search

Наукова періодика з питань педагогіки та психології

Наукова періодика з питань педагогіки та психології

Збірники наукових праць

 1. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : збірник наукових праць
 2. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : збірник наукових праць
 3. Актуальні проблеми іноземної філології: Лінгвістика та літературознавство : збірник наукових праць
 4. Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України
 5. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць
 6. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки : збірник наукових статей
 7. Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць
 8. Військова освіта: збірник наукових праць
 9. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки : збірник наукових праць
 10. Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал
 11. Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових статей
 12. Вісник Інституту розвитку дитини : збірник наукових праць
 13. Вісник Київського міжнародного університету : збірник наукових праць
 14. Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць
 15. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: збірник наукових праць
 16. Вісник Львівського університету
 17. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія : збірник наукових праць
 18. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»: Філософія. Психологія. Педагогіка : збірник наукових праць
 19. Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць
 20. Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника : наукове видання
 21. Вісник КНУКіМ : збірник наукових праць. Серія: педагогіка
 22. Вісник СевНТУ : збірник наукових праць [Севастопольський національний технічний університет]
 23. Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць
 24. Вісник Харківського національного університету : збірник наукових праць
 25. Вісник Черкаського університету: збірник наукових праць серія «Педагогічні науки».
 26. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка : збірник наукових праць
 27. Вчені записки Кримського інженерно-педагогічного університету : збірник наукових праць
 28. Вчені записки Університету «Крок» : збірник наукових праць
 29. Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія : збірник наукових праць
 30. Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць
 31. Гуманітарна освіта у вищих технічних навчальних закладах : збірник наукових праць
 32. Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди : збірник наукових праць
 33. Гуманітарний часопис : збірник наукових праць
 34. Дидактика математики : проблеми і дослідження: збірник наукових праць
 35. Духовність особистості: методологія, теорія і практика: збірник наукових праць
 36. Жестова мова й сучасність: збірник
 37. Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету [Волинський державний університет ім.ЛесіУкраїнки]
 38. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету
 39. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 40. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України «Проблеми загальної та педагогічної психології»
 41. Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського Національного університету імені Івана Огієнка
 42. Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна
 43. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні та психологічні науки
 44. Збірник наукових праць (педагогічні науки)[Херсонський державний університет]
 45. Збірник наукових праць «Педагогічна освіта : теорія і практика»
 46. Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології»
 47. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету «Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти»
 48. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету «Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін»
 49. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
 50. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Засоби навчальної та науково-дослідної роботи»
 51. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Педагогіка та психологія»
 52. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Теорія та методика навчання та виховання»
 53. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна»
 54. Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія
 55. Збірник науково-методичних праць Рівненського державного гуманітарного університету «Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін»
 56. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник: Серія історична та філологічна
 57. Інтелект. Особистість. Цивілізація : збірник наукових праць
 58. Інформаційні технології в освіті: збірник наукових праць
 59. Інформаційні технології і засоби навчання : електронне наукове фахове видання
 60. Історико-педагогічний альманах
 61. Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні : збірник наукових праць
 62. Людинознавчі студії : збірник наукових праць ДДПУ [Дрогобицький державний педагогічний університет іменіІванаФранка]
 63. Методологія досліджень та сучасні соціальні, економічні і психологічні проблеми розвитку суспільства : збірник наукових праць
 64. Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : збірник наукових праць
 65. Навчання і виховання обдарованої особистості: теорія та практика : збірник наукових праць
 66. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць
 67. Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Серія «Філологія, педагогіка, психологія» : збірник наукових праць
 68. Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого : збірник наукових праць
 69. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія психологічна) : збірник наукових праць
 70. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету : збірник наукових праць
 71. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського
 72. Науковий вісник музичної академії України імені П. І. Чайковського : збірник наукових праць
 73. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія : збірник наукових праць
 74. Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського : збірник наукових праць
 75. Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського
 76. Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць
 77. Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць
