search

Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. Випуск 46.

Титул
Зміст
Бондаренко Т. С. Інтерактивний моніторинг, як фактор підвищення ефективності управління навчальним закладом
Мостова Л. М., Клусович Т. В. Домінуючі імперативи моделі підготовки фахівців ресторанної індустрії
Благий О. С. Розробка цілей професійної підготовки інженера-технолога харчової галузі в процесі формування здоров’язберігаючої компетентності
Козубцов І. М. Обґрунтування функціональних складових методологічної компетентності аспірантів
Куделко А. М. Концептуальна структурна модель поняття "хімічні технології" 
Наумук І. М. Mедіакомпетентність майбутнього вчителя інформатики як необхідна умова його готовності до професійної діяльності
Осадчий В. В., Шаров С. В. Сертифікація професійних знань і умінь студентів у сфері баз даних як необхідна умова подальшого успішного працевлаштування
Рубан Н. П., Вілков С. М., Шляпіна Ю. Ю. Аналіз змісту професійної підготовки дизайнерів у навчальних закладах України та Європи
Коваленко Е. Э., Шлей К., Штефан Л. В. Инновационные технологии обучения в профессиональной подготовке детских и подростковых психотерапевтов
Коваленко Д. В. Технології забезпечення етапів професійно-правової підготовки майбутніх інженерів-педагогів
Литвинов А. Л. Інтенсификация учебного процесса с использованием Maple
Гриньова Я. Г. Рейтингова система оцінювання навчальних досягнень студентів у процесі вивчення правових дисциплін
Дашкевич О. С. Методи активізації розвитку просторового уявлення студентів при викладанні курсу «Нарисна геометрія»
Зеленін Г. І. Організація самостійної роботи студентів інженерно-педагогічних спеціальностей на заняттях з іноземноі мови
Кочина В. В.Формування культури професійного спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі
Лазарєва Т. А. Формування професійно важливих якостей творчої діяльності у майбутніх інженерів-технологів харчової галузі
Нагаєв В. М. Формування професійно-етичної компетентності майбутніх педагогів вищих навчальних аграрних закладів
Налисько М. М. Виртуальная лаборатория изучения процессов горения и взрыва в подготовке горных инженеров
Подорожна А. О. Навчання студентів інженерно-педагогічних спеціальностей професійно спрямованої дискусії на заняттях з іноземної мови
Рудевіч Н. В. Метод навчання для формування експлуатаційної компетентності майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем
Тіманюк В. М., Тіманюк І. В. Використання методу «портфоліо» у процесі професійної підготовки магістрів за спеціальністю «Інтелектуальна власність»
Чуєшкова О. В. Формування мовленнєвої культури інженерів-педагогів на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням)
Ящун Т. В., Громов Є. В. Информационные интерактивные методы обучения инженеров-педагогов компьютерного профиля: состояние проблемы
До уваги авторів

Нові надходження