Головна сторінка сайту УІПА

 • Книги - корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению. Ф.Бекон
 •     Проблеми інженерно-педагогічної освіти.

      Збірник наукових праць.

      Архів


  Проблеми інженерно-педагогічної освіти: збірник науковових праць УІПА


      Рік заснування: 2001
      Проблематика: висвітлення результатів наукових досліджень у галузі педагогіки ISSN: 2074-8922
      Свідоцтво про державну реєстрацію:     КВ № 4688 від 21.11.2000.
      Періодичність: 4 рази на рік
      Мова видання: українська, російська, англійська
      Засновник: Українська інженерно-педагогічна академія
      Головний редактор:    Коваленко Олена Едуардівна, доктор педагогічних наук .
      Заступники головного редактора: Лазарєв Микола Іванович, доктор педагогічних наук
      Відповідальний секретар: Брюханова Наталія Олександрівна, кандидат педагогічних наук
      Члени редколегії: Ашеров А.Т., д-р техн. наук; Бочарова С.П., д-р психол. наук; Васильєва М.П., д-р пед. наук; Гриньова В.М., д-р техн. наук; Дмитренко Т.О., д-р пед. наук; Золотухіна С.Т., д-р пед. наук; Макаров Р.М., д-р пед. наук; Рябчиков М.Л., д-р техн. наук
      Представлення в системах реферування: видання відображається в реферативній базі даних     "Україніка наукова" .
      Адреса редакції: Українська інженерно-педагогічна академія
  вул. Університетська, 16, Харків, Україна
  Тел.: (057) 731-28-62, 733-79-93
  Факс: (057) 731-32-36
  E-mail:rektor@uipa.kharkov.ua

  Електронна версія видання повністю відтворює друковану.


  Оголошення


      Новий ресурс з професійної освіти
      Далі …

      Подовжено доступ до повнотекстових БД "Polpred"
      Далі …

      Відкрито доступ до баз даних освітньої мережі "УРАН":
      Далі …  Електронні ресурси


  Електронний каталог