Пошук за рубрикатором Факультетів-Кафедр-Дисциплін


Дисципліни, які читаються на кафедрі Охорони праці, стандартизації та сертифікації:
Автоматизація контролю та неруйнуючій контроль
Безпека життєдіяльності та цивільний захист
Вступ до спеціальності та виробниче навчання
Виробнича практика
Виробнича санітарія та гігієна праці
Дипломне проектування
Експертиза та сертифікація
Інженерія якості
Забезпечення безпеки виробничого обладнання і технологічних процесів
Стандартизація та нормативно-технічне забезпечення
Безпека праці
Інноваційні технології в галузі
Метрологія
Статистичні методи контролю
Моніторинг середовища існування
Основи охорони праці
Охорона праці в галузі та цивільний захист
Системи управління якістю
Проектування систем промислової безпеки та сталого розвитку
Стандартизація та сертифікація
Системи управління
Технологічна практика
Основи управління якістю