search

Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. Випуск 44.

Титул
Зміст
Коваленко Д.В.Концепція професійно-правової підготовки майбутнього інженера-педагога в умовах вищого навчального закладу
Безпала Г.О. Компоненти фахової компетентності майбутніх учителів
Борисенко Д. В. Інформаційна «лавина» в освітньому процесі
Долуда А.В. Формирование содержания обучения будущих специалистов молочной промышленности проектированию технологических линий
Дубініна О. М. Адміністрування баз даних і управління версіями з теорії і практики циклу математичних дисциплін
Ржевська Г.С. Особливості формування інформаційної культури в іноземних студентів – майбутніх інженерів-педагогів
Рудевіч Н.В. Визначення професійних компетентностей інженера-електрика
Тиманюк В.Н. Пути повышения результативности профессиональной подготовки специалистов в области управления интеллектуальной собственности
Хоменко В.Г. Зміст дуальних технологічних компетентностей майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю
Бондаренко Т.С., Громов Є.В., Драгун В.В. Мобільна комп’ютерна система тестового контролю
Ковальська В.С., Мамін О.А. Управління професійно-технічними навчальними закладами засобами комп’ютерних технологій
Посохова І.С., Казачінер О.С. Підготовка педагога до використання різних видів оцінювання навчальних досягнень учнів
Бородієнко О. В. Модель розвитку професійної компетентності керівників структурних підрозділів із продажу послуг зв’язку для реалізації функцій управління на засадах коучингового підходу
Грушева А. А. Методика формування управлінської компетентності майбутніх економістів
Канюк Г.И., Чернюк А.М., Пугачова Т.Н., Безъязычный В.Ф., Солод Е.А. Постановка лабораторной работы «Энергоснабжение жилого дома с использованием энергии солнца»
Лелюк А.И. Учебная практика – компонент комплексной подготовки младшего специалиста
Мураховськая-Печенежская Е.Ю. Перспективы совершенствования педагогических методик для повышения эффективности обучения на этапе перехода системы образования от фактологической к методологической. Синестетическая методика
Пермінова А. В. Використання позитивного досвіду методик навчання інженерів-педагогів швейного профілю другої половини ХХ століття в сучасних умовах
Пономарьова О.І. Використання новітніх комп’ютерних засобів у навчанні іноземної мови професійного спрямування
Сопнєва Н.Б. Особистісно-спрямована модифікація дидактичного процесу як фактор підвищення професійної компетентності випускників вищих навчальних закладів
Гоголь И.А., Лебедева О.А. Юмор в педагогической деятельности
Кожина Г.В. Профілактика агресивної поведінки дітей як соціально-педагогічна проблема
Лисенко С.А., Салтанова Т.Г. Стан дослідження проблеми адаптації у вітчизняній науці
Панченко О.І. Сутнісний зміст дефініції „професійне мислення” особистості в психолого-педагогічній літературі
Баранов П.Ю., Деревенец С.Н. Методика силовой подготовки как оздоровительній способ ОФП студентов ВУЗа
Василенко Г.В. Особливості соціально-педагогічної профілактики правопорушень студентської молоді у вищих навчальних закладах
Василенко О.М. Соціальна відповідальність у мікросередовищі: міждисциплінарний підхід
Марченко О.О. Професійно-важливі якості як основа іміджу майбутнього інженера-механіка
Мусхаріна Ю.Ю. Теоретичний аналіз особливостей професійної готовності майбутнього вчителя фізичної культури до оздоровчої діяльності
Штефан Л.В. Особливості формування інноваційної культури кураторів академічних груп у сучасних умовах

Нові надходження