Головна сторінка сайту УІПА

 • Книги - корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению. Ф.Бекон
 • Інженерно-педагогічна освіта у дослідженнях науковців

  • Ашеров, А. Т. Ергономіка інформаційних технологій. Модульно-рейтингова організація навчального процесу : монографія / А. Т. Ашеров, Г. І. Сажко, В. О. Свірко ; Укр. інж.-пед. академія, Укр. наук.-дослід. ін-т дизайну та ергономіки. - К. : УНДІДЕ, 2010. - 119 с. : рис., табл.
  • Ашеров, А. Т. Методи і моделі формування ергономічних знань та умінь у майбутніх інженерів-педагогів : монографія / А. Т. Ашеров, О. Е. Коваленко, Г. І. Сажко ; Укр. інж. - пед. академія. - Х. : Б.в., 2006. - 186 с. : іл. - (Інженерна педагогіка).
  • Ашеров, А. Т. Методы и модели обучения студентов компьютерных специальностей эргономической экспертизе трудовой среды [Текст] : монография / А. Т. Ашеров, В. В. Малеванная ; Укр. инж.-пед. академия. - Х. : [б. и.], 2009. - 151 с. : табл. - (Инженерная педагогика).
  • Ашеров, А. Т. Практика рішення наукових і методичних проблем впровадження модульно-рейтингової організації навчального процесу : монография / А. Т. Ашеров, Г. І. Сажко ; Укр. інж.-пед. академія. - Х. : [б. в.], 2010. - 92 с. : табл., рис. - (Інженерна педагогіка).
  • Ашеров, А. Т. Научные и методические основы эргономической подготовки инженеров-педагогов в компьютерной отрасли : монография / А. Т. Ашеров, Г. И. Сажко ; Укр. инж. - пед. академия. - Х. : [б. и.], 2008. - 171 с. : ил. - (Инженерная педагогика).
  • Белова, Е. К. Методологические основы дидактических технологий : монография / Е. К. Белова, Н. А. Брюханова, Е. Э. Коваленко. - Х. : [б. и.], 2008. - 134 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 129-132 (82 назв.)
  • Брюханова, Н. О. Основи педагогічного проектування в інженерно-педагогічній освіті : монографія / Н. О. Брюханова ; Укр. інж.-пед. академія. - Х. : НТМТ, 2010. - 438 с. : табл.
  • Коваленко, О. Е. Методичні основи технології навчання: Теоретико - методичний та практичний аспекти викладання дисциплин електроенергетичного циклу / О. Е. Коваленко. - Х. : Основа, 1996. - 176 с.
  • Коваленко, О. Е. Теоретичні засади професійної педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів в контексті приєднання України до Болонського процесу : монографія / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, О. О. Мельниченко ; Укр. інж. - пед. академія. - Х. : [б. в.], 2007. - 162 с.
  • Методологические и методические основы проектирования технологии оценки качества учебно-познавательной деятельности студентов при изучении инженерных дисциплин : монография / С. Ф. Артюх, В. М. Приходько, Т. В. Ящун, А.Т. Ашеров, Е.В. Громов, И.В. Федоров ; под ред. В. М. Жураковского ; Укр. инж. - пед. академия, Моск. автомобильно-дорожный ин-т (гос. техн. ун-т) МАДИ (ГТУ). - Х. ; М. : [б. и.], 2002. - 182 с. : ил.
  • Педагогічна спрямованість навчального процесу в інженерній педагогіці : монографія / О. Е. Коваленко, А. Т. Ашеров, Є. В.Громов, Т. В. Ящун, Г. І. Сажко ; Укр. інж.-пед. академія. - Х. : УIПА, 2005. - 123 с. : iл. - (Інженерна педагогіка).
  • Прохорова, О. О. Теоретико-методичний аналіз формування індивідуального стилю педагогічної діяльності майбутніх інженерів-педагогів : монографія / О. О. Прохорова, О. Й. Бєлєй ; Укр. інж.-пед. академія. - Х. : Ноулідж, 2009. - 136 с. : табл., рис.
  • Реализация педагогической направленности учебного процесса средствами информационных технологий : монография / А. Т. Ашеров, Е. В. Громов, Г. И. Сажко, И. В. Федоров, Т. В. Ящун ; Укр. инж. - пед. академия, Моск. автомобильно-дорожный ин-т (гос. техн. ун-т) МАДИ (ГТУ), Ин-т проблем развития ВПО. - М. ; Х. : [б.и.], 2007. - 140 с. : ил.
  • Штефан, Л. В. Формування проектувальних умінь у майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю в умовах сучасних інновацій : монографія / Л. В. Штефан, В. С. Кошелєва ; Укр. інж.-пед. академія. - Х. : [б. в.], 2008. - 124 с. : табл., рис.
  • Яковенко, Т. В. Методика навчання майбутніх інженерів-педагогів проектуванню навчально-методичного забезпечення модульної технології : монографія / Т. В. Яковенко ; Укр. інж.-пед. академія. - Х. ; Горлівка : Ліхтар, 2009. - 132 с. : табл., рис.

  Оголошення


      Новий ресурс з професійної освіти
      Далі …

      Подовжено доступ до повнотекстових БД "Polpred"
      Далі …

      Відкрито доступ до баз даних освітньої мережі "УРАН":
      Далі …  Електронні ресурси


  Електронний каталог