Уточнення запиту
 
в знайденому
Надходження за
СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
Загальна кількість знайдених документів : 358
Показані документи с 1 по 20
запит: <.>DP=2023$<.>
1.
746:684.7
П 58

Попова, Т. І..
     Розробка одягу-трансформеру для сучасного гардеробу ділової жінки: монографія/ Т. І. Попова; Укр. інж.-пед. акад.. - Харків: УІПА, 2023. - 115 с.
Для доступу до електронних документів пройдіть авторизаціюСхожі документи

2.

Федорова, Ю. В..
     Управління інноваціями: конспект лекцій для здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр» денної та заоч. форм здобуття освіти спец.: 073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування), 015.16 Проф. освіта (Сфера обслуговування)/ Ю. В. Федорова; Укр. інж.-пед. акад., Каф. економіки та менеджменту. - Харків: УІПА, 2023. - 90 с.
Предметні рубрики:
Рекомендовано для...
Для доступу до електронних документів пройдіть авторизацію
Схожі документи

3.

Цихановська, І. В..
     Управління якістю та безпечністю продукції харчових виробництв: конспект лекцій для здобувачів другого рівня вищої освіти ОС «магістр» денної та заочної форм здобуття освіти спеціальності 015.37 Проф. освіта (Аграрне виробництво, переробка сільсько-господарської продукції та харчові технології)/ І. В. Цихановська, Т. А. Лазарєва, О. В. Александров, Т. Б. Гонтар; Укр. інж.-пед. акад., Каф. харчових технологій, легкої промисловості і дизайну. - Харків: УІПА, 2023. - 177 с.
Для доступу до електронних документів пройдіть авторизаціюСхожі документи

4.

Курило, О. Ю..
     Індивідуальна програма підготовки до творчої професійної діяльності (на період 2019-2024 н. рр.): для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 015 Професійна освіта (Харчові технології)/ О. Ю. Курило. - Бердянск: БДПУ, 2019. - 179 с.
Для доступу до електронних документів пройдіть авторизаціюСхожі документи

5.

Курило, О. Ю..
     Формування готовності майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі до творчої професійної діяльності: методичні рекомендації/ О. Ю. Курило. - Бердянск: БДПУ, 2019. - 203 с.
Для доступу до електронних документів пройдіть авторизаціюСхожі документи

6.

     Управління інноваціями: метод. вказівки до проведення практичних занять для здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр» денної та заоч. форм здобуття освіти спец. 073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування), 015.16 Проф. освіта (Сфера обслуговування)/ Укр. інж.-пед. акад., Каф. економіки та менеджменту; упоряд. Ю. В. Федорова. - Харків: УІПА, 2023. - 34 с.
Рекомендовано для...
Для доступу до електронних документів пройдіть авторизацію
Схожі документи

7.

     Ознайомча практика: метод. вказівки до виконання для здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр» денної та заочної форм здобуття освіти спец. 053 Психологія/ Укр. інж.-пед. акад., Каф. практичної психології; упоряд.: З. Р. Шайхлісламов, О. В. Баженов. - Харків: УІПА, 2022. - 42 с.
Рекомендовано для...
Для доступу до електронних документів пройдіть авторизацію
Схожі документи

8.

Кучеренко, Н. С..
     Психологія емоцій: конспект лекцій для здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр» денної форми здобуття освіти спец. 053 Психологія/ Н. С. Кучеренко; Укр. інж.-пед. акад., Каф. практичної психології. - Харків: УІПА, 2023. - 117 с.
Предметні рубрики:
Рекомендовано для...
Для доступу до електронних документів пройдіть авторизацію
Схожі документи

9.

     Діагностична практика: метод. вказівки до виконання для здобувачів ОС «бакалавр» денної та заочної форм здобуття освіти спец. 053 Психологія/ Укр. інж.-пед. акад., Каф. практичної психології; упоряд.: З. Р. Шайхлісламов, А. О. Ломакін. - Харків: УІПА, 2023. - 60 с.
Для доступу до електронних документів пройдіть авторизаціюСхожі документи

10.

     Управління інноваціями: метод. вказівки до організації та планування самостійної роботи для здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр» денної та заоч. форм здобуття освіти спец. 073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування), 015.16 Проф. освіта (Сфера обслуговування)/ Укр. інж.-пед. акад., Каф. економіки та менеджменту; упоряд. Ю. В. Федорова. - Харків: УІПА, 2023. - 12 с.
Рекомендовано для...
Для доступу до електронних документів пройдіть авторизацію
Схожі документи

11.

Прохорова, В. В.
     Академічне письмо: конспект лекцій для здобувачів вищої освіти ОС «доктор філософії» денної та заочної форм здобуття освіти спец. 073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування)/ В. В. Прохорова, К. С. Дяченко; Укр. інж.-пед. акад., Каф. економіки та менеджменту. - Харків: УІПА, 2023. - 72 с.
Рекомендовано для...
Для доступу до електронних документів пройдіть авторизацію
Схожі документи

12.

