Уточнення запиту
 
в знайденому
Праці співробітників УІПА (131)
Надходження за
СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
Загальна кількість знайдених документів : 708
Показані документи с 1 по 20
запит: <.>DP=2020$<.>
1.

Інформаційний збірник для освітян
. - Журнал. - Выходит ежемесячно: офіційна інформація МОН України/ Мін-во освіти і науки України. - Київ: Педагогічна преса, вид. з 1920 року - . - 2020 г. N 4
Екземпляри є у відділах: ІБВ(1)
Схожі документи

2.

Професійна освіта
. - Журнал. - Выходит ежеквартально: наук.-метод. журнал/ ін-т проф.-тех. освіти НАПН України. - Київ: Педагогічна преса, з 1997 р. - . - 2020 г. N 1
Екземпляри є у відділах: ЧЗ(1)
Схожі документи

3.

Проблеми машинобудування
. - Журнал. - Выходит ежеквартально: міжнар. наук.-техн. журнал/ Ін-т проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України. - Харків: ОП "Технологічний Центр", вид. з 2016 р. - . - 2020 г. т.23 N 1
Екземпляри є у відділах: ЧЗ(1)
Схожі документи

4.

Вища школа
. - Журнал. - Выходит ежемесячно: наук.-практ. видання/ М-во освіти і науки України. - Київ: Вид-во "Знання", вид. з січня 2001 р. - . - 2019 г. N 12
Екземпляри є у відділах: ЧЗ(1)
Схожі документи

5.

Вища школа
. - Журнал. - Выходит ежемесячно: наук.-практ. видання/ М-во освіти і науки України. - Київ: Вид-во "Знання", вид. з січня 2001 р. - . - 2020 г. N 1
Екземпляри є у відділах: ЧЗ(1)
Схожі документи

6.

Інформаційний збірник для освітян
. - Журнал. - Выходит ежемесячно: офіційна інформація МОН України/ Мін-во освіти і науки України. - Київ: Педагогічна преса, вид. з 1920 року - . - 2020 г. N 3
Екземпляри є у відділах: ІБВ(1)
Схожі документи

7.

Метрологія та прилади
. - Журнал. - Выходит ежеквартально: наук.-виробн. журнал/ Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; ТОВ ВКФ "Фавор". - Харків: ТОВ ВКФ "Фавор", вид. з 2006 р. - . - 2020 г. N 1
Екземпляри є у відділах: ЧЗ(1)
Схожі документи

8.

Безпека праці на виробництві
. - Журнал. - Выходит ежемесячно: всеукр. профілактично-практичний журнал/ гол. ред. М. Г. Яковенко. - Киiв: ТОВ НВП Інтерсервіс . - 2020 г. N 4
Екземпляри є у відділах: ЧЗ(1)
Схожі документи

9.

Безпека праці на виробництві
. - Журнал. - Выходит ежемесячно: всеукр. профілактично-практичний журнал/ гол. ред. М. Г. Яковенко. - Киiв: ТОВ НВП Інтерсервіс . - 2020 г. N 5
Екземпляри є у відділах: ЧЗ(1)
Схожі документи

10.

Подъемные сооружения. Специальная техника
. - Журнал. - Выходит ежемесячно: науч.-техн. и производ. журнал/ Науч.-техн. ассоц. "Подъемные сооружения". - Одесса: ООО "Крантест", изд. с апр. 2001 г. - . - 2020 г. N 3
Екземпляри є у відділах: ЧЗ(1)
Схожі документи

11.

Метрологія та прилади
. - Журнал. - Выходит ежеквартально: наук.-виробн. журнал/ Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; ТОВ ВКФ "Фавор". - Харків: ТОВ ВКФ "Фавор", вид. з 2006 р. - . - 2020 г. N 2
Екземпляри є у відділах: ЧЗ(1)
Схожі документи

12.

Доповіді Національної Академії наук України
. - Журнал. - Выходит ежемесячно. Математика. Природознавство. Технічні науки: наук.-теорет. журнал/ НАН України. - Київ: Вид. дім "Академперіодика", вид. з 1939 р. - . - 2020 г. N 3
Екземпляри є у відділах: ЧЗ(1)
Схожі документи

13.

Доповіді Національної Академії наук України
. - Журнал. - Выходит ежемесячно. Математика. Природознавство. Технічні науки: наук.-теорет. журнал/ НАН України. - Київ: Вид. дім "Академперіодика", вид. з 1939 р. - . - 2020 г. N 4
Екземпляри є у відділах: ЧЗ(1)
Схожі документи

14.

Кибернетика и системный анализ
. - Журнал. - Выходит раз в два месяца: міжнар. наук.-теорет. журнал/ Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України. - Київ: Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, засн. у січні 1965 р. - . - 2020 г. т.56 N 3
Екземпляри є у відділах: ЧЗ(1)
Схожі документи

15.

Аспекти публічного управління
. - Журнал. - Выходит ежемесячно: науковий журнал/ Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. - Дніпро, вид. з вересеня 2013 року - . - 2020 г. т.8 N 1
Екземпляри є у відділах: ЧЗ(1)
Схожі документи

16.

Електротехніка і електромеханіка
. - Журнал. - Выходит раз в два месяца: наук.-практ. журнал/ НТУ "ХПІ" ; ДУ "ІТПМ НАНУ". - Харків: ТОВ "Друкарня "Мадрид", вид. з 2002 р. - . - 2020 г. N 2
Екземпляри є у відділах: ЧЗ(1)
Схожі документи

17.

Енерготехнології та ресурсозбереження
. - Журнал. - Выходит ежеквартально: наук.-техн. журнал/ НАН України; Ін-т газу НАН України; Ін-т вугільних енерготехнологій НАН України. - Київ: Ін-т газу НАН України, вид. з 1960 р. - . - 2020 г. N 1
Екземпляри є у відділах: ЧЗ(1)
Схожі документи

18.

Україна: аспекти праці
. - Журнал. - Выходит ежеквартально: науково-економічний та суспільно-політичний журнал/ НДІ праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики і НАН України; ТОВ «Інформаційно-консультаційна фірма Праця»; ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».. - Київ: ЗАТ "ВІПОЛ", вид. з січня 1995 р. - . - 2020 г. N 1
Екземпляри є у відділах: ЧЗ(1)
Схожі документи

19.

Наука та інновації
. - Журнал. - Выходит ежемесячно: наук.-практ. журнал/ НАН України. - Київ: ВД "Академперіодика", вид. з берез. 2005 р. - . - 2020 г. т.16 N 2
Екземпляри є у відділах: ЧЗН(1)
Схожі документи

20.

Електронне моделювання
. - Журнал. - Выходит раз в два месяца: міжнар.науково-теорет. журнал/ Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАНУ. - Київ: Академперiодика, заснов. у 1979 році - . - 2020 г. т.42 N 2
Екземпляри є у відділах: ЧЗ(1)
Схожі документи

 1-20   21-40   41-60      
Каталоги бiблiотеки УIПА
Електронний каталог НБ УIПА
База даних авторських свiдоцтв, патентiв, та iнших охранних документiв
Інтернет-ресурси
Праці співробітників УІПА (статистика)
Електронний каталог ННППІ м.Бахмут
Новi надходження
НОВІ НАДХОДЖЕННЯ
Авторизацiя
Пароль - номер читацького квитка. Для позначення апострофа в прізвищі застосовується клавіша "ё" англійської клавіатури.