Уточнення запиту
 
в знайденому
Електронний каталог бібліотеки УІПА (47) Праці співробітників УІПА (13)
Загальна кількість знайдених документів : 47
Показані документи с 1 по 20
запит: <.>IDD=матм<.>
Сортування записів за:    
1.
669.017(075.8)
Г94

356803 / Г94 - Н/Аб
К 356803 / Г94 - Н/Аб
Гуляев, А. П..
     Металловедение: учебник для втузов/ А. П. Гуляев. - 5-е изд., перераб.. - М.: Металлургия, 1977. - 647 с.: рис., табл.. - Библиогр. в конце глав
Зміст:...

Предметні рубрики:

Екземпляри є у відділах: Аб.1(7), Н/Аб(2), Аб.2(1)
Рекомендовано для...
Схожі документи

2.
621.002.3(075.3)
С 79

437113 / С 79 - Н/Аб
437114 / С 79 - Н/Аб
Стерин, И. С..
     Машиностроительные материалы. Основы металловедения и термической обработки: учеб. пособие/ И. С. Стерин. - СПб.: Политехника, 2003. - 344 с.: ил.. - Библиогр.: с. 340 (3 назв.). - ISBN 5-7325-0636-5
Зміст:...

Предметні рубрики:

Екземпляри є у відділах: Н/Аб(2), Аб.2(6), ЧЗ(1)
Рекомендовано для...
Схожі документи

3.
620.22(075.8)
Т 65

413292 / Т 65 - Н/Аб
К 413292 / Т 65 - Н/Аб
Травин, О. В..
     Материаловедение: учебник для втузов/ О. В. Травин, Н. Т. Травина. - М.: Металлургия, 1989. - 383 с.: ил.. - Библиогр.: с. 378-379
Зміст:...

Предметні рубрики:

Екземпляри є у відділах: Н/Аб(2), Аб.2(45), Аб.3(14), ЧЗ(1)
Рекомендовано для...
Схожі документи

4.
620.22(075.8)
М 74

422542 / М 74 - Н/Аб
422543 / М 74 - Н/Аб
Мозберг, Р. К..
     Материаловедение: учеб. пособие для втузов/ Р. К. Мозберг. - 2-е изд., перераб.. - М.: Высш. шк., 1991. - 448 с.: ил.. - ISBN 5-06-001909-8
Зміст:...

Предметні рубрики:

Екземпляри є у відділах: Н/Аб(2), ЧЗ(1), Аб.1(2), Аб.2(15), Аб.3(100)
Рекомендовано для...
Схожі документи

5.
620.22(075.8)
Л 29

Б/У 2450 / Л 29 - Н/Аб
Лахтин, Ю. М..
     Материаловедение: учебник для втузов/ Ю. М. Лахтин, В. П. Леонтьева. - 3-е изд., перераб. и доп.. - М.: Машиностроение, 1990. - 528 с.: ил.. - (Для вузов). - ISBN 5-217-00858-X
Зміст:...

Предметні рубрики:

Екземпляри є у відділах: ЧЗ(1), Аб.1(333), Аб.2(54), Аб.3(132), Н/Аб(2)
Рекомендовано для...
Схожі документи

6.
669.2/8(075.8)
К 60

310936 / К 60 - Н/Аб
310940 / К 60 - Н/Аб
Колачев, Б. А..
     Металловедение и термическая обработка цветных металлов и сплавов: учеб. пособие для вузов по спец. "Металловедение, оборудование и технология терм. обработки металлов"/ Б. А. Колачев, В. А. Ливанов, В. И. Елагин. - М.: Металлургия, 1972. - 480 с.
Зміст:...

Предметні рубрики:

Екземпляри є у відділах: Аб.2(9), Н/Аб(2)
Рекомендовано для...
Схожі документи

7.
669.017(075.8)
Л 29

386323 / Л 29 - Н/Аб
К 386323 / Л 29 - Н/Аб
Лахтин, Ю. М..
     Металловедение и термическая обработка металлов: учебник для металлург. спец. вузов/ Ю. М. Лахтин. - 3-е изд., перераб. и доп.. - М.: Металлургия, 1983. - 359 с.: ил.
Зміст:...