     Готельна справа: метод. вказівки до проведення лабораторних занять для здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр» денної форми здобуття освіти спец. 241 Готельно-ресторанна справа/ Укр. інж.-пед. акад., Каф. ресторанного, готельного та туристичного бізнесу; упоряд. М. М. Паньків. - Харків: УІПА, 2023. - 46 с.
Для доступу до електронних документів пройдіть авторизаціюСхожі документи

13.

     Готельна справа: метод. вказівки до проведення практичних занять для здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр» денної та заоч. форм здобуття освіти спец. 241 Готельно-ресторанна справа/ Укр. інж.-пед. акад., Каф. ресторанного, готельного та туристичного бізнесу; упоряд. М. М. Паньків. - Харків: УІПА, 2023. - 70 с.
Для доступу до електронних документів пройдіть авторизаціюСхожі документи

14.

     Реферат: метод. рекомендації по роботі над рефератом та його оформленню для здобувачів вищої освіти денної і заочної форм здобуття освіти/ Укр. інж.-пед. акад., Каф. автоматизації, метрології та енергоефективних технологій; упоряд.: О. О. Прокопенко, Н. С. Антоненко. - Харків: УІПА, 2023. - 41 с.
Для доступу до електронних документів пройдіть авторизаціюСхожі документи

15.

     Інженерна та комп’ютерна графіка: метод. вказівки з проведення практичних занять для здобувачів вищої освіти ОС «молодший бакалавр» денної та заоч. форм здобуття освіти спец. 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології/ Укр. інж.-пед. акад., Каф. автоматизації, метрології та енергоефективних технологій; упоряд.: Близниченко О. М., Г. С. Близниченко. - Харків: УІПА, 2022. - 71 с.
Рекомендовано для...
Для доступу до електронних документів пройдіть авторизацію
Схожі документи

16.

Хоменко, В. В..
     Інформаційні технології та бази данних в автоматизованних системах керування: навч.-метод. посібник для здобувачів вищої освіти ОС "бакалавр" та "молодший бакалавр" денної та заочної форм здобуття освіти спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології/ В. В. Хоменко; Укр. інж.-пед. акад., Каф. автоматизації, метрології та енергоефективних технологій. - Харків: УІПА, 2022. - 59 с.
Рекомендовано для...
Для доступу до електронних документів пройдіть авторизацію
Схожі документи

17.

     Основи міксології та організації роботи сомельє: метод. вказівки до проведення практичних занять для здобувачів вищої освіти ОС «молодший бакалавр», «бакалавр» денної та заоч. форм здобуття освіти спец.: 181 Харчові технології, 241 Готельно-ресторанна справа/ Укр. інж.-пед. акад., Каф. ресторанного, готельного та туристичного бізнесу; упоряд. І. В. Галясний. - Харків: УІПА, 2022. - 49 с.
Рекомендовано для...
Для доступу до електронних документів пройдіть авторизацію
Схожі документи

18.

     Управління якістю та безпечністю продукції харчових виробництв: метод. вказівки до проведення практичних занять для здобувачів другого рівня вищої освіти ОС «магістр» денної та заочної форм здобуття освіти спеціальності 015.37 Проф. освіта (Аграрне виробництво, переробка сільсько-господарської продукції та харчові технології)/ Укр. інж.-пед. акад., Каф. харчових технологій, легкої промисловості і дизайну; упоряд. І. В. Цихановська [и др.]. - Харків: УІПА, 2023. - 96 с.
Для доступу до електронних документів пройдіть авторизаціюСхожі документи

19.

     Управління якістю та безпечністю продукції харчових виробництв: метод. вказівки до організації та планування самостійної роботи для здобувачів другого рівня вищої освіти ОС «магістр» денної та заочної форм здобуття освіти спеціальності 015.37 Проф. освіта (Аграрне виробництво, переробка сільсько-господарської продукції та харчові технології)/ Укр. інж.-пед. акад., Каф. харчових технологій, легкої промисловості і дизайну; упоряд. І. В. Цихановська [и др.]. - Харків: УІПА, 2023. - 25 с.
Для доступу до електронних документів пройдіть авторизаціюСхожі документи

20.

     Управління якістю та безпечністю продукції харчових виробництв: метод. вказівки до проведення лабораторних занять для здобувачів другого рівня вищої освіти ОС «магістр» денної та заочної форм здобуття освіти спеціальності 015.37 Проф. освіта (Аграрне виробництво, переробка сільсько-господарської продукції та харчові технології)/ Укр. інж.-пед. акад., Каф. харчових технологій, легкої промисловості і дизайну; упоряд. І. В. Цихановська [и др.]. - Харків: УІПА, 2023. - 52 с.
Для доступу до електронних документів пройдіть авторизаціюСхожі документи

 1-20   21-40   41-60      
Каталоги бiблiотеки УIПА
Електронний каталог НБ УIПА
База даних авторських свiдоцтв, патентiв, та iнших охранних документiв
Інтернет-ресурси
Праці співробітників УІПА (статистика)
Електронний каталог ННППІ м.Бахмут
Новi надходження
НОВІ НАДХОДЖЕННЯ
Авторизацiя
Пароль - номер читацького квитка. Для позначення апострофа в прізвищі застосовується клавіша "ё" англійської клавіатури.