Головна сторінка сайту УІПА

 • Книги - корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению. Ф.Бекон
 • Фахові видання

  “Переліки наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт” надруковані в Бюлетені ВАК України і знаходяться в приміщенні довідково-бібліографічного відділу бібліотеки УІПА (313 кімната, корп. 2).

  Перелік наукових фахових видань, наявних в бібліотеці УІПА (Читальна зала, Науковий абонемент):

 • Автоматика. Автоматизація. Електротехнічні комплекси та системи. (НАН України). – Технічні науки 1999–
 • Автоматизированные системы управления и приборы автоматики (Харьківський державний технічний університет радіоелектроніки ). – Технічні науки. 1999–(Див. Алфавітний каталог).
 • Автоматическая сварка– Технічні науки. 1999–
 • Адгезия расплавов и пайка материалов (Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевіча НАНУ) – Технічні науки. 1999–
 • Актуальні проблеми економіки (ВНЗ “Національна академія управління”). – Економічні науки 2004–
 • Акустичній вісник ( Інститут гідромеханіки НАНУ) (акустика, механіка). – Фізико-математичні науки. Технічні науки. 1999–
 • Банківська справа. –Економічні науки. 1999-
 • Бухгалтерский учет и аудит. – Економічні науки. 1999–
 • Вестник Харьковского государственного политехнического университета (разные серии). – Технічні науки. Фізико-математичні науки. 1999– (Див. Алфавітний каталог).
 • Вища освіта України (Інститут вищої освіти АПН України). – Педагогічні науки. Філософські науки. 2003–
 • Вища школа (МОН України).- Педагогичні науки, філософські науки. 2008-
 • Вісник Вінницького політехнічного інституту. – Педагогічні науки. Технічні науки. 1999–
 • Вісник Державного університету “Львівська політехніка”: Зб. праць (1964-1994рр.) Різні серії. – Див. Алфавітний каталог.
 • Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту: Сер. Технічні науки. – Технічні науки. 2004–
 • Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту: сер. Економічні науки. – Економічні науки. 2001–
 • Вісник Київського університету: Сер. Математика та механіка. – Фізико-математичні науки, технічні науки. 1999– (Див. Алфавітний Каталог)
 • Вісник Книжкової палати – Педагогічні науки. Технічні науки. 2000–
 • Вісник Львівського державного університету. – Фізико-математичні науки. 1999–
 • Вісник Національного технічного університету “Київський політехнічний інститут” Сер. Філософія. Психологія. Педагогіка –Психологічні науки. Філософські науки. 2001; – Педагогічні науки 2002–
 • Вісник Сумського державного університету. – Технічні науки. 1999– Віче – Політичні, соціологічні науки. 1999–
 • Восточно-Европейский журнал передовых технологий – Технічні науки 2003 -
 • Гуманітарні науки (Кримський державний гуманітарний інститут МОН України). – Педагогічні науки, психологічні науки. 2002–
 • Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наук. праць / Запорізька держ. інженерна академія; гол. ред. В.Г.Воронкова. Заснований 2 лютого 2001 року. - Запоріжжя. 2001. - Філософія. 2001 - див. Алфавітний каталог
 • Держава та регіони. Сер. Державне управління (Гуманітарний ун-т "Запорізський ін-т державного та муніципального управління"). - Держ. упрвління 2006-
 • Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємство (Запорізський ін-т державного та муніципального управління). - Економ. науки. 2001-
 • Дивослово. – Педагогічні науки. 1999–
 • Доповіді національної академії наук України: Сер. Математика, природознавство, технічні науки. – Технічні науки, фізико-математичні науки і химичні науки. 1999–
 • Друкарство – Технічні науки. 2001 – Електротехніка і електромеханіка – Технічні науки, 2002–
 • Екологія довкілля та безпека життєдіяльності ( Тов. "Знання" України НАН України, МОН України, Мін-во екології таприродних ресурсів України), (еклологічна безпека)- Технічні науки. 2003-
 • Економіка Фінанси. Право. -Економ науки. 2001-
 • Журнал Европейской экономики – Економічні науки. 2002–
 • Журнал фізичних досліджень (Львівський нац. університет ім. І. Франка). – Фізико-математичні науки. 2001–
 • Известия вузов. Сер: радиоэлектроника (Національний технічний університет України ”КПІ”). – Технічні науки. Фізико-математичні науки. 1999–
 • Іноземні мови. – Педагогічні науки. 2000–
 • Кібернетика и системный анализ. – Фізико-математичні науки. 1999–
 • Легка промисловість. -Технічні науки. Економічні науки. 2001-
 • Математическая физика. Анализ. –Фізико-математичні науки. 1999–
 • Металлофизика и новейшие технологии. – Фізико-математичні науки. 1999–
 • Машинознавство – Технічні і фізико-матиматичні науки 2000–
 • Науковий вісник національної гірничої академії України. – Технічні науки. 1999–
 • Нелінійні коливання. – Фізико-математичні науки. 1999–
 • Нова політика – Політичні науки 1999–
