Пошук за рубрикатором Факультетів-Кафедр-Дисциплін


Дисципліни, які читаються на кафедрі Інтегрованих технологій в машинобудуванні та зварювального виробництва:
Виробництво зварних конструкцій
Виробництво зварювальних матеріалів
Газополум'яна обробка матеріалів
Дипломне проектування
Засоби технологічного оснащення у зварювальному виробництві. Зварювання пластмас та склеювання
Зварювальні джерела живлення
Зварювання спецсталей та кольорових сплавів
Проектування і моделювання технологічних процесів у виробництві зварних конструкцій
Зварювання тиском
Технологія поверхневого зміцнення
Контроль якості зварювання
Механізація, автоматизація та роботизація зварювальних процесів
Матеріалознавство та основи обробки матеріалів
Металографія зварних з'єднань
Інноваційні технології та управління ресурсами в галузі
Метрологія, стандартизація і управління якістю
Нанесення покриття
Опір матеріалів
Основи технології ремонту виробництва і обробки матеріалів
Практики
Проектування зварювальних виробництв
Проектування і програмування обробки на верстатах з ЧПК
Практика магістерська
Практика переддипломна
Розрахунок та проектування зварних контрукцій
Системи автоматизованого проектування в машинобудуванні
Спеціальні методи зварювання
Стандартизація та якість продукції
Технологія комплексного інтегрованого виробництва та сучасні методи відновлення
Теоретична та прикладна механіка
Технологія сучасного машинобудування та забезпечення якості
Теорія зварювальних процесів
Технологія машинобудування
Технологія та матеріали для підвищення надійності та довговічності машин
Технологія та обладнання зварювання плавленням