Розширений пошук за ключовими словами
Ключові слова:
в 
логіка :
закінчення слів : не враховувати / враховувати
Наступні уточнюючі пошукові елементи об'єднуються логікою "І"
Тематика пошуку:
Автор:
Вид видання:
ISSN/ISBN:
Рік видання:      с      по  
Формат показу: 

РОЗШИРЕНИЙ ПОШУК

Правила складання запиту при розширеному пошуку

При пошуку за ключовими словами Ви маєте можливість вибрати додаткові режими формування пошукового запиту:

Кваліфікація - в якому саме полі повинні міститися обрані ключові слова (або одне слово).

Логіка - яким чином об'єднувати ключові слова, якщо їх декілька, в пошуковий запит - за логікою "І - АБО - НІ".

За логікою "З ранжируванням" застосовується алгоритм ранжирування знайдених документів: cписок результатів пошуку сортується в порядку зменшення рангу документа. Чим більше в знайденому документі слів із запиту, чим ближчі ці слова одне до одного і чим більшою є їх сумарна вага – тим вище місце документа в результаті пошуку.

Усікання (застосовувати усікання праворуч чи ні). У разі застосування усікання система спробує відсікти морфологічне закінчення кожного слова.

Вказавши додаткові пошукові поля (Автор, Вид видання, ISSN / ISBN, Рік видання), ви уточнюєте запит. Кожен додатковий елемент об'єднується з попереднім логікою "І".