ВИДАТНІ УКРАЇНСЬКІ ПЕДАГОГИ

 

ЦЬОГО РОКУ ВИПОВНЮЄТЬСЯ:
 • 145 років від дня народження Марії Білецької (1864–1937), українського педагога, одного з організаторів першої приватної восьмирічної української школи ім. Т. Шевченка у Львові, викладача української мови і керівника цієї школи, учасниці жіночого руху в Галичині, організатора і керівника жіночого виробничо-виховного об’єднання „Труд”, директора Інституту святої Ольги у Львові, голови Українського товариства опіки над інвалідами.
 • 135 років від дня народження Степана Андрійовича Ананьїна (1874 ін. 1875–1942), українського педагога, психолога, фахівця з теорії виховання (зокрема трудового й естетичного), порівняльної педагогіки, професора і викладача педагогіки Київського університету, одного з реформаторів класно-урочної системи навчання та вищої школи, носія ідеї педагогізації навчального процесу, ініціатора, організатора і керівника семінару з педології, керівника науково-дослідної кафедри педології, автора праць „Детские идеалы”, „Педагогический словарь-справочник”, „Інтерес у вченні сучасної психології та педагогіки”, „Педологія”, „Трудове виховання. Його минуле і сучасне”, „Історія педагогічних течій. Новітні педагогічні течії”.
 • 125 років від дня народження Валентини Максиміліанівни Дюшен (1884??), російського і українського педагога, що зробила певний внесок в освіту і науку України, організатора дитячих будинків і колоній, викладача математики в школах Петрограда, завідувача відділу соціального виховання Наркомосу УСРР, викладача і лектора з проблем дитячого руху і соціального виховання Інститутів комуністичного виховання, методики шкільної роботи Інституту педології і дефектології, організатора і керівника дитячого містечка ім. III Інтернаціоналу, піонерської дитячої організації, головного інспектора дитячих будинків Наркомосу України, учасника першої Всеукраїнської конференції дитячих містечок (Одеса), заступника керівника відділу соціального виховання Українського науково-дослідного інституту педагогіки (УНДІП), керівника Київського філіалу УНДІПу, автора статей „Социальное воспитание в Германии в наши дни”, „Летние школьные колонии”, „Хулиганство беспризорных”, „Детский дом” та ін.
 • 120 років від дня народження Сергія Максимовича Канюки (1889–1959), українського педагога, вчителя-методиста української мови, кандидата педагогічних наук, наукового співробітника Українського науково-дослідного інституту педагогіки (УНДІП), вчителя української мови середніх шкіл (понад 45 років), інспектора-методиста Міністерства народної освіти УРСР, автора науково-методичних праць, підручників для учнів і посібників для вчителів, методичних листів, методрозробок для початкових класів та вчителів мови 5–7 кл.
 • 95 років від дня народження Миколи Миколайовича Лисенка (1914–1995), українського педагога, доктора історичних наук, завідувача відділу методики історії Українського науково-дослідного інституту педагогіки (УНДІП), автора численних праць з проблем методики викладання історії в школі.
 • 80 років від дня народження Петра Івановича Орлика (1929–1993), доктора філологічних наук, професора, проректора Київського педагогічного інституту, автора шкільних і вузівських підручників з української літератури, праць з історії української літератури.
 • 415 років від дня смерті Герасима Даниловича Смотрицького (р. н. невід.–1594), українського письменника-полеміста, педагога, культурно-освітнього діяча, першого ректора Острозької колегії, автора „Букваря” (1578), видавця „Острозької Біблії” (1581).
 • 375 років від дня смерті Лаврентія Зизанія (Кукіль; р. н. невід. – не пізніше 1634), українського педагога, поета, перекладача, церковного діяча, діяча братського руху, викладача Львівської, Брестської братських шкіл; перекладача, редактора й провідного діяча вченого гуртка друкарні Києво-Печерської лаври, автора твору „Великий катехізис”, першого в Україні словника „Лексис”, букваря та граматики.
