Пошук за рубрикатором Факультетів-Кафедр-Дисциплін


Дисципліни, які читаються на кафедрі Практичної психології:
Антропологія
Актуальні технології в практичній психології
Вікова та педагогічна психологія
Вступ до фаху та історічні аспекти психології
Диференційна психологія
Дипломне проектування
Економічна психологія
Експериментальна психологія з основами математичних методів
Емоційний інтелект
Загальна психологія
Психологія праці
Інноваційні підходи в психодіагностиці
Історія сучасної психології
Історія психології
Сучасні технології викладання психології в закладах вищої освіти
Інноваційні технології в прикладній психології
Інформаційно-комунікативні технології в психології
Конфліктологія
Математичні методи в психології
Магістерська практика
Методика викладання психології
Методологія сучасної психології
Методологічні основи психології
Методи соціально-психологічного тренінгу
Основи анатомії та фізіології центральної нервової системи
Клінічна психологія та психологічна реабілітація
Основи кризової психології
Сучасні технології в прикладній психології
Основи соціально-психологічного тренінгу
Сучасні концепції природознавства
Основи психологічного консультування
Основи прикладної психології
Інноваційні технології в практичній психології
Спеціальна психологія
Основи психокорекції
Прикладна соціальна психологія
Планування дослідження в психології
Психодіагностика
Актуальні проблеми психології розвитку
Психологія соціальної роботи
Психологія здоров'я
Основи практичної психології
Практики
Прикладна психологія освіти
Психологія в галузі
Психологія девіантної поведінки
Практикум з психодіагностики
Психологія емоцій
Психологія сім'ї
Психологія особистості
Психологія комунікації
Психологія мотивації
Психологічне проектування і експертиза освітнього середовища
Психологія сексуальності
Психологія стресу
Психологія спорту
Соціальні аспекти організаційної психології
Вступ до фаху та основи професійної майстерності
Соціальна психологія
Теорія і практика психологічної корекції
Технології консультування та психотерапії в психології
Основи поведінкової терапії