 78. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова
 79. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 2. Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання : збірник наукових праць
 80. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 3. Фізика і математика у вищій і середній школі : збірник наукових праць
 81. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи:збірник наукових праць
 82. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління :збірник наукових праць
 83. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки:збірник наукових праць
 84. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 13. Проблеми трудової та професійної підготовки : збірник наукових праць
 85. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти: збірник наукових праць
 86. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): збірник наукових праць
 87. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць
 88. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання: збірник наукових праць
 89. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія: збірник наукових праць
 90. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін: збірник наукових праць
 91. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія
 92. Наукові записки Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України : збірник наукових праць
 93. Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська академія»
 94. Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : збірник наукових праць
 95. Наукові записки (педагогічні та історичні науки) [Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова]
 96. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки : збірник наукових праць [Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка]
 97. Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки : збірник наукових праць [Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя]
 98. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
 99. Наукові записки Харківського університету Повітряних Сил. Соціальна філософія, психологія : збірник наукових праць
 100. Наукові праці Вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія»
 101. Наукові студії із соціальної та політичної психології: збірник наукових праць
 102. Науково-практичний філософський журнал «Філософія спілкування: філософія, психологія, соціальна комунікація» : збірник наукових праць
 103. Нові технології навчання : збірник наукових праць
 104. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: збірник наукових праць
 105. Освіта, наука і культура на Поділлі : збірник наукових праць
 106. Педагогіка вищої та середньої школи: збірник наукових праць
 107. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі : збірник наукових праць
 108. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка: збірник наукових праць
 109. Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць
 110. Педагогічний альманах: збірник наукових праць
 111. Педагогічний дискурс: збірник наукових праць
 112. Педагогічний процес: теорія і практика: збірник наукових праць
 113. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи : збірник наукових праць
 114. Педагогічні науки: збірник наукових праць
 115. Педагогічні науки: збірник наукових праць[Полтавський державний педагогічний університет іменіВ.Г.Короленка]
 116. Педагогічні науки: збірник наукових праць[Сумський державний педагогічний університет ім.А.С.Макаренка]
 117. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць
 118. Проблеми взаємодії мистецтв, педагогіки та теорії і практики освіти : збірник наукових праць
 119. Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць ДДПУ [Дрогобицький державний педагогічний університет іменіІванаФранка]
 120. Проблеми дидактики історії: збірник наукових праць
 121. Проблеми екстремальної та кризової психології : збірник наукових праць
 122. Проблеми загальної та педагогічної психології : збірник наукових праць
 123. Проблеми інженерно-педагогічної освіти: збірник наукових праць
 124. Проблеми освіти : збірник наукових праць
 125. Проблеми педагогічних технологій : збірник наукових праць
 126. Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць
 127. Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: збірник наукових праць
 128. Проблеми сучасного підручника: збірник наукових праць
 129. Проблеми сучасної педагогічної освіти: педагогіка і психологія: збірник наукових праць
 130. Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка: збірник наукових праць
 131. Проблеми трудової і професійної підготовки: збірник наукових праць
 132. Психолінгвістика: науково-теоретичний збірник
 133. Психологічні науки: проблеми і здобутки : збірник наукових праць
 134. Психологічні перспективи: збірник наукових праць
 135. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць
 136. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць
 137. Соціальна робота та управління: соціологія, психологія, педагогіка, соціальна робота : збірник наукових праць
 138. Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки: збірник наукових праць
 139. Спортивна наука в Україні : електронне наукове фахове видання
 140. Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць
 141. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць
 142. Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць
 143. Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наукових праць
 144. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : збірник наукових праць
 145. Теоретичні і прикладні проблеми психології: збірник наукових праць
 146. Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць
 147. Теорія і методика викладання української мови як іноземної : збірник наукових праць
 148. Теорія та практика навчання фізико-математичних та технологічних дисциплін : збірник наукових праць
 149. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті : збірник наукових праць
 150. Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць
 151. Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Волинського національного університету імені Лесі Українки
 152. Фізична культура, спорт та здоров’я нації : збірник наукових праць
 153. Школа першого ступеня : теорія і практика: збірник наукових праць