 • Дата
  Подія
  СІЧЕНЬ
  2.01 135 років від дня народження Василя Олексійовича Біднова (1874–1935), українського педагога-просвітителя, магістра богослов’я, вченого-історика, археографа, громадського і культурного діяча, викладача Катеринославської духовної семінарії, члена української Громади в Одесі, голови Катеринославської „Просвіти” та керівника українських педагогічних курсів, професора і декана богословського факультету Кам'янець-Подільського університету, члена Товариства українських поступовців, а пізніше ? члена Української Центральної Ради, професора Українського вільного університету в Празі.
  27.01 170 років від дня народження Павла Платоновича Чубинського (1839–1884), українського історика, педагога, юриста, фольклориста, етнографа, діяча українського національного відродження, активного діяча й члена Київської громади, організатора і вчителя недільної школи у Борисполі, дійсного члена Імператорського географічного товариства та організатора Південно-Західного відділу цього Товариства у Києві, члена Товариства любителів природознавства, антропології та етнографії при Московському університеті, автора слів Державного Гімну України, праць з проблем педагогіки „История Бориспольской школы”, „Два слова о сельском училище вообще и об училище для сельских учителей”, „Несколько слов о положении народного образования”, етнографії „Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край” (в 7 т.), „Программа этнографии”, „Программа для изучения народных юридических обычаев в Малороссии” та ін.
  ЛЮТИЙ
  6.02 90 років від дня народження Івана Гуровича Ткаченка (1919?1997), українського педагога-новатора, громадського діяча, кандидата педагогічних наук, ініціатора й організатора інноваційних підходів у навчанні і вихованні школярів, фундатора продуктивної педагогіки, директора Богданівської середньої школи № 1 на Кіровоградщині, завідувача лабораторії Українського науково-дослідного інституту педагогіки (УНДІП), делегата учительських з’їздів, соратника В. О. Сухомлинського, заслуженого вчителя Української РСР, Героя Соціалістичної Праці, нагородженого медалями „За трудову відзнаку”, Н. К. Крупської, А. С. Макаренка, керівника школи передового досвіду директорів шкіл Кіровоградської області, старшого викладача кафедри педагогіки Кіровоградського державного педагогічного інституту, організатора учнівського наукового товариства „Юний дослідник”, інтернаціонального табору праці і відпочинку „Дружба”, керівника школи керівних кадрів (при школі), автора наукових праць з проблем трудового навчання й виховання. 17.02 – 95 років від дня народження Петра Платоновича Удовиченка (1914–1992), українського історика, педагога, кандидата історичних наук, професора, вчителя історії та директора шкіл Дніпродзержинська, директора педагогічного училища Тернополя, представника УРСР при ООН в Нью-Йорку, професора Київського університету ім. Т. Г. Шевченка, академіка АПН СРСР, міністра освіти України (1967–1971).
  25.02 105 років від дня народження Олексія Тимофійовича Діброви (1904–1974), українського педагога, доктора географічних наук, професора, завідувача відділу географії Українського науково-дослідного інституту педагогіки (УНДІП), викладача Харківського фінансового інституту, Інституту торгівлі, Київського кооперативного інституту, завідувача кафедри економічної географії Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка, фундатора української наукової школи економічної географії, організатора семінарів для вчителів географії, автора підручника для учнів „Географія Української РСР”, під науковим керівництвом вченого вийшло чотирьохтомне видання про мандрівників і мореплавців.
  26.02 90 років від дня народження Василя Онисимовича Онищука (1919?1989), українського педагога, учителя, відмінника народної освіти, фахівця в галузі дидактики, викладача педагогіки, психології, географії Бершадського педагогічного училища, завідувача відділу дидактики Українського науково-дослідного інституту педагогіки (УНДІП), лауреата премії ім. Н. К. Крупської, Державної премії УРСР в галузі науки і техніки, автора праць „Дидактичні умови усвідомлення учнями навчального матеріалу (V-VIII кл.)”, „Вправи учнів на уроках”, „Шлях до глибоких знань”, „Типи, структура і методика уроку в школі”, підручника „Природознавство ? 3 кл.” (15 видань), посібника для вчителів „Уроки природознавства у 3 кл.”, двох розділів до підручника „Педагогіка” тощо.
