search

Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць

probl.jpg

open_in_new OJS. Проблеми інженерно-педагогічної освіти.

 

 Проблеми інженерно-педагогічної освіти на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

 

ТитулЗмістЯковенко Т. В. Педагогічна творчість та педагогічна креативність в контексті професійної підготовки майбутніх педагогів професійного навчанняХоменко В. Г. Сучасний стан…
Титул Зміст Дмитренко Т. О., Яресько К. В. Розвиток основ сучасної педагогіки: знаково-символічний аспект дослідження Коваленко О. Е., Канюк Г.…
Титульні сторінки Зміст Концепція Пивоваров А. В. Применение принципа историзма при освещении проблем развития высшего рабочего образования Стратегія, методологія Захаровский…
Титул Зміст Концепція Майський Г. Ю. Наукові концепції з питань організації педагогічної практики Яблочніков С. Л. Теоретичні аспекти безпеки системи…
Титульні сторінки Зміст Концепція Брюханова Н. О. Концептуальні положення проектування системи педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів Дмитренко Т. О., Яресько К.…
Титульні сторінки Зміст Алілуйко С. М. Концептуальні засади формування системного мислення в майбутніх інженерів-педагогів у процесі навчання основ теорії технічних…
Концепція Стратегія, методологія Дмитренко Т.О., Яресько К.В. Аспектний аналіз процесу пізнання педагогічних об’єктів Зміст освіти Белова Е.К. Структурирование информации как…
Концепція Стратегія, методологія Дмитренко Т.О., Яресько К.В. Структурно-функціональна повнота педагогічного дослідження як критерій його оптимізації Канюк Г.И., Андреев А.В., Пугачева…
Концепція Пальчук М.І.Система професійної підготовки виробничого персоналу в наукових дослідженнях і педагогічній теорії Стратегія, методологія Уралов К.Н.Моделирование процесса целевого управления…
Стратегія, методологія Дуганець В.І. Наскрізне практичне навчання студентів – наближення майбутніх фахівців до виробничої сфери Дудник Ю.П. Оцінювання й управління…
Сторінка 2 із 5

Нові надходження