Журнали України

 1. Вересень: науковий журнал
 2. Вища освіта України: теоретичний та науково-методичний часопис
 3. Вища школа: науково-практичне видання
 4. Вісник Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія» : науковий журнал
 5. Вісник Донецького інституту соціальної освіти : науковий журнал
 6. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : науковий журнал
 7. Вісник Одеського національного університету. Психологія : науковий журнал
 8. Вітакультурний млин : додаток до видання «Психологія і суспільство»
 9. Горизонти освіти: науковий журнал
 10. Гуманітарний журнал
 11. Гуманітарні науки: науково-практичний журнал
 12. Дефектологія: науково-методичний журнал
 13. Джерела: науково-методичний вісник
 14. Директор школи, ліцею, гімназії:всеукраїнський науково-практичний журнал
 15. Журнал практикуючого психолога : науковий журнал
 16. Зарубіжна література в школах України : науковий журнал
 17. Іноземні мови : науковий журнал
 18. Інформаційні технології і засоби навчання: електронний науковий фаховий журнал
 19. Імідж сучасного педагога : науково-практичний журнал
 20. Креативна педагогіка: науковий журнал
 21. Комп'ютер у школі та сім'ї: науково-методичний журнал
 22. Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : науковий журнал
 23. Медична освіта: науковий журнал
 24. Молодь і ринок : науковий журнал
 25. Народна освіта: електронне наукове фахове видання
 26. Наука і освіта: науково-практичний журнал
 27. Наукова скарбниця освіти Донеччини: науково-методичний журнал
 28. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки : науковий журнал
 29. Наукові праці : науковий журнал [Миколаїв]
 30. Таврійський вісник освіти : науково-методичний журнал
 31. Неперервна професійна освіта: теорія і практика: науково-методичний журнал
 32. Нова педагогічна думка : науковий журнал
 33. Новий Колегiум : науковий журнал
 34. Обрії : науково-педагогічний журнал
 35. Освіта Донбасу: науково-методичний журнал
 36. Освіта і управління: науково-практичний журнал
 37. Освіта на Луганщині : науково-методичний журнал
 38. Освіта регіону : науковий журнал
 39. Освітологічний дискурс : електронне наукове фахове видання
 40. Педагогіка і психологія. Вісник АПН України: науково-теоретичний та інформаційний журнал Академії педагогічних наук України
 41. Педагогіка і психологія професійної освіти : науковий журнал
 42. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: науковий журнал
 43. Педагогічний пошук : науковий журнал
 44. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал
 45. Післядипломна освіта в Україні: міжгалузевий науково-освітній журнал
 46. Порівняльно-педагогічні студії : науковий журнал
 47. Постметодика: науково-методичний педагогічний журнал
 48. Проблеми сучасної медичної науки та освіти : науково-практичний журнал
 49. Проблеми безперервної медичної освіти та науки : науково-практичний журнал
 50. Психічне здоров'я: міждисциплінарний науково-практичний журнал
 51. Психологія і особистість : науковий журнал
 52. Психологія і суспільство : науковий журнал
 53. Рідна школа: науково-педагогічний журнал
 54. Російська філологія. Український вісник : науковий журнал
 55. Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научный журнал
 56. Соціальна педагогіка: теорія та практика: науковий журнал
 57. Соціальна психологія: науковий журнал
 58. Соціальна робота в Україні: теорія і практика: науково-методичний журнал
 59. Таврійський вісник освіти : науково-методичний журнал
 60. Теорія і методика фізичного виховання і спорту: науково-теоретичний журнал
 61. Теорія і практика управління соціальними системами: науково-практичний журнал
 62. Теорія і практика фізичного виховання : науково-методичний журнал
 63. Теорія та методика управління освітою : електронне наукове фахове видання
 64. Теорія та методика фізичного виховання: науково-методичний журнал
 65. Технологічна освіта: проблеми, досвід, перспективи : науковий журнал
 66. Українська література в загальноосвітній школі : науковий журнал
 67. Українська мова і література в школі : науковий журнал
 68. Університет: історико-філософський журнал
 69. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского : научный журнал
 70. Физическое воспитание студентов : научный журнал
 71. Філософія освіти: науковий журнал
 72. Юридична психологія та педагогіка: науковий журнал

Журнали Росії

 1. Аккредитация в образовании: научный журнал
 2. Альма-матер (Вестник высшей школы): научный журнал
 3. Библиотеки учебных заведений: научно-методический журнал
 4. Вестник МГУ. Сер. 14. Психология: : научный журнал
 5. Вестник МГУ. Сер.20. Педагогическое образование: научный журнал
 6. Вестник образования России: научно-популярный журнал
 7. Вестник педагогических инноваций: научно-практический журнал
 8. Вестник образования России: научный журнал
 9. Вестник развития науки и образования: научный журнал
 10. Вопросы психологии: научный журнал
 11. Вопросы образования: научный журнал
 12. Высшее образование в России: научно-педагогический журнал
 13. Высшее образование сегодня: научно-профессиональный журнал
 14. Дистанционное и виртуальное обучение: научный журнал
 15. Журнал практического психолога: научный журнал
 16. Здоровьесберегающее образование: научный журнал
 17. Инновации в образовании: научный журнал
 18. Инфокоммуникационные технологии: научный журнал
 19. Информатика и образование: научный журнал
 20. Искусство и образование: научный журнал
 21. Качество образования: научный журнал
 22. Коррекционная педагогика: теория и практика с приложением: научный журнал
 23. Мир психологии: научный журнал
 24. Образование и наука: научный журнал
 25. Образовательная политика: научный журнал
 26. Образовательные технологии: научный журнал
 27. Теория и технология вузовского образования: научный журнал
 28. Открытое и дистанционное образование: научный журнал
 29. Педагогика: научный журнал
 30. Педагогическая диагностика: научный журнал
 31. Педагогическая мастерская: научный журнал
 32. Профессиональное образование. Столица: научный журнал
 33. Педагогическая техника: научный журнал
 34. Педагогические измерения: научный журнал
 35. Педагогические технологии: научный журнал
 36. Педагогическое образование и наука: научный журнал
 37. Право и образование: научный журнал
 38. Прикладная юридическая психология: научный журнал
 39. Профессиональное образование: научный журнал
 40. Психологическая диагностика: научный журнал
 41. Психологическая наука и образование:научно-практическое издание
 42. Психологический журнал: научный журнал
 43. Психология в вузе:научно-методический журнал
 44. Психология обучения: научный журнал
 45. Психотерапия: научный журнал
 46. Ректор ВУЗа: научный журнал
 47. Семейная психология и семейная терапия: научно-практический журнал
 48. Социальная педагогика в России: научно-методический журнал
 49. Социология образования: научный журнал
 50. Специалист:теоретический и научно-методический журнал
 51. Среднее профессиональное образование: научный журнал
 52. Стандарты и мониторинг в образовании: научный журнал
 53. Физическая культура: воспитание, образование: научно-методический журнал
 54. Физическое образование в вузах: научный журнал
 55. Экономика образования: научный журнал