  БЕРЕЗЕНЬ
  1.03 135 років від дня народження Олександра Мусійовича Щербини (1874–1934), українського вченого-тифлолога (незрячого), філософа, психолога, педагога, професора, засновника української тифлопедагогічної науки, приват-доцента кафедри філософії Московського університету, викладача педтехнікуму (30 років) в Прилуках, одного з організаторів кафедри тифлопедагогіки при Київському інституті народної освіти (1929), автора лекційного курсу „Тифлопедагогіка”.
  2.03 185 років від дня народження Костянтина Дмитровича Ушинського (1824, за ін. даними 1823–1871), українського і російського педагога-демократа, основоположника наукової педагогіки й народної школи в Російській імперії, поборника класно-урочної системи навчання, викладача й інспектора Гатчинського сирітського інституту, Смольного інституту (закритого жіночого навчального закладу), автора підручників для початкової народної школи „Дитячий світ” (перевидавався 70 разів), „Рідне слово” (перевидавався 150 разів) та „Керівництво до викладання за „Рідним словом”, трактату „Людина як предмет виховання”, праць з теорії та історії педагогіки „Три елементи школи”, „Про заходи поширення освіти через грамотність” та ін.
  13.03 150 років від дня народження Самуїла Шатуновського (1859?1929), українського математика, одного із фундаторів Одеської математичної школи, фахівця з математичного аналізу, алгебри, геометрії та теорії чисел, одного з перших представників конструктивного напряму в сучасній математиці, автора праць з елементарної математики для учнів середньої школи.
  17.03 135 років від дня народження Августина Івановича Волошина (1874–1945), українського педагога, письменника, публіциста, культурно-освітнього, релігійного, громадсько-політичного і державного діяча; професора і директора Ужгородської вчительської семінарії, одного із засновників і керівників Руської Народної Ради, Президента Карпатської України, засновника об’єднання „Учительська громада” та Педагогічного товариства Підкарпатської Русі, редактора журналу „Учительский голос”, викладача педагогіки та завідувача кафедри філософії Українського вільного університету в Празі, автора праць з педагогіки, підручників з граматики, етики, історії педагогіки і психології, зокрема: „Читанка для угрорусской молодежи”, „Азбука”, „Практична граматика малоруської мови”, „Педагогічна психологія”, „Педагогіка і дидактика”, „Коротка історія педагогіки”, „Логіка”, „Коротка історія психології” та ін.
  24.03 150 років від дня народження Михайла Івановича Демкова (1859?1939), українського педагога, організатора освіти, історика педагогіки, методиста природознавчих дисциплін, дійсного члена Товариства дослідників природи, учителя Чернігівської жіночої гімназії, викладача фізики та природничих наук Глухівського учительського інституту, директора народних училищ Вологодської та Нижегородської губерній, Московського учительського інституту, викладача педагогіки, педології, природознавства, гігієни дитячого росту в учительській семінарії (згодом педтехнікум) у Прилуках, заслуженого професора педагогіки і кореспондента Українського науково-дослідного інституту педагогіки (УНДІП), знавця мов ? французької, англійської, німецької, іспанської, грецької, латинської, датської, автора статей „Об элементарном преподавании естествознания”, „О преподавании физики и химии в Северо-Американских Соединенных Штатах”, праць „История русской педагогики” (у 3-х ч.), „Система воспитания”, підручників та посібників з історії педагогіки „Краткая история педагогики”, „Педагогика западноевропейская и русская. Хрестоматия”, „История западноевропейской педагогики”, „Курс педагогики для учительских институтов, высших женских курсов и педагогических гимназий”, „Учебник педагогики для учительских семинарий, гимназий и народных учителей”.
