Пошук за рубрикатором Факультетів-Кафедр-Дисциплін


Дисципліни, які читаються на кафедрі Інтегрованих технологій в машинобудуванні та зварювального виробництва:
Виробництво зварних конструкцій. Підіймально-транспортні машини і механізми
Виробництво зварювальних матеріалів
Газополум'яна обробка матеріалів
Деталі машин
Дипломне проектування
Засоби технологічного оснащення у зварювальному виробництві. Зварювання пластмас та склеювання
Зварювальні джерела живлення
Спеціальні крани. Зварювання спецсталей та кольорових сплавів
Засоби технологічного оснащення. Мехатроніка та робототехніка
Проектування і моделювання технологічних процесів у виробництві зварних конструкцій
Зварювання тиском. Нанесення покриття
Контроль якості зварювання. Металографія зварних з'єднань
Матеріалознавство та основи обробки матеріалів
Інноваційні технології та управління ресурсами в галузі
Метрологія, стандартизація і управління якістю
Опір матеріалів
Основи проектних розрахунків, модернізація транспортних машин. Технології поверхневого зміцнення
Практики
Проектування зварювальних виробництв
Проектування і програмування обробки на верстатах з ЧПК
Практика магістерська
Проектування, моделювання і модернізація машин і технологічних процесів
Практика переддипломна
Розрахунок та проектування (зварних конструкцій)/(транспортних машин)
Системи автоматизованого проектування в машинобудуванні
Спеціальні методи зварювання
Стандартизація та якість продукції
Технологія комплексного інтегрованого виробництва та сучасні методи відновлення
Теоретична та прикладна механіка
Технологія сучасного машинобудування та забезпечення якості
Теорія зварювальних процесів
Технологія машинобудування
Технологія та обладнання зварювання плавленням