Зарубіжні видання з питань педагогіки і психології

 1. British Journal of Educational Technology (ВеликаБританія)- Журнал є основним джерелом інформації для викладачів вищих навчальних закладів і фахівців освітянської галузі англомовного середовища. Статті висвітлюють повний спектр питань з навчання та виховання, а саме: оцінювання і моніторинг в освіті;психологія спілкування;планування та організація навчально-виховного процесу; зберігання, пошук та розповсюдження джерел інформації; підтримка самоосвіти та дистанційного навчання; проблеми та потенційні можливості нових технологій в навчанні та вихованні; наукові дослідження в освіті та їх розповсюдження та багато інших питань.
 2. Gender and Education(ВеликаБританія)- Статті журналу розкривають проблеми гендерної освіти в окремих зарубіжних країнах. Також темами публікацій є реалізація гендерних підходів на різних ступенях і формах навчання: початкова, середня та вища освіта; культура молоді в школі та за її межами; професійна освіта; медіа-освіта; домашня освіта та ін.
 3. Studies in Educational Evaluation (Нідерланди)- Журнал публікує першоджерела з питань оцінювання в освіті: емпіричні методи дослідження, що застосовуються напрактиці в системі освіти в усьому світі; теоретичні погляди та емпіричні дослідження, пов'язані з проблемами, що виникають під час оцінювання освітніх програм; статті, що розглядають процеси оцінювання в окремо взятій країні або вдекількох країнах упорівнянні; рецензії та короткі анотації на погляди науковців що доемпіричних методів дослідження.
 4. Le Monde de L'Eduсation (Франція) - Журнал висвітлює проблеми та новини світової освітянської галузі. Основна увага приділяється освіті у Франції. Журнал містить постійні рубрики, такі як: історія педагогіки; навчання та виховання в окремих країнах світу; використання нових інформаційних технологій у навчальному процесі, реформи в системі освіти Франції.
 5. Childhood Education (США) - Важливе місце відводиться у журналі авторитетним статтям про нововведення у шкільному середовищі, їх застосуванню на практиці, нагальним проблемам у системі освіти; розвитку дитини від її народження до ранньої юності; значенню вихователів та педагогів у формуванні та розвитку дитини.
 6. Zeitschrift für Pädagogik (Німеччина) - Кожний номер журналу розглядає певну тематику, що стосується галузі освіти, зокрема, розглядаються такі питання: освітня політика; культура освіти; емпіричні дослідження в системі освіти; освіта, сім'я та суспільство; педагогіка та національна культура; співробітництво в роботі вчителів та ін.
 7. Educational Evaluation and Policy Analysis (США)
 8. Journal of Educational Psyсhology (США)
 9. Zeitschrift für Pädagogische Psychologie (Німеччина)
 10. Pädagogik(Німеччина)
 11. Edukacja Ustawiczna Dorosłych (Польща)
 12. La Revue Francaise de Pédagogie (Франція)

Перелік електронних іноземних журналів з питань педагогіки і психології:

 1. Beltz
 2. CJEAP
 3. Comparative Education Reviev
 4. Education and Society
 5. Educational Theory
 6. Information Research
 7. International Stadies in Sociology of Education
 8. Journal of Career and Technical Education
 9. Journal of Philisophy and History of Education
 10. Le Monde de L'èducation
 11. Pädagogik
 12. Research in Science&Technology Education
 13. Social Psychology of Education
 14. Studies in Educational Evaluation
 15. The Journal of Scholarship of Teaching and Learning
 16. The official Newsletter of the Sociology of Education

Нові надходження