Віртуальні виставки.На допомогу науковій роботі

Інженерно-педагогічна освіта: сучасний стан і перспективи розвитку.
До 235-річчя з дня народження Песталоцци І.Г.
«Dissertatio – дослідження».
«Досягти неможливого» до 100- річчя Г.Я. Андреева.

На допомогу навчальній роботі

Сучасні освітні технології.
Дипломне проектування.
Твої, освіто, імена.

На допомогу виховній роботі

Виховна робота у вищій школі: теорія і методика виховання.
На допомогу куратору академічної групи.

Літературно-художні

Вінок ГОГОЛЮ.
65 років Великої Перемоги .
"На крилах пісень"
(до 140 річчя від дня народження Лесі Українки).
Романтический мастер:
(К 120-летию со дня рождения М.А Булгакова).