 • Новий колегіум (Харків. нац. ун-т радіоелектроніки МОН України)– Педагогічні науки. 2002–
 • Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. (МОН України, Наук.-метод. Центр вищої освіти ) –Педагогічні науки.2001–
 • Освіта і управління. – Педагогічні науки. Державне управління. 1999–, психологичні науки. 2003-
 • Педагогіка і психологія (АПН України) – Педагогічні науки. Психологічні науки. 1999–
 • Педагогіка і психологія професійної освіти. – Психологічні науки. Педагогічні науки. 1999–
 • Поліграфія і видавнича справа. (Укр. академія друкарства.) -Технічні науки-1999, Філологічні науки- 2001-
 • Політика і час – Історичні, політичні науки. 1999–
 • Політична думка – Політичні науки. 1999–
 • Порошковая металлургия (Інститут проблем матеріалознавства НАНУ). – Технічні науки. Фізико-математичні науки. 1999–
 • Правове, нормативне та метрологічне забеспечення системи захисту інформації в Україні: зб. наук. пр..- Технічні науки. 2000-
 • Право України – Юридичні науки, политичні науки. 1999–
 • Практична психологія та соціальна робота (м. Київ). - Психологічні науки. 1999-
 • Предпринимательство, хозяйство и право. – Економічні науки. 1999–
 • Прикладна гідромеханіка (Інститут гідромеханіки НАНУ). – Технічні науки. Фізико-математичні науки. 1999–
 • Прикладна механіка. – Фізико-математичні науки. 1999–
 • Проблеми інженерно-педагогічної освіти (Українська інженерно-педагогічна академія МОН України). – Педагогічні науки. 2002–
 • Проблеми освіти: Наук.-метод. зб. (МОН України, Наук.-метод. центр вищої освіти). – Педагогічні науки. 2001–
 • Проблеми прочности (Інститут проблем міцності НАНУ, м. Київ). – Технічні науки. 1999–
 • Проблемы управления информатики (НАН УкраЇни). – Технічні науки. 1999–
 • Професійно-технічна освіта (МОН України, АПН України). – Педагогічні науки. Психологічні науки. 1999–
 • Процессы литья (Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАНУ, м. Київ). – Технічні науки. 1999–
 • Рідна школа. –Педагогічні науки. 1999–
 • Системні дослідження та інформаційні технології. – Технічні науки. Фізико-математичні науки. 2003–
 • Соціологія:теорія, методи, маркетинг – Соціологічні науки. 1999 –
 • Стандартизація, сертифікація, якість. -Техничні науки. 2001-
 • Статистика України. -Державне управління. 2001-
 • Теоретическая и экспериментальная химия. – Фізико-математичні науки. 1999–
 • Теория и практика металлургии. (Державна металургійна академія). – Технічні науки. 1999–
 • Теорія ймовірностей та математична статистика. – Фізико-математичні науки. 1999–
 • Теорія і практика інтелектуальноЇ власності. (раніше Інтелектуальний капітал) - Юридичні науки. 2005-
 • Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія: щоквартальний наук. практ. журн.-філософ., педагог., психол. науки, 2002-/Бюл. ВАК України 2002, №9/
 • Техническая диагностика и неразрушающий контроль (Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАНУ). – Технічні науки. 1999–
 • Техническая электродинамика. (Інститут електродинаміки НАН України). – Технічні науки. 1999–
 • Технология и конструирование в электронной аппаратуре (Мінпромполітики України). – Фізико-математичні науки. Технічні науки. 1999–
 • Трудова підготовка в закладах освіти. –Педагогічні науки. 1999–
 • Український історичний журнал – Історичні науки. 1999 –
 • Український математичний журнал. –Фізико-математичні науки. 1999–
 • Український метрологічний журнал.(Державне науково-виробниче об’єднання “Метрологія”, м. Харків). – Технічні науки. 1999–
 • Український фізичний журнал. – Фізико-математичні науки. 1999–
 • Управляющие системы и машины (УСИМ)(Інститут кібернетики ім.. В.М. Глушкова НАНУ). – Економічні науки. Технічні науки. Фізико-математичні науки. 1999–
 • Фізика і хімія твердого тіла (Прикарпатський універсітет ім. В.Стефаника).- Фізико-математичні науки. Хімічні науки. Технічні науки. 2001-
 • Філософська думка. – Державне управління. Філософські науки.1999–
 • Фінанси України. – Економічні науки. 1999–
 • Харчова і переробна промисловість – Технічні науки . 1999 –
 • Хімічна промисловість України. – Технічні науки. 1999–, Хімічні науки – 2000–
 • Шлях освіти. – Педагогічні науки. 1999–
 • Экономика Украины. –Державне управління. Економічні науки. 1999–
 • Экотехнологии и ресурсосбережение – Технічні науки. 1999–
 • Энергетика и электрификация (Міністерство енергетики України). – Технічні науки. 1999–
 • Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.- Технічні науки, економічні науки. 2006-
 • Довідково-бібліографічний відділ Довідки за тел.: 42-68


  Оголошення


      Новий ресурс з професійної освіти
      Далі …

      Подовжено доступ до повнотекстових БД "Polpred"
      Далі …

      Відкрито доступ до баз даних освітньої мережі "УРАН":
      Далі …  Електронні ресурси


  Електронний каталог