного виховання студентської молоді
Калашнікова Л. Ю. Громадянськість та гуманістична спрямованість як важливі властивості соціальної позиції особистості майбутніх учителів 
Спиця-Оріщенко Н. А. Інтелектуальна готовність учнівської молоді до профільного навчання як складова професійного самовизначення 
Шемигон Н. Ю., Тарасова Н. С. Напрямки педагогічної підтримки інтеграції іноземних студенів у навчальне середовище вищих освітніх закладів України 
До уваги авторів

Нові надходження