  5.04 115 років від дня народження Дмитра Івановича Чижевського (1894–1977), українського вченого, славіста, історика філософії, культуролога, громадського діяча, професора і викладача Українського педагогічного інституту ім. Драгоманова і Українського вільного університету в Празі, а також Галльського, Гарвардського, Гейдельберзького, Кельнського університетів та інших навчальних закладів, почесного члена багатьох наукових установ, автора понад тисячі наукових праць з різних галузей української інтелектуальної та культурної історії, зокрема „Історія української літератури”, „Нариси з історії філософії на Україні”, „Філософія Г. С. Сковороди”, „Гегель в Росії”, „Український літературний барок” та ін.
  6.04 120 років від дня народження Івана Панасовича Соколянського (1889–1960), українського педагога, педолога, фахівця з проблем спеціальної педагогіки, організатора освіти й науки, одного з організаторів науково-дослідних інститутів педагогіки і дефектології в Україні, представника Харківської школи педології, директора Загорської спеціальної школи-інтернату для сліпоглухонімих дітей, засновника оригінальної методики навчання сліпоглухонімих та конструкції читальної машини для сліпих, автора праць із сурдопедагогіки й тифлопедагогіки, лауреата Державної премії СРСР з науки і техніки (1980, посмертно).
  ТРАВЕНЬ
  15.05 115 років від дня народження Бориса Петровича Єсіпова (1894–1967), російського педагога, дидакта, вчителя історії, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента АПН РРФСР, наукового дослідника Інституту методів шкільної роботи, Програмно-методичного інституту і Інституту теорії та історії педагогіки АПН РРФСР, автора численних праць з проблем дидактики, виховання, історії педагогіки, підручників для педагогічних навчальних закладів, зокрема „Урок в начальной школе”, „Педагогика” (у співавторстві), „Дидактика” (у співавторстві), „Пути совершенствования методов обучения” та ін.
  15.05 115 років від дня народження Бориса Петровича Єсіпова (1894–1967), російського педагога, дидакта, вчителя історії, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента АПН РРФСР, наукового дослідника Інституту методів шкільної роботи, Програмно-методичного інституту і Інституту теорії та історії педагогіки АПН РРФСР, автора численних праць з проблем дидактики, виховання, історії педагогіки, підручників для педагогічних навчальних закладів, зокрема „Урок в начальной школе”, „Педагогика” (у співавторстві), „Дидактика” (у співавторстві), „Пути совершенствования методов обучения” та ін.
  21.05 120 років від дня народження Мирона Онуфрійовича Зарицького (1889–1961), українського математика, доктора філософії, кандидата фізико-математичних наук, професора, одного із фундаторів української математичної культури західноукраїнського краю, дійсного члена Наукового товариства ім. Т. Шевченка, учителя українських гімназій Белза, Збаража, Коломиї, Тернополя, Львова, декана фізико-математичного факультету Львівської філії АН УРСР, викладача Львівської політехніки та Ужгородського університету, члена польського і німецького математичних товариств, автора праць з теорії множин, математичної логіки, теорії ймовірностей, історії математики Стародавньої Греції тощо.
  - 90 років від дня народження Олени Степанівни Дубинчук (1919–1994), українського вченого, педагога, фахівця з методики викладання математики, учителя математики середніх шкіл, викладача курсу елементарної математики та методики викладання математики Київського педагогічного інституту ім. О. М. Горького, завідувача сектору методики математики Науково-дослідного інституту педагогіки УРСР, автора підручників для середніх, вечірніх, заочних шкіл, професійно-технічних училищ, методичних посібників для вчителів.
  ЧЕРВЕНЬ
  8.06 190 років від дня народження Миколи Феодосійовича Левицького (1819–1885), українського педагога, методиста початкового навчання, учителя народних шкіл Київщини та Чернігівщини, гімназій Києва, послідовника К. Д. Ушинського, автора проекту створення „нової школи”, посібника „Очерки курса грамотности”, науково-методичних і педагогічних статей з фізичного виховання, різних засобів естетичного виховання (співів, музики, малювання).