Предметні рубрики:

Екземпляри є у відділах: Н/Аб(2), Аб.2(14), ЧЗ(1)
Рекомендовано для...
Схожі документи

8.
620.22(075.8)
Т 38

424777 / Т 38 - Н/Аб
424778 / Т 38 - Н/Аб
     Технологія конструкційних матеріалів: підручник для механ. спец. вузів/ М. А. Сологуб [та ін.]. - К.: Вища шк., 1993. - 300 с.: ил.. - Бібліогр.: с. 294 (11 назв). - ISBN 5-11-004081-8
Зміст:...

Предметні рубрики:

Екземпляри є у відділах: Н/Аб(2), Аб.2(12)
Рекомендовано для...
Схожі документи

9.
669.017(075.8)
Г 94

398965 / Г 94 - Н/Аб
К 398965 / Г 94 - Н/Аб
Гуляев, А. П..
     Металловедение: учебник для втузов/ А. П. Гуляев. - 6-е изд., перераб. и доп.. - М.: Металлургия, 1986. - 542 с.: ил.. - Библиогр.: в конце глав
Зміст:...

Предметні рубрики:

Екземпляри є у відділах: Н/Аб(2), Аб.1(37), Аб.2(55), Аб.3(112), ЧЗ(1)
Рекомендовано для...
Схожі документи

10.
621.7(075.8)
Т 38

363608 / Т 38 - Н/Аб
К 363608 / Т 38 - Н/Аб
     Технология металлов: учеб. пособие для не металлург. вузов/ Б. В. Кнорозов [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Металлургия, 1979. - 903 с.: ил. - Библиогр. в конце разд.
Зміст:...

Предметні рубрики:

Екземпляри є у відділах: Н/Аб(2), Аб.1(4), Аб.2(92), Аб.3(14)
Рекомендовано для...
Схожі документи

11.
621.002.3(03)
М 38

371757 / М 38 - Н/Аб
К 371757 / М 38 - Н/Аб
     Машиностроительные материалы: краткий справочник/ В. М. Раскатов [и др.] ; ред. В. М. Раскатов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1980. - 511 с. - Библиогр.: с. 490 (3 назв.)
Зміст:...

Предметні рубрики:

Екземпляри є у відділах: Н/Аб(2), Аб.2(10), Аб.3(2), ЧЗ(1)
Рекомендовано для...
Схожі документи

12.
621.791.75.001.57
Б 90

421127 / Б 90 - Н/Аб
421129 / Б 90 - Н/Аб
Буки, А. А.
     Моделирование физико-химических процессов дуговой сварки/ А. А. Буки. - М.: Машиностроение, 1991. - 286 с. - Библиогр.: с. 278-283 (66 назв.). - ISBN 5-217-00905-5
Зміст:...

Предметні рубрики:

Екземпляри є у відділах: Н/Аб(2), Аб.2(6), Аб.3(6), ЧЗ(1)
Рекомендовано для...
Схожі документи

13.
620.22:539.2(075.8)
К 65

438775 / К 65 - Н/Аб
438776 / К 65 - Н/Аб
     Конструкційні та функціональні матеріали: навч. посібник для вищих техн. навч. закладів : у 2 ч. Ч. 1: Основи фізики твердого тіла. Конструкційні матеріали/ В. П. Бабак [та інші]. - Київ: Технiка, 2003. - 344 с.: iл. - ISBN 966-575-165-4
Зміст:...

Предметні рубрики:

Екземпляри є у відділах: Н/Аб(2), ЧЗ(1), Аб.2(28)
Рекомендовано для...
Схожі документи

14.
620.22:620.179(075.8)
К 65

438778 / К 65 - Н/Аб
438779 / К 65 - Н/Аб
     Конструкційні та функціональні матеріали: навч. посібник для вищих техн. навч. закладів : у 2 ч.. Ч. 2: Функціональні матеріали. Фізичні аспекти кінетики виникнення руйнувань. Технічна діагностика матеріалів і виробів/ В. П. Бабак [та інші]. - Київ: Технiка, 2004. - 368 с.: iл.. - Бібліогр.: с. 363-364 (20 назв). - ISBN 966-575-165-4
Зміст:...

