Головна сторінка сайту УІПА

 • Книги - корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению. Ф.Бекон
 •     Наукова періодика України з питань педагогіки та психології .

  Журнали.

  1. Вища освіта України: теоретичний та науково-методичний часопис
  2. Вища школа: науково-практичне видання
  3. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : науковий журнал
  4. Вітакультурний млин : додаток до видання «Психологія і суспільство»
  5. Гуманітарні науки: науково-практичний журнал
  6. Дефектологія: науково-методичний журнал
  7. Директор школи, ліцею, гімназії:всеукраїнський науково-практичний журнал
  8. Журнал практикуючого психолога : науковий журнал
  9. Зарубіжна література в школах України : науковий журнал
  10. Іноземні мови : науковий журнал
  11. Інформаційні технології і засоби навчання: електронний науковий фаховий журнал
  12. Комп'ютер у школі та сім'ї: науково-методичний журнал
  13. Медична освіта: науковий журнал
  14. Народна освіта: електронне наукове фахове видання
  15. Наука і освіта: науково-практичний журнал
  16. Наукова скарбниця освіти Донеччини: науково-методичний журнал
  17. Наукові праці [Миколаїв] : науковий журнал
  18. Неперервна професійна освіта: теорія і практика: науково-методичний журнал
  19. Нова педагогічна думка : науковий журнал
  20. Новий Колегiум : науковий журнал
  21. Обрії : науково-педагогічний журнал
  22. Освіта Донбасу: науково-методичний журнал
  23. Освіта і управління: науково-практичний журнал
  24. Освіта на Луганщині : науково-методичний журнал
  25. Освіта регіону : науковий журнал
  26. Педагогіка і психологія. Вісник АПН України: науково-теоретичний та інформаційний журнал Академії педагогічних наук України
  27. Педагогіка і психологія професійної освіти : науковий журнал
  28. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: науковий журнал
  29. Педагогічний пошук : науковий журнал
  30. Післядипломна освіта в Україні: міжгалузевий науково-освітній журнал
  31. Постметодика: науково-методичний педагогічний журнал
  32. Проблеми сучасної медичної науки та освіти : науково-практичний журнал
  33. Психічне здоров'я: міждисциплінарний науково-практичний журнал
  34. Психологія і суспільство : науковий журнал
  35. Рідна школа: науково-педагогічний журнал
  36. Російська філологія. Український вісник : науковий журнал
  37. Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научный журнал
  38. Соціальна педагогіка: теорія та практика: науковий журнал
  39. Соціальна психологія: науковий журнал
  40. Соціальна робота в Україні: теорія і практика: науково-методичний журнал
  41. Теорія і методика фізичного виховання і спорту: науково-теоретичний журнал
  42. Теорія і практика управління соціальними системами: науково-практичний журнал
  43. Теорія і практика фізичного виховання : науково-методичний журнал
  44. Теорія та методика фізичного виховання: науково-методичний журнал
  45. Українська література в загальноосвітній школі : науковий журнал
  46. Українська мова і література в школі : науковий журнал
  47. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского : научный журнал
  48. Університет: історико-філософський журнал
  49. Філософія освіти: науковий журнал
  50. Физическое воспитание студентов : научный журнал
  51. Юридична психологія та педагогіка: науковий журнал
  52. Medix. Anti-aging : науковий журнал
  53. Збірники наукових праць