  25.06 75 років від дня народження Мирослава Гнатовича Стельмаховича (1934–1998), українського вченого в галузі народної педагогіки, філолога, доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена АПН України, директора сільських восьмирічних шкіл Івано-Франківщини, декана педагогічного факультету та завідувача кафедри українознавства Прикарпатського університету ім. В. С. Стефаника, завідувача кафедри Коломийського індустріально-педагогічного технікуму, автора більш як 300 наукових праць (монографій, навчальних посібників, брошур і статей) з проблем педагогіки, історії української педагогіки, етнопедагогіки, українознавства, проблем теорії і практики національного виховання, методики викладання української мови у школі, української родинної педагогіки тощо.
  ЛИПЕНЬ
  14.07 175 років від дня народження Миколи Олександровича Корфа (1834–1883), українського педагога і методиста, визначного діяча в галузі народної освіти, організатора початкових земських шкіл і народних училищ в Україні, послідовника педагогічних поглядів К. Д. Ушинського, голови повітової училищної ради в Олександрівську (нині Запоріжжя), почесного члена Петербурзького педагогічного товариства, Московського комітету грамотності та Московського університету, ініціатора з’їздів-курсів для вчителів народних шкіл, організатора училищних бібліотек, автора підручників для вчителів і учнів „Русская начальная школа”, „Земский вопрос (О народном образовании)”, „Как обучать грамоте ребят и взрослых”, „Наш друг: книга для чтения”, „Руководство к обучению грамоте по звуковой методе”, „Малютка: первая книга для народной школы”, „Первоначальное правописание” та ін.
  14.07 145 років від дня народження Костянтина Мусійовича Щербини (1864?1946), українського вченого математика, методиста, педагога, професора, організатора і першого директора Учительського інституту в Києві, завідувача кафедри математики і методики математики в Одеському інституті народної освіти (з 1921 р.), автора посібників з математики для середньої школи, зокрема „Математика в русской средней школе”, „Народная математика в школе”, „Наглядные пособия по математике в начальной и средней школе” та ін.
  СЕРПЕНЬ
  1.08 175 років від дня народження Іллі Петровича Деркачова (Деркач; 1834–1916), українського і російського педагога, методиста початкової школи, дитячого письменника, пропагандиста передових методів навчання, організатора експериментального класу наочних засобів навчання при симферопольській гімназії, організатора перших з’їздів народних учителів, послідовника К. Д. Ушинського, вчителя недільних шкіл Москви, гімназій Севастополя, Херсона, Одеси, автора статей з педагогіки та історії педагогіки, першої навчальної книжки для недільних шкіл „Книга для школ”, українського букваря „ Українська граматка”, серії книжок для дітей „Библиотека Ступина”, праці з школознавства „Как школу построить и устроить”.
  1.08 120 років від дня народження Корнила Романовича Заклинського (1889?1966), українського педагога, поета, фольклориста, літературознавця, перекладача, культурно-освітнього діяча, професора української приватної гімназії в м. Берегове, одного з організаторів пластового руху, автора праць „Із минулого Закарпатської України”, „Олекса Довбуш на Закарпатті”, „Національне вихованнє”, „До історії весільних обрядів у народній поезії”, підручників з латинської мови, хрестоматії з української літератури, статей педагогічного та краєзнавчого змісту.
  24.08 135 років від дня народження Івана Раковського (1874–1949), українського вченого, педагога, громадського діяча, фахівця в галузі біології, антропології, професора Українського таємного університету у Львові, члена і голови НТШ (з 1939 р. на еміграції), головного редактора „Української загальної енциклопедії” у 3 х томах, автора праць із зоології безхребетних, антропології, шкільних підручників з природознавства.
  ВЕРЕСЕНЬ
  3.09 130 років від дня народження Олександра Матвійовича Астряба (1879–1962), українського педагога, математика-методиста, професора, викладача математики й організатора навчального процесу першого в Україні комерційного Жіночого училища нового типу, реформатора викладання шкільного курсу математики, завідувача відділу методики математики Українського науково-дослідного інституту педагогіки (УНДІП), члена редколегії журналу „Радянська школа”, організатора й керівника методико-математичної школи в Україні, заслуженого діяча науки УРСР, лауреата премії ім. К. Д. Ушинського, автора підручників, навчальних і методичних посібників з геометрії, алгебри, арифметики, зокрема: „Наочна геометрія”, „Геометрія для трудшкіл”, „Задачник по наочній геометрії”, „Перші уроки з алгебри”, „Викладання арифметики у семирічній школі”, а також статей з історії математики та її викладання.