Предметні рубрики:

Екземпляри є у відділах: Н/Аб(2), ЧЗ(1), Аб.2(28)
Рекомендовано для...
Схожі документи

15.
620.22(075.8)
Г 31

412606 / Г 31 - Н/Аб
К 412606 / Г 31 - Н/Аб
Геллер, Ю. А..
     Материаловедение: учеб. пособие для вузов/ Ю. А. Геллер, А. Г. Рахштадт ; ред. А. Г. Рахштадт. - 6-е изд., перераб. и доп.. - М.: Металлургия, 1989. - 455 с.: ил.. - Библиогр.: с. 452. - ISBN 5-229-00228-X
Зміст:...

Предметні рубрики:

Екземпляри є у відділах: Н/Аб(2), Аб.1(10), ЧЗ(1)
Рекомендовано для...
Схожі документи

16.
620.22(075.8)
П 21

445580 / П 21 - Н/Аб
445581 / П 21 - Н/Аб
Пахолюк, А. П..
     Основи матеріалознавства і конструкційні матеріали: посібник/ А. П. Пахолюк, О. А. Пахолюк. - Львів: Свiт, 2005. - 172 с.: iл.. - Бібліогр.: с. 167-168 (34 назви). - ISBN 966-603-387-9
Зміст:...

Предметні рубрики:

Екземпляри є у відділах: Н/Аб(2), Аб.1(51), Аб.2(101), Аб.3(94), ЧЗ(1)
Рекомендовано для...
Схожі документи

17.
621.791.052(075.8)
Є 91

435536 / Є 91 - Н/Аб
435537 / Є 91 - Н/Аб
Єфіменко, М. Г..
     Металознавство і термічна обробка зварних з'єднань: підручник для вищих навч. закладів зварювальних спец./ М. Г. Єфіменко, Н. О. Радзівілова . - Х.: УІПА, 2003. - 488 с.: iл.. - Бібліогр.: с.470-474 (75 назв). - ISBN 966-8004-21-3
Зміст:...

Предметні рубрики:

Екземпляри є у відділах: Н/Аб(2), ЧЗ(1), Аб.1(10), Аб.2(86), Аб.3(79)
Рекомендовано для...
Схожі документи

18.
620.22(075.8)
Д 74

416209 / Д 74 - Н/Аб
Б/У 2452 / Д 74 - Н/Аб
Дриц, М. Е..
     Технология конструкционных материалов и материаловедение: учебник для немашиностроит. спец. вузов/ М. Е. Дриц, М. А. Москалев. - М.: Высш. шк., 1990. - 448 с.. - Библиогр.: с. 434-435. - ISBN 5-06-000144-X
Зміст:...

Предметні рубрики:

Екземпляри є у відділах: Н/Аб(2), Аб.1(130), Аб.2(14), Аб.3(34), ЧЗ(1)
Рекомендовано для...
Схожі документи

19.
621.791:669.14
Л 55

414987 / Л 55 - Н/Аб
Лившиц, Л. С..
     Металловедение сварки и термическая обработка сварных соединений/ Л. С. Лившиц, А. Н. Хакимов. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: Машиностроение, 1989. - 334 с.: ил.. - Библиогр.: с.328-332 (96 назв.). - ISBN 5-217-00438-X
Зміст:...

Предметні рубрики:

Екземпляри є у відділах: Н/Аб(1), аб.3(1), ЧЗ(1)
Рекомендовано для...
Схожі документи

20.
669.01(075.8)
О-75

450289 / О-75 - Н/Аб
450290 / О-75 - Н/Аб
     Основи металургійного виробництва металів і сплавів: підручник для металург. спец. вищих навч. закладів/ Д. Ф. Чернега [та інші]; за ред.: чл.-кор. НАН України, д-ра тех. наук, проф. Д.Ф. Чернеги, к. т. н., доц. Ю.Я. Готвянського. - К.: Вища шк., 2006. - 504 с.: іл.. - Бібліогр.: с. 497-498 (23 назви) . - ISBN 966-642-310-3
Зміст:...

Предметні рубрики:

Екземпляри є у відділах: Аб.2(2), Н/Аб(2), ЧЗ(1)
Рекомендовано для...
Схожі документи

 1-10   11-20   21-30