  54. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : збірник наукових праць
  55. Актуальні проблеми іноземної філології: Лінгвістика та літературознавство : збірник наукових праць
  56. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки : збірник наукових статей
  57. Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць
  58. Вища школа: збірник наукових праць
  59. Військова освіта: збірник наукових праць
  60. Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал
  61. Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових статей
  62. Вісник Інституту розвитку дитини : збірник наукових праць
  63. Вісник Київського міжнародного університету : збірник наукових праць
  64. Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць
  65. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: збірник наукових праць
  66. Вісник Львівського університету
  67. Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць
  68. Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць
  69. Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника : наукове видання
  70. Вісник СевНТУ : збірник наукових праць : [Севастопольський національний технічний університет]
  71. Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць
  72. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди: збірник наукових праць
  73. Вісник Харківського національного університету : збірник наукових праць
  74. Вісник Черкаського університету: збірник наукових праць серія «Педагогічні науки»
  75. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка : збірник наукових праць
  76. Вчені записки Кримського інженерно-педагогічного університету : збірник наукових праць
  77. Вчені записки Університету «Крок» : збірник наукових праць
  78. Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць
  79. Гуманітарна освіта у вищих технічних навчальних закладах : збірник наукових праць
  80. Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди : збірник наукових праць
  81. Джерела : науково-методичний вісник
  82. Дидактика математики : проблеми і дослідження: збірник наукових праць
  83. Духовність особистості: методологія, теорія і практика: збірник наукових праць
  84. Жестова мова й сучасність: збірник
  85. Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету [Волинський державний університет ім. Лесі Українки]
  86. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету
  87. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України "Актуальні проблеми психології" у 12-ти томах
  88. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України «Проблеми загальної та педагогічної психології»
  89. Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського Національного університету імені Івана Огієнк
  90. Збірник наукових праць (педагогічні науки)[Херсонський державний університет]
  91. Збірник наукових праць «Педагогічна освіта : теорія і практика»
  92. Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології»
  93. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету «Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти»
  94. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету «Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін»
  95. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
  96. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди
  97. Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія
  98. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник: Серія історична та філологічна
  99. Інтелект. Особистість. Цивілізація : збірник наукових праць
  100. Інформаційні технології в освіті: збірник наукових праць
  101. Історико-педагогічний альманах
  102. Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні : збірник наукових праць
  103. Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : збірник наукових праць
  104. Навчання і виховання обдарованої особистості: теорія та практика : збірник наукових праць
  105. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць
  106. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія психологічна) : збірник наукових праць
  107. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету : збірник наукових праць
  108. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського
  109. Науковий вісник музичної академії України імені П. І. Чайковського : збірник наукових праць
  110. Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського
  111. Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць
  112. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова
  113. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (3 серії) : збірник наукових праць
  114. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
  115. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка
  116. Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська академія»
  117. Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : збірник наукових праць
  118. Наукові записки (педагогічні та історичні науки) [Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова]
  119. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
  120. Наукові записки Харківського університету Повітряних Сил. Соціальна філософія, психологія : збірник наукових праць
  121. Наукові праці Донецького національного технічного університету
  122. Наукові студії із соціальної та політичної психології: збірник наукових праць
  123. Нові технології навчання : збірник наукових праць
  124. Освіта, наука і культура на Поділлі : збірник наукових праць
  125. Педагогіка вищої та середньої школи: збірник наукових праць
  126. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі : збірник наукових праць
  127. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка: збірник наукових праць
  128. Педагогічний альманах: збірник наукових праць
  129. Педагогічний дискурс: збірник наукових праць
  130. Педагогічний процес: теорія і практика: збірник наукових праць
  131. Педагогічні науки: збірник наукових праць
  132. Педагогічні науки [Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка] : збірник наукових праць
  133. Педагогічні науки [Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка] : збірник наукових праць
  134. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць
  135. Проблеми екстремальної та кризової психології : збірник наукових праць
  136. Проблеми загальної та педагогічної психології : збірник наукових праць
  137. Проблеми інженерно-педагогічної освіти: збірник наукових праць
  138. Проблеми освіти : збірник наукових праць
  139. Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: збірник наукових праць
  140. Проблеми сучасного підручника: збірник наукових праць
  141. Проблеми сучасної педагогічної освіти: педагогіка і психологія: збірник наукових праць
  142. Психолінгвістика: науково-теоретичний збірник
  143. Психологічні перспективи: збірник наукових праць
  144. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць
  145. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць
  146. Спортивна наука в Україні : електронне наукове фахове видання
  147. Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць
  148. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць Теорія і методика викладання української мови як іноземної : збірник наукових праць
  149. Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наукових праць
  150. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : збірник наукових праць
  151. Теоретичні і прикладні проблеми психології: збірник наукових праць
  152. Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць
  153. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті : збірник наукових праць
  154. Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Волинського національного університету імені Лесі Українки
  155. Фізична культура, спорт та здоров’я нації : збірник наукових праць
  156. Школа першого ступеня : теорія і практика: збірник наукових праць
  157. Studia Germanica et Romanica. (Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання) : науковий журнал

  Оголошення


      Новий ресурс з професійної освіти
      Далі …

      Подовжено доступ до повнотекстових БД "Polpred"
      Далі …

      Відкрито доступ до баз даних освітньої мережі "УРАН":
      Далі …  Електронні ресурси


  Електронний каталог