  4.09 115 років від дня народження Геннадія Євгеновича Жураківського (1894–1955), українського і російського педагога, фахівця в галузі історії педагогіки, активного учасника пошуків шляхів реформування освіти в Україні 20 х років XX ст., доктора педагогічних наук, професора, викладача гуманітарних предметів у середніх школах, науково-педагогічного працівника вищих навчальних закладів Києва і Москви, професора кафедри педагогіки Педагогічного інституту ім. Н. К. Крупської, члена-кореспондента АПН РРФСР, автора наочних посібників з історії педагогіки, посібника для педагогічних навчальних закладів „Історія педагогіки в зв'язку з історією класової боротьби”, публікацій „Школа і краєзнавство”, „Закордонна школа сьогоднішнього дня”, „Історія античної педагогіки”, „Педагогічні ідеї Макаренка” та ін.
  6.09 150 років від дня народження Бориса Яковича Букрєєва (1859?1962), українського математика, професора Київського університету і Київського політехнічного інституту, одного із засновників Київського фізико-математичного товариства, київської наукової школи геометрії, автора праць з теорії функцій, математичного аналізу та геометрії, зокрема геометрії Лобачевського, навчальних посібників „Введение в теорию рядов”, „Элементы теории определителей” тощо.
  6.09 85 років від дня народження Михайла Юліановича Брайчевського (1924?2001), українського історика та археолога, нумізмата, мистецтвознавця, подвижника української державності й української національної ідеї, доктора історичних наук, професора, члена Вільної української академії наук (США), НТШ (Львів), голови київського осередку Українського історичного товариства, одного із ініціаторів створення Всеукраїнського товариства охорони пам’яток історії та культури, професора університету „Києво-Могилянська академія”, делегата Установчого з’їзду Народного руху України (1989), лауреата премій ім. М. Грушевського та Фундації Омеляна і Тетяни Антоновичів (США), автора монографій „Коли і як виник Київ”, „Біля джерел слов’янської державності”, „Походження Русі”, „Конспект історії України”, „Анти”, найвідомішої праці „Приєднання чи возз’єднання?”, низки публікацій історичних джерел і пам’яток історіографії.
  7.09 250 років від дня народження Івана Степановича Ризького (Рижський, 1759–1811), українського і російського філософа, логіка, професора і першого ректора Харківського університету (1805), викладача філософських дисциплін у семінарії і Петербурзькому кадетському корпусі, секретаря святійшого Синоду, академіка російської АН, автора одних із перших в Росії підручників з логіки, посібника з риторики, ґрунтовного викладу теорії словесності, зокрема „Умослів’я, або Розумова філософія”, „Досвід риторики…”, „Вступ до словесності”, „Наука віршотворення” та інших наукових праць.
  15.09 205 років від дня народження Михайла Олександровича Максимовича (1804?1873), українського ученого-енциклопедиста, природознавця, історика, фольклориста, етнографа, письменника, педагога-просвітителя, бібліографа, першого ректора і професора Київського університету св. Володимира, одного із основоположників нової української бібліографії, упорядника книжкового фонду бібліотеки Московського університету для систематичної каталогізації, автора праць з ботаніки, зоології, літератури, лінгвістики, книжки з бібліографії і книгознавства „Книжная старина южнорусская”, збірок „Малороссийские песни”, „Украинские народные песни”, „Дни и месяцы украинского селянина”, упорядника і видавця трьох книг альманаху „Киевлянин”, двох ? альманаху „Украинец”, що започаткували розвиток української журналістики.
