Головна сторінка сайту УІПА

 • Книги - корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению. Ф.Бекон
 • Електронні навчально- методичні видання кафедр.

  Пошукова інструкція


      Підвищення якості вищої освіти відбувається шляхом впровадження в навчальний процес новітніх методик організації та технології навчання. Особлива увага приділялася і приділяється організації самостійної роботи студентів, забезпечення її якісними навчально-методичними матеріалами.
      Враховуючи підвищену складність підготовки методичного та дидактичного забезпечення навчального процесу на підставі рішення Вченої Ради УІПА від 03.06.2010 р. (протокол № 4), наказу ректора УІПА № 175 від 14.06.2010 р. прийнято рішення про створення електронних навчально-методичних комплексів (ЕНМК).
      Складовою частиною інформаційних ресурсів бібліотеки є бази даних (БД) електронних навчально-методичних видань (ЕНМВ), які було створено на підставі наказу ректора УІПА № 126 від 26.06.2006 р. та разпорядженя ректора УІПА №25 від 14.09.2005 р. БД ЕНМВ містять: підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій (курси лекцій), навчально-методичні посібники з курсового та дипломного проектування, методичні вказівки і рекомендації з проведення лабораторних, практичних і семінарських занять, методичні рекомендації з дисципліни і контрольні завдання для студентів заочної форми навчання, методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни.
      Джерелом формування БД є центр інформаційних технологій (ЦІТ) УІПА, який після оформлення нового ЕНМК, повідомляє бібліотеку електронним листом.
      Пошук у повнотекстовій БД ЕНМВ здійснюється за допомогою покажчика видань, який зроблено для кожної окремої кафедри. Кафедри згруповані по факультетах, або через центр інформаційних технологій. В мережі Інтернет повний текст електронного документа можна отримати через БД електронного каталогу (ЕК) за допомогою авторизації.
  1. Енергетичний факультет:
  2. Факультет інтегрованих технологій в виробництві та освіті:
  3. Факультет комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні:
  4. Технологічний факультет:
  5. Факультет стандартизації та поліграфічного виробництва:
  6. Факультет економічних, управлінських та освітніх технологій:
  7. Гірничий факультет:
   • соціально-політичних дисціплин
   • інформаційних технологій
   • загально-інженерних та психолого-педагогічних дисциплін
   • гірничої електромеханіки
   • технології гірничого виробництва
   
  Для пошуку знайдіть у списку потрібний Вам факультет і натисніть мишкою на назву кафедри, перегляньте покажчик видань кафедри на наявність необхідного Вам видання.
  Після встановлення наявності потрібного документа можна отримати повний текст документа, що зберігається в окремому файлі.
  З текстом, який буде знайдено, можна працювати біля комп'ютера, роздрукувати, або перенести на дискету, якщо бібліотека має на то дозвіл автора.


  Оголошення


      Новий ресурс з професійної освіти
      Далі …

      Подовжено доступ до повнотекстових БД "Polpred"
      Далі …

      Відкрито доступ до баз даних освітньої мережі "УРАН":
      Далі …  Електронні ресурси


  Електронний каталог