Пошук за рубрикатором Факультетів-Кафедр-Дисциплін


Дисципліни, які читаються на кафедрі Охорони праці, стандартизації та сертифікації:
Автоматизація контролю та неруйнуючій контроль
Аудит якості
Безпека та надійність антропотехнічних систем
Безпека життєдіяльності та цивільний захист
Вступ до спеціальності та виробниче навчання
Виробнича практика
Виробнича санітарія та гігієна праці
Дипломне проектування
Експертиза та сертифікація
Ергономічна експертиза та атестація робочих місць за умовами праці
Інженерія якості
Забезпечення безпеки виробничого обладнання і технологічних процесів
Законодавча метрологія
Засади технічного регулювання та захисту прав споживачів
Стандартизація та нормативно-технічне забезпечення
Безпека праці
Інноваційні технології в галузі
Кваліметрія
Метрологія
Метрологія та вимірювальна техніка
Статистичні методи контролю
Моніторинг середовища існування
Основні напрямки розвитку та інновації в галузі метрології, стандартизації та серитифікації
Основи охорони праці
Охорона праці в галузі та цивільний захист
Екологія
Промислова екологія
Прилади та засоби контролю параметрів середовища існування
Системи управління якістю
Проектування систем промислової безпеки та сталого розвитку
Стандартизація та сертифікація
Системи управління
Технологічна практика
Основи управління якістю