  17.09 135 років від дня народження Володимира Федоровича Дурдуківського (1874–1938), українського педагога-практика, літературознавця, освітнього діяча, викладача історії жіночої гімназії Євсеєвої, члена Київської громади, співробітника журналу „Киевская старина”, одного із засновників Київської „Просвіти” та Всеукраїнської спілки вчителів і діячів народної освіти, члена редколегії педагогічного часопису „Вільна українська школа”, автора проекту програми для досвідної роботи у справі вивчення ланкової системи праці у трудовій школі, директора Першої української гімназії ім. Т. Г. Шевченка в Києві, члена Центральної Ради й уряду УНР, керівника науково-педагогічної комісії ВУАН, автора статей з питань діяльності національної школи, гармонійного розвитку людини, створення нової за змістом і методами праці школи, зокрема „Дитяче шкільне самоврядування”, „Нові українські школи”, „З практики трудової школи”, „Шевченківська школа: З досвіду школи ім. Т. Шевченка” та інших праць.
  ЖОВТЕНЬ
  7.10 145 років від дня народження Сергія Павловича Шелухина (1864–1938), українського вченого, педагога, письменника, археолога, історика і журналіста, громадсько-політичного діяча, члена Союзу українських автономістів-федералістів, Української Центральної Ради, члена української делегації на Паризькій мирній конференції, професора права Українського вільного університету в Празі (з 1921 р. на еміграції)
  20.10 170 років від дня народження Григорія Захаровича Врецьони (1839?1901), українського педагога, громадсько-просвітницького діяча, учителя й управителя двокласної школи у Підгірцях Золочівського повіту, заступника управителя школи вправ при чоловічій учительській семінарії у Львові, активного діяча товариства „Просвіта”, Руського товариства педагогічного, шкільного товариства „Поміч”, видавця і редактора „Шкільної часописі”, автора педагогічних статей „Які учителі, такі і школи”, „Новомодні основи виховання”, „Руська образцева школа”, „Зоня. Безплатна вчителька” (повість) та ін.
  25.10 70 років від дня народження Василя Тимофійовича Скуратівського (1939?2005), українського вченого, літератора, журналіста, народознавця, автора праць „Берегиня”, „Дідух”, „Український рік”, „Святвечір”, що стали посібниками з відродження найкращих традицій українського народу й започаткували у школах та вищих навчальних закладах уроки народознавства.
  ЛИСТОПАД
  20.11 195 років від дня народження Михайла Андрійовича Тулова (1814–1882), українського педагога, філософа, професора російської словесності, літературознавця, учителя Вінницької гімназії, професора Ніжинського ліцею, директора Немирівської гімназії, засновника і керівника Київської педагогічної школи ? першої учительської семінарії в Росії, помічника попечителя Київського учбового округу, одного з фундаторів і першого голови Історичного товариства Нестора-літописця в Києві, автора праць „Руководство к познанию родов, видов и форм поэзии”, „Народное образование в Пруссии”, „Очерк истории языкознания”, методичних посібників з навчання російської й української грамоти.
  27.11 140 років від дня народження Лідії Платонівни Деполович (1869–1943), українського педагога, методиста початкової освіти, вчителя початкових шкіл Чернігова і Києва, автора і упорядника посібників і підручників для навчання грамоти, зокрема „Букваря”, що витримав 19 видань.
  ГРУДЕНЬ
  1.12 150 років від дня народження Юхима Йосиповича Січинського (1859–1937), українського історика, педагога, краєзнавця, археолога, громадського діяча, викладача Кам’янець-Подільського інституту народної освіти, члена НТШ, засновника і завідувача Кам’янець-Подільського історико-археологічного музею та товариства „Просвіта”, приват-доцента Кам’янець-Подільського українського університету.
  5.12 110 років від дня народження Григорія Силовича Костюка (1899–1982), українського психолога, педагога, засновника української психологічної школи, фахівця з дитячої і педагогічної психології, викладача математики і директора Київської трудової школи № 61 ім. І. Франка, керівника відділу психології Українського науково-дослідного інституту педагогіки (УНДІП), дійсного члена АПН СРСР, заслуженого діяча науки і техніки України, професора Київського педагогічного інституту ім. О. М. Горького; одного із засновників і директора Науково-дослідного інституту психології України, що став центром теоретико-методологічних і прикладних досліджень психологічних проблем мислення та інтелектуальних здібностей, керівництва психічним розвитком особистості тощо; розробника концептуальних положень проблем особистості, автора підручників „Психологія”, „Вікова психологія” для педагогічних інститутів, праць із питань загальної, дитячої і педагогічної психології, чотиритомної праці „Нариси з історії вітчизняної психології” тощо.
  8.12 85 років від дня народження Григорія Марковича Донського (1924–1992), українського вченого, учителя-методиста з історії (учителював понад 30 років у харківських середніх школах), лауреата Державної премії СРСР, автора підручника „Історія середніх віків” для 6 кл. (у співавторстві), що одержав першу премію на Всесоюзному конкурсі (1960), „Всесвітня історія: середні віки” (пробний підручник для 7 кл.), дидактичних матеріалів з нової історії для 8 кл., методичних посібників для вчителів.
  11.12 120 років від дня народження Миколи Чубатого (1889–1975), українського вченого, історика права та церкви, педагога і публіциста, доктора філософії, громадського діяча, професора таємного Українського університету та Богословської академії у Львові, члена Наукового товариства ім. Т. Шевченка, редактора журналів „Нова Рада” і „Правда”, засновника „Дому Української Культури” в Нью-Йорку, декана права і суспільних наук Українського Католицького Університету в Римі, автора визначної праці – монографії „Київська Русь і початок трьох східнослов’янських націй”.
  19.12 90 років від дня народження Миколи Олексійовича Лукаша (1919–1988), українського перекладача, лінгвіста, педагога, знавця багатьох іноземних мов, дослідника і автора перекладів на українську мову творів світової літератури.
  20.12 110 років від дня народження Івана Івановича Пільгука (1899–1984), українського письменника, літературознавця, педагога, доктора філологічних наук, професора, викладача літератури у вищих навчальних закладах Харкова і Києва, працівника Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, автора підручників з української літератури для середньої школи, посібника для студентів педагогічних інститутів „Т. Г. Шевченко ? основоположник нової української літератури”, роману „Марія Заньковецька”, повістей про І. Карпенка-Карого, І. Котляревського, Ю. Федьковича, С. Руданського, Г. Сковороду та інших творців літератури і мистецтва.
  24.12 165 років від дня народження Євгена Ієронімовича Желехівського (1844–1885), українського лексикографа, фольклориста, педагога, одного із засновників товариства „Просвіта” у Львові, викладача філологічних дисциплін в українських гімназіях Перемишля й Станіслава, автора „Малорусько-німецького словника”, „Деякі уваги про творення й збереження народних пісень руських”, публікацій про українські народні колядки і повір’я „З уст народу” тощо.
  26.12 150 років від дня народження Юліана Юліановича Кобилянського (1859?1922), українського мовознавця-лексиколога, педагога, професора 2 ї Чернівецької гімназії, керівника українського шкільного товариства „Сковорода”, викладача класичних мов і літератур гімназій Коломиї, Сучави, Радівців, одного з перших дослідників в Україні латинської, української та грецько-української лексикографії, автора підручників з латинської мови для середніх шкіл, праць „Педагогіка для педагогічних училищ”, „Естетичне виховання в гімназії”, укладача україно-німецько-латинських словників тощо.
  28.12 120 років від дня народження Степана Володимировича Савченка (1889–1942), українського літературознавця і педагога, викладача Київського університету, автора наукових праць „Російська народна казка”, „Походження романських мов”, „Шевченко і світова література”, за редакцією вченого вийшли українською мовою твори Гі де Мопассана (10 т.) та збірка перекладів французьких письменників XVII ст.
  30.12 115 років від дня народження Валентина Фердинандовича Асмуса (1894–1975), українського і російського філософа, історика філософії, логіка, доктора філософських наук, професора, педагога, одного з провідних кантознавців, дослідника та шанувальника класичної філософії, заслуженого діяча науки РРФСР, лауреата Державної премії, першого з радянських філософів дійсного члена Міжнародного Інституту філософії в Парижі, автора праць „Діалектика Канта”, „Логіка”, „Питання теорії та історії естетики”, „